Poslanička grupa Jedinstvena Srbija

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija broji 5 narodnih poslanika.
Predsednik poslaničke grupe je Dragan Marković.
Zamenik predsednika poslaničke grupe je: Petar Petrović.

Dragan Marković

Šef poslaničkog kluba
Jedinstvena Srbija

ČLANOVI

Marija Jevđić

Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija

Jelena Vujić-Obradović

Jedinstvena Srbija
Poslednji put ažurirano: 31.01.2017, 15:06