15. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

20.04.2021.

Na sednici Odbora, održanoj 20. aprila, razmotren je Predlog zakona o registru administrativnih postupaka u načelu.

Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike istakao je da se Predlog zakona o registru administrativnih postupaka zakonom uređuje uspostavljanje, upravljanje i vođenje, sadržina, način korišćenja i druga pitanja od značaja za upravljanje Registrom administrativnih postupaka. Njime se takođe definišu načela za uređenje i sprovođenje administrativnih postupaka i utvrđuju ovlašćenja za donošenje metodoloških pravila kojima se uređuju administrativni postupci, kao i sadržaj Registra vidljiv na portalu eUprave.

Odbor je jednoglasno usvojio Predlog zakona o registru administrativnih postupaka u načelu.

U nastavku sednice utvrđen je Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Đorđe Dabić, Daniel Đivanović, Dejan Kesar, Dubravka Kralj, Vesna Krišanov, Toma Fila, Jelena Žarić Kovačević, Velibor Milojičić i Dragan M. Marković.

Prisutni članovi

...

Đorđe Dabić

Srpska napredna stranka
...

Daniel Đivanović

Savez vojvođanskih Mađara
...

Dejan Kesar

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 20.04.2021, 07:46