AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 10.04.2018.
Predlagač: Grupa od 2 poslanika


Nijedan akt nije pronađen.