Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Sažetak

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama regulisan je postepeni rast akciza na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta. Prema navodima predlagača, usvajanjem predloženih izmena i dopuna zakona postići će se dodatna harmonizacija akcizne politike Srbije sa standardima Evropske unije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 109
Protiv: 86
109%
86%
0%

Ključne novine

RAST AKCIZE NA NESAGOREVAJUĆI DUVAN POČEV OD 1. JANUARA 2021.GODINE

Umesto dosadašnjih 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta (u daljem tekstu: minimalna akciza), akcize na nesagorevajući duvan utvrđivaće se u iznosu od 60% minimalne akcize u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine 70% u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. Godine; 80%, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. Godine; 90%u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine odnosno 100% minimalne akcize od 1. januara 2025. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 87
94%
87%
0%

RAST AKCIZE NA TEČNOSTI ZA PUNJENJE ELEKTRONSKIH CIGARETA POČEV OD 1. JANUARA 2021.GODINE

Umesto dosadašnje akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta u iznosu od 4,40 dinara po mililitru, počev od 1. januara 2021. godine plaćaće se akciza u iznosu od 6,00 din/ml. Izmenama i dopunama zakona predviđen je i dalji postepeni rast akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, tako da će ona 1. januara 2022. Godine porasti na 7,00 din/ml, 1. januara 2023. Na 8,00 din/ml, 1. januara 2024. Na 9,00 din/ml, dok će počev od 1. januara 2025. godine akciza iznositi 10,00 din/ml.

Zakonom je predviđeno i da će se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta vrštiti počev od januara 2022. godine i to indeksom potrošačkih cena u 2021. godini.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 92
Protiv: 98
92%
98%
0%

RAST AKCIZE NA CIGARETE POČEV OD 1. JANUARA 2021. GODINE

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji zaključno sa 31. decembrom 2020. godine plaća se akciza u iznosu od 75, 25 dinara po pakli od 20 cigareta. Izmenama i dopunama zakona, akciza će od 1. januara 2021. godine biti uvećana na 76,75 dinara po pakli. Predviđen je i postepeni rast akcize do 2025. godine , pa će ona ponovo biti uvećana 1. jula 2021. i to na 78,25 din/pak; 1. januara 2022. godine na 79,75 din/pak; 1. jula 2022. godine na 81,25 din/pak; 1. januara 2023. godine na 82,75 din/pak; 1. jula 2023. godine na 84,25 din/pak; 1. januara 2024. godine na 85,75 din/pak; 1. jula 2024. godine na 87,25 din/pak; 1. januara 2025. godine na 88,75 din/pak; 1. jula 2025. godine na 90,25 din/pak.

Zakonom je predviđeno i da se usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete neće vršiti pre 1. januara 2022. godine, a nakon toga vršiće se po isteku one kalendarske godine u kojoj indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 97
Protiv: 84
97%
84%
0%

Poslednji put ažurirano: 15.06.2024, 17:00

Whoops, looks like something went wrong.