Otvoreni Parlament | Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu

Tip akta: Odluka

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

22%
20%
0%
Poslednji put ažurirano: 18.09.2019, 15:37