Otvoreni Parlament | Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu

Tip akta: Odluka

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

20%
21%
0%
Poslednji put ažurirano: 11.08.2019, 21:36