31. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.04.2021.

Na sednici održanoj, 19. aprila 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona u pojedinostima i načelu.

Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, koji je podnela Vlada, u pojedinostima, a na koji je podneto devet amandmana od strane narodnih poslanika. Odbor je ocenio da je osam od devet podnetih amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je, u pojedinostima, razmotrio i Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji je podnela Vlada, a na koji je podneto šest amandmana od strane narodnih poslanika Veroljuba Matića i dr Bobana Birmančevića. Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnela Vlada, narodni poslanici podneli su devet amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su svi podneti amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda, Odbor je, u pojedinostima, razmotrio sedam amandmana, koji su podneti na Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, koji je podnela Vlada i ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i Predlog zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koje je podnela Vlada, a Odbor je ocenio da su predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Takođe, Odbor je razmotrio, u načelu, i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o elektronskom fakturisanju i ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora ocenili su, u načelu, da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i sledeći predlozi zakona: Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju, Predlog zakona o registru administrativnih postupaka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine, Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Predlog zakona o registru administrativnih postupaka, Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji i Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, a koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali si sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Borisav Kovačević, Toma Fila, Jovan Palalić, Arpad Fremond, Ilija Matejić, Milenko Jovanov i Violeta Ocokoljić.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Nova Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Milenko Jovanov

Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

Zakon o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Zakon o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Zakon o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju

Zakon o registru administrativnih postupaka

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske adminis

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Zakon o registru administrativnih postupaka

Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji

Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu

Poslednji put ažurirano: 19.04.2021, 14:31

Whoops, looks like something went wrong.