Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Sažetak

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama prvi put je uveden u srpsko zakonodavstvo 2003. godine, nakon toga usledilo je nekoliko revidiranja od kojih je poslednje ono iz 2013. godine. Predlagač smatra da je neophodno uvesti još izmena i dopuna u postojeći Zakon kako bi se uskladio sa Evropskom Konvencijom o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno fudbalskim utakmicama koja je stupila na snagu 1. novembra 2017. i Konvencijom o integrisanom pristupu, bezbednosti, sigurnosti i uslugama na fudbalskim utakmicama. Problem se javlja jer pripadnici navijačkih grupa šire nasilje i nedolično ponašanje i van sportskih objekata što predstavlja veliku društvenu opasnost a samim tim se javlja potreba za angažovanjem većeg broja policijskih službenika.

Vreme otvaranja ulaza na sportskim objektima

Prva odredba u koju se unose izmene tiče se vremena otvaranja ulaza na sportskim objektima, u prethodnom zakonu to nije bilo regulisano što je dodatno otežavalo blagovremeno planiranje mera obezbeđenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije imalo ovlašćenja da naloži organizatorima sportskih priredbi da ranije otvore ulaze, ovim zakonom se to ovlašćenje uvodi. Zakonom se predlaže da ulazi budu otvoreni najkasnije dva sata pre početka sportske priredbe povećanog rizika a sat vremena za ostale sportske priredbe.

Preciziranje pojma nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Predlagač proširuje krug pojava i radnji za koje fizička lica mogu biti krivično procesuirana a za koje do sada nisu mogla biti. To se najpre odnosi na pokušaj unošenja ili isticanje obeležja kojima se vređaju nacionalna, rasna ili verska ili druga osećanja; posedovanje pirotehničkih sredstava predmeta ili sredstava kojima se može ugroziti bezbednost; maskiranje lica kako bi se prikrio identitet u slučaju vršenja bilo kog oblika nasilja.

U pojedinim odredbama vrši se usaglašavanje sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Na preporuku Poverenika za informacije od javnog značaja brišu se odredbe koje su dopuštale redarskoj službi da ne puste na sportsku priredbu lica kojima je izrečena mera bezbednosti sa obrazloženjem što redarska služba nema pristup takvim informacijama.
Zakonom je precizirana odredba koja se odnosi na evidenciju u koju se unose podaci o prodatim ulaznicama. Takođe, navodi se obaveza organizatora u kom roku mora dostaviti tražene podatke o prodatim ulaznicama ali i evidenciju o podacima vlasnika godišnjih i povlašćenih ulaznica kako bi evidencija bila efikasnija. Smanjuje se broj prodatih ulaznica jednom licu sa sedam na četiri.
Analizom prethodno održanih sportskih priredbi uočila se potreba za kvalitetnijom organizacijom raspodele karata, do sada nije postojala evidencija navijača gostujućeg kluba jer nije postojala informacija kome se karte ustupaju. Pojedine odredbe Zakona se brišu i menjaju u korist unapređenja bezbednosti sportske priredbe. Takođe, jedna od novina koju predlagač uvodi odnosi se na reakciju Ministrastva unutrašnjih poslova i na utakmicama koje nisu označene kao rizične.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 151
Protiv: 170
151%
170%
0%
Poslednji put ažurirano: 29.09.2023, 13:58