Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 6 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri
...

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri
...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri
...

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri
...

Borko Puškić

Srpski pokret Dveri

Srpska stranka Zavetnici

...

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici