AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 11.09.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 11.09.2019.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 10.09.2019.
Predlagač: Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

[pdf] 
Datum predloga: 09.09.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 06.09.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 06.09.2019.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 21.08.2019.
Predlagač: Vlada

Nijedan akt nije pronađen.