Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Sažetak

Veće kazne za brzu vožnju van naseljenih mesta

Predlogom zakona spušten je prag tolerancije prekoračenja brzine van naseljenih mesta. Ukoliko vozači prekorače brzinu do 10km/h van naselja biće kažnjeni sa 3.000 dinara (do sada vozači su mogli da prekorače brzinu do 20 km/h). Takođe, ukoliko vozači prekorače brzinu za 10km/h do 20 km/h van naselja u odnosu na postavljeno ograničenje biće kažnjeni sa 5.000 dinara dok u slučaju da prekorače brzinu za 20 km/h do 40 km/h u odnosu na ograničenje biće kažnjeni sa 10.000 dinara.

Ukida se redovni šestomesečni tehnički pregled za vozila starija od 15 godina

Vozila koja su starija od 15 godina neće morati dva puta godišnje da idu na redovan tehnički pregled. Osim ove grupe vozila ni vozila policije, BIA-e, Vojske Srbije, Vojnobezbednosne agencije, hitne medicinske pomoći i vatrogasne službe koja su teška preko 3500 kg neće morati dva puta godišnje da idu na redovan tehnički pregled.

Nova vozila na tehnički pregled idu tek nakon dve godine

Nova vozila koja su proizvedena godinu dana pre nego što su prvi put registrovana u Srbiji i nova vozila koja su proizvedena u godini kada su prvi put registrovana u Srbiji prvi redovni tehnički pregled prolaze tek nakon 2 godine od dana prve registracije. Kako bi novim vozilima bila izdata saobraćajna dozvola i nalepnica za registraciju, umesto dokaza o tehničkoj ispravnosti prilaže se potvrda o saobraznosti vozila (koju izdaje proizvođač) i dokaz izdat od strane uvoznika ili domaćeg proizvođača vozila, koji sadrži tačne tehničke podatke o vozilu koji se unose u saobraćajnu dozvolu. Ukoliko uvoznik ili domaći proizvođač izdaju potvrdu koja sadrži netačne podatke biće kažnjeni za prekršaj u iznosu od 50.000 do 600.000 dinara.

Obaveza da žuta rotaciona svetla imaju vozila privatnih obezbeđenja

Usvajanjem ovakvog rešenja vozila privatnog obezbeđenja moraju imati upaljena žuta rotaciona svetla ukoliko vrše poslove pratnje i obezbeđenja transporta novca. Na ovaj način Predlog zakona se usklađuje sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Uvođenje kategorije sportskih vozila

Predlog zakona uvodi pojam sportskih vozila koja su namenjena za sportska takmičenja. Sportska vozila moraju da budu u skladu sa međunarodnim i domaćim sportskim standardima za automobilizam.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 160
Protiv: 202
160%
202%
0%
Poslednji put ažurirano: 22.09.2023, 20:53