20. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

30.10.2018.

Sednica broj: 20

Predsedavajuci: Marija Obradović

Odbor: Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora, održanoj 30. oktobra, razmotreni su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara.

Tokom sednice, razmotreni su i Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, koje je podnela Vlada.

Predloge zakona, članovima Odbora, obrazložili su sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Čatić i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić.

Čatić je, govoreći o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, istakla najznačajnije izmene, kao što su pooštravanje sankcija za prekršaj prekoračenja brzine van naselja, ali i da vlasnici automobila starijih od 15 godina neće biti u obavezi da obavljaju tehnički pregled vozila na svakih šest meseci. Takođe, ovim zakonom odlaže se prvi redovni tehnički pregled za novoproizvedena vozila, prvi put registrovana u Republici Srbiji, najkasnije do isteka roka od dve godine od dana prve registracije.

Sekretarka MUP istakla je da se Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama značajno proširuje pojam nasilja, posebno u delu primene pirotehničkih sredstava, kao i maskiranje lica u cilju prikrivanja identiteta pri izvršenju krivičnog dela.

Izmenama i dopunama Zakona o policiji, kako tvrdi Čatić, biće omogućeno uspostavljanje adekvatnog temelja za primenu novog sistema plata u Ministarstvu, koji će detaljnije biti uređen aktom Vlade. Uvode se određeni koeficijenti i vrši se podela na državne službenike, nameštenike i policijske službenike.

Čatić je istakla značaj Predloga zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, kao zakona koji će doprineti većoj sigurnosti pri identifikaciji i skladištenju oružja.

Govoreći o predlozima zakona iz oblasti prevencije prirodnih katastrofa načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić istakao je da su pretnje od katastrofa sve prisutnije i da je nadgradnja postojećih zakona neophodna. Posebna pažnja posvećuje se oblasti kritične infrastrukture, koja nije regulisana ni jednim zakonom Republike Srbije.

Članovi Odbora usvojili su predložene predloge zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Momčilo Mandić, Sandra Božić, Borisav Kovačević, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Dubravka Filipovski, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

Prisutni članovi

...

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
...

Momčilo Mandić

Srpska radikalna stranka
...

Sandra Božić

Srpska napredna stranka
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 30.10.2018, 12:25