Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 26
Protiv: 28
26%
28%
0%
Poslednji put ažurirano: 14.10.2021, 20:45