21. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

22.02.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 22. februara 2021. godine, razmotreni su Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II), koji je podnela Vlada. Na sednici je razmatren i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja – Ozelenjavanje javnog sektora“, koji je podnela Vlada.

Predloge zakona, članovima Odbora, je u ime Ministarstva finansija obrazložila Ema Dragulj.

Odbor je jednoglasno usvojio oba predloga zakona dnevnog reda sednice.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Bratimir Vasiljević, Veroljub Arsić, Goran Kovačević, Ana Čarapić, Ana Beloica, dr Muamer Bačevac, Duško Tarbuk, Nikola Jolović, Milenka Subić i Olivera Pešić.

Prisutni članovi

...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica

Srpska napredna stranka
...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Duško Tarbuk

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Milenka Subić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.02.2021, 10:58