Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 9 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Dragan Andrić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Đorđe Stojšić

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
...

Nataša Mićić

Liberalno demokratska partija