Treća sednica Odbora za evropske integracije

14.12.2020.

Sednica broj: 3

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 14. decembra 2020. godine, razmotreni su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koje je podnela Vlada.

Nakon rasprave u kojoj su na pitanja članova Odbora odgovarali predstavnici Ministarstva finansija, Odbor je usvojio sve tačke dnevnog reda sednice.

Sednici je predsedavala predsednica odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stefan Srbljanović, Ljiljana Malušić, Enis Imamović, Dubravka Filipovski, Viktor Jevtović, Ana Miljanić, Stanislava Janošević, Dijana Radović, dr Muamer Bačevac, Milan Radin, Dušica Stojković, Nemanja Joksimović i Ana Pešić.

Prisutni članovi

...

Stefan Srbljanović

Srpska napredna stranka
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Dubravka Filipovski

Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Milan Radin

Srpska napredna stranka
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
...

Nemanja Joksimović

Srpska napredna stranka
...

Ana Pešić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 15.12.2020, 08:22