Otvoreni Parlament | Zakon o registru administrativnih postupaka

Zakon o registru administrativnih postupaka

Sažetak

Zakonom se uspostavlja Registar administrativnih postupaka kao jedinstvena, centralizovana, elektronski vođena evidencija o administrativnim postupcima koji su propisani republičkim propisima, pokrajinskim propisima i propisima jedinica lokalne samouprave. Registar je zamišljen kao evidencija koja sadrži tačne i ažurne podatke o administrativnim postupcima koje sprovode državni, pokrajinski i lokalni organi i koji obezbeđuje zainteresovanim stranama precizne i javno dostupne informacije o postupcima koje organi sprovode. U Registar se upisuju svi postupci koje, na zahtev privrednih subjekata i građana sprovode organi, kao i sve promene o tim postupcima.

Registar ne obuhvata sudske postupke, postupke koje sprovode imaoci javnih ovlašćenja poverenih od strane suda, postupke koji proističu iz radnog odnosa u organu, kao ni postupke koji se pokreću na zahtev organa, a koje sprovodi drugi organ.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 72
86%
72%
0%

Ključne novine

ZA USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE REGISTROM NADLEŽAN JE REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE

Registar uspostavlja i njime upravlja Republički sekretarijat za javne politike, kao organ državne uprave nadležan za obavljanje stručnih poslova koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa. Kako bi se neefikasni postupci pojednostavili, Sekretarijat će prikupljati inicijative za promenu propisa koji ih uređuju ali će i sam vršiti analizu postupaka i po potrebi podnositi inicijative za izmenu propisa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 82
78%
82%
0%

PRIMENA METODOLOŠKIH PRAVILA ZA UREĐENJE POSTUPAKA OBEZBEDIĆE SE KROZ PRETHODNU I NAKNADNU KONTROLU POSTUPAKA

Obavezna primena metodoloških pravila za uređenje postupaka obezbediće se kroz prethodnu i naknadnu kontrolu postupaka. Prethodna kontrola usklađenosti postupka sa metodologijom, podrazumeva davanje mišljenja nadležnog organa na propis kojim se uređuje administrativni postupak, pre slanja propisa na usvajanje.Prethodna kontrola se sprovodi tako što obveznik upisa, u postupku donošenja propisa na osnovu kojeg će se postupak upisati u Registar, u okviru obrazloženja propisa navodi opis postupka, sve njegove bitne elemente, svrhu postupka kao i način na koji će se postupak sprovoditi od njegovog početka do kraja. Nadležni organ koji sprovodi prethodnu kontrolu pruža pomoć obveznicima upisa postupaka u Registar. Naknadnu kontrola zasniva se na kontroli usklađenosti postupka sa metodologijom, nakon donošenja i upisa propisa u Registar, a nakon usvajanja propisa kojim su postupci uređeni.

Predlagač zakona ističe da će se na ovaj način obezbediti veća efikasnost u postupanju (spanjanje međuzavisnih i povezanih postupaka putem jedinstvenog upravnog mesta), veća delotvornost i ekonomičnost (vođenje postupka bez odugovlačenja i uz što manje troškove, uz pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, propisivanje jednostavnih i jasnih obrazaca zahteva, kao i elektronsko vođenje postupka kada su za to ispunjeni uslovi), veća preciznost i određenost (jasno propisivanje dokumentacije potrebne za odlučivanje, rokova za postupanje, visine takse, pravnog sredstva), kao i poštovanje načela metodologije utvrđivanja troškova pružanja javne usluge (cena usluge mora odgovarati troškovima sprovođenja postupka i mora biti utvrđena u apsolutnom iznosu).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 76
78%
76%
0%

PODACI IZ REGISTRA BIĆE DOSTUPNI NA PORTALU EUPRAVA NAJKASNIJE OD 1. JANUARA 2025. GODINE

Registrom će biti obuhvaćeni svi administrativni postupci za građane i privredne subjekte najkasnije do 1. januara 2025. godine, u kom roku će biti javno dostupni na Portalu eUprava.

Na portalu eUprave javno će biti dostupni pojedini podaci upisani u Registar i to oni koji se odnose organ nadležan za sprovođenje postupka, propise kojima je određeni postupak uređen, kao i podaci koji se odnose na svrhu postupka, opis svakog postupka, neophodnu dokumentaciju za rešavanje po zahtevu, iznos taksi i drugih izdataka, rokove u kojima je stranka i nadležni organ dužan da postupi, pravna posledica za nepostupanje u propisanom roku kao i druge podatke od značaja za postupak.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 75
75%
75%
0%

Poslednji put ažurirano: 02.05.2024, 16:47