AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 11.03.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu[pdf] 
Datum predloga: 04.03.2019.
Predlagač: Čedomir Jovanović[pdf] 
Datum predloga: 01.03.2019.
Predlagač: Žika GojkovićNijedan akt nije pronađen.