AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 01.12.2020.
Predlagač: Poslanička grupa "Savez vojvođanskih Mađara"
[pdf] 
Datum predloga: 27.11.2020.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 27.11.2020.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 27.11.2020.
Predlagač: Vlada