58. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

23.11.2018.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 23. novembra 2018. godine, razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu.

Predlog odluke obrazložio je predstavnik predlagača Rastko Stefanović, načelnik finansijske službe REM, koji je istakao da nije u pitanju rebalans i da se ne menjaju prihodi, već se radi o izmeni pojedinih rashoda tj. izmeni njihove strukture. On je naveo da je od donošenja Finansijskog plana do danas došlo do povećanja potreba iz poslovanja i da REM neće povećavati prihode od naknada, već će se na teret ukupnih bruto zarada stvoriti prostor za novo zapošljavanje, a vršiće se i preraspodela nekih troškova poslovanja. Ukupan iznos za promenu je 8 miliona dinara, dok će ukupna sredstva za poslovanje REM u 2018. godini ostati ista.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan za Agenciju za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu.

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu obrazložio je takođe Rastko Stefanović, načelnik finansijske službe REM, istakavši da ukupna sredstva iznose 315.324.520,00 i da su uvećana u odnosu na prethodnu godinu u delu bruto zarada, koje su projektovane za 5 odsto više, i da su povećani iznosi za troškove putovanja (povećanje od 10 odsto), usluge po ugovoru, specijalizovane usluge (povećanje od 50 odsto), troškovi materijala, izdvajanje za poreze i doprinose, kao i osnovna sredstva. Najveći deo plana je okrenut ka investiranju u opremu, odnosno, njenu zamenu i nabavku nove. Ukupno povećanje u odnosu na 2018. godinu je 12 odsto, bez naknada pružaocima usluga, koje će ostati na istom nivou kao i do sada, zaključio je Stefanović.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu.

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan za Agenciju za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu obrazložili su predsednik Saveta Dejan Popović i član Saveta Dejana Kostić Stefanović koji su naveli da je plan sačinjen na adekvatan način na koji se mogu sagledati ukupni prihodi i rashodi Agencije. Planirana sredstva za zakupninu su ostala ista, troškovi reprezentacije su ispod jedan odsto, a zarade i naknade zarada su povećane za tri odsto u odnosu na 2018. godinu.

Nakon rasprave Odbor je prihvatio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan za Agenciju za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu i jednoglasno doneo Zaključak koji će biti upućen gradonačelniku Beograda i Direkciji za imovinu, a kojim se traži pronalaženje adekvatnog poslovnog prostora za nastavak rada Agencije za energetiku, pokretanje procedure za raskid postojećeg ugovora o zakupu, a sve sa ciljem smanjenja troškova Agencije na ime zakupa poslovnog prostora.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Goran Kovačević, Zoran Bojanić, Momo Čolaković, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić, Đorđe Kosanić, Dušan Bajatović, prof. dr Vladimir Marinković, Milorad Mirčić, Arpad Fremond, Duško Tarbuk, Sonja Vlahović i Goran Ćirić.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija
...

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Duško Tarbuk

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
Poslednji put ažurirano: 26.11.2018, 09:59