21. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

05.11.2018.

Sednica broj: 21

Predsedavajuci: Marija Obradović

Odbor: Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora, održanoj 5. novembra, razmatrani su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je podnela Vlada. Na sednci su razmotreni i Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, koje je podnela Vlada.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, predloženo je 96 amandmana narodnih poslanika, od kojih su Vlada i Odbor prihvatila jedan amandman.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, podneto je 13 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, podneto je ukupno 24 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je 11 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan amandman.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, predloženo je 40 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, od ukupno podneta 524 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan.

Na Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, podneto je 10 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu podneto je osam amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatio ni jedan. Na pomenuti predlog zakona podnet je i jedan odborski amandman.

Na Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, narodni poslanici podneli su pet amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, podneto je ukupno 16 amandmana narodnih poslanika, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Balša Božović, Borisav Kovačević, Miroslav Lazanski, Stefana Miladinović, prof. dr Zoran Dragišić, Krsto Janjušević, Dubravka Filipovski i Aleksandar Marković.

Prisutni članovi

...

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
...

Balša Božović

Demokratska stranka
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Zoran Dragišić

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 05.11.2018, 18:55