Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nebojša Stefanović

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka

Govori

Dame i gospodo, javio sam se povodom člana 225, odnosno 226. Poslovnika Narodne skupštine.
Da skrenem pažnju i svojim kolegama i javnosti da ovo što danas iznose poslanici SRS nije samo problem Grmovca. Grmovac je ovde danas primer kako ne funkcioniše državna vlast Srbije, kako se vlast bahato odnosi prema svojim građanima i kako ih suštinski problemi tih građana uopšte ne zanimaju. Nije problem struje samo u Grmovcu. To je problem svih opština u Srbiji.
Problem opštine Novi Beograd, na kojoj se ja nalazim, takođe je veliki, zato što se tu građanima, recimo, ruše objekti, kiosci, privremeni objekti od kojih oni izdržavaju svoje porodice, gde uredno plaćaju državi porez, sve prinadležnosti, komunalne takse i dalje im se uzima pravo na rad. Oduzima im se pravo da prehranjuju svoje porodice.
Ovo je jedina država u kojoj građani, umesto da osnivaju udruženja koja se zovu "boljitak", "bolji život", "napredak", osnivaju udruženja koja se zovu "opstanak", jer su prinuđeni da pod ovom vlašću traže način da opstanu, da fizički ostanu netaknuti u ovoj Srbiji.
Kako li je onda mom kolegi Zvonku Markoviću koji dolazi iz Štrpca? Kako li je građanima Štrpca koji osam godina nemaju redovno struju, koji nisu sigurni kad putuju iz severnog Kosova do Štrpca preko teritorije koju ne kontroliše srpska država, da li će stići živi i zdravi u Štrpce ili neće?
Kosovo i Metohija su deo Republike Srbije i ti građani u Štrpcu i u Leposaviću i u svim drugim mestima na Kosovu imaju pravo na život, imaju pravo na struju i njihova deca imaju pravo na obrazovanje i imaju pravo da budu sigurni i bezbedni. U ovoj Srbiji, država Srbija je dužna da im to obezbedi. Građani Grmovca imaju pravo na struju, kao što to imaju i svi drugi građani.
Suština ovoga što mi ovde iznosimo jeste to da je suština postojanja Narodne skupštine Republike Srbije da obezbedi bolji život za sve građane Srbije, da se ovde ne vode samo rasprave o onim zakonima koji odgovaraju većini, već da se nekad i pritiskom ove Narodne skupštine na izvršnu vlast obezbedi da učini ono zbog čega su je građani izabrali, a to je da se pobrine da oni žive bolje u ovoj zemlji, da im se ostvaruju sva ljudska prava, a ne da zatvara oči i da se ti građani šutiraju od jednog do drugog organa, da se kaže – to nije naše.
Konačno, vreme je da se u Srbiji uspostavi odgovornost, da država počne da brine o svojim građanima, jer to su građani koji plaćaju porez, koji je biraju, koji žive u ovoj zemlji. Krajnje je vreme da i ova Skupština, kao i svi ostali državni organi, počnu da se staraju o boljem životu svih građana i o poštovanju digniteta ove zemlje. Hvala.
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu člana 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine.
Ulazimo u situaciju sličnu onoj koju smo imali na prethodnoj sednici. Kada smo iznosili, veoma precizno, argumente kako se krši Ustav i Ustavni zakon Republike Srbije, sa govornice predsedavajućeg, odnosno predsednika Skupštine, slušali smo ista objašnjenja, predstavnici vladajućih stranaka su se smejali, a onda je Vlada povukla sa dnevnog reda sve te zakone, pod pritiskom tih argumenata, jer su zaista bili neustavni.
Sada imamo situaciju da se sve ponavlja. Još jednom se krši Ustavni zakon, član 5, u kome se govori koji zakoni moraju biti na dnevnom redu.
Mi danas imamo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana, dopunu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, izmene Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji itd.
Ovo su veoma važni zakoni. Dodatno moram da kažem da je veoma zabrinjavajuće što su zakoni koji se bave antikorupcijskom materijom dostavljeni narodnim poslanicima u najkraćem mogućem roku. Narodni poslanici, pogotovo ovi iz unutrašnjosti, nisu u stanju da pogledaju materijal jer ga dobiju tek ujutru, nekoliko sati pred sednicu, pa ne mogu da se pripreme ni amandmani ni bilo šta slično.
Ovo je zaista skandal. Da ne pričam o tome da su u zakonima, kao što je ovaj o Državnoj revizorskoj instituciji, izmene koje su predviđene daleko od onog što piše u Ustavu. Nikakvog usaglašavanja sa Ustavom ili Ustavnim zakonom nema, već se očigledno pravi priprema za ljude kojima su ta mesta namenjena, kao što je slučaj sa članovima Saveta Državne revizorske institucije.
To je, zaista, veoma važna materija, veoma važna mesta, ljudi koji se bave borbom protiv korupcije i kriminala, koji cvetaju danas u Srbiji, koji su u Srbiji dostigli neviđene razmere. Verovatno će se Srbija uzimati kao primer zemlje u kojoj su smišljene nove metode i primenjena nova metodologija kako da se pljačkaju građani i kroz...
Da, pričam po Poslovniku. Rekao sam na početku. Da ste me pažljivo slušali, čuli biste, rekao sam da je povređen član 104.
Molim vas da ovo vreme sada odbijete, pošto ste me prekinuli tokom diskusije.
Dakle, bez obzira na to što vladajuća većina pokušava, što Vladu ne interesuje da li se zakon krši, da li se predlažu zakoni koji ne mogu biti na dnevnom redu, da li se prave razne malverzacije u Srbiji, da li je general Tolimir uhapšen u Srbiji, kao što jeste, pa nam se posle pričaju razne bajke koje ne bi prihvatio niko, da li se ruše silni privredni objekti ljudima po celoj Srbiji...
Završavam.
... čime se uništava privredni potencijal zemlje.
Ovo je jedina zemlja u kojoj građani moraju da osnivaju udruženja koja se nazivaju "opstanak".
Da je ovo normalna zemlja, ovde bi se osnivalo udruženje koje se zove "napredak", "boljitak", «bolji život» itd. Ovde ljudi moraju da osnuju nešto da bi opstali.
Završavam. Pre nekoliko nedelja bilo je u medijima da je ministar japanske poljoprivrede izvršio samoubistvo, jer je otkrivena korupcija od 236 hiljada dinara. Ne bih voleo da bilo ko od naših ministara krene sličnim putem, ali spram onih miliona koje su oni pokrali, mi bismo ostali brzo bez Vlade.
Dame i gospodo narodni poslanici, Republika Srbija ulazi u veoma ozbiljnu krizu. Ne radi se ovde o krizi koju sprovode narodni poslanici, pogotovo ne iz reda opozicije, jer mi se ovde zaista lavovski borimo da sprečimo kršenje Ustava i zakona i na takav način najbolje štitimo interese građana Republike Srbije. To je ono što je suština.
Parlamentarnu i ustavnu krizu sprovodi upravo Vlada Republike Srbije i skupštinska većina koja je podržava. Iako smo više puta iznosili naše stavove o neustavnom dnevnom redu, taj dnevni red nas je dočekao i danas. Mi imamo situaciju, kao što su neke od mojih kolega već napomenule, da se ovde uopšte ne govori o izboru nosilaca onih funkcija koje su propisane Ustavnim zakonom, već se predviđaju izmene i dopune zakona koji uopšte ne mogu biti u skladu sa Ustavnim zakonom.
Mi smo jutros u 10 časova imali sednicu Odbora za finansije i na toj sednici, voleo bih još jednom da obavestimo građane, većinom glasova, odbili predlog da guverner Narodne banke bude Radovan Jelašić. Većina članova Odbora je glasala protiv. Ovaj predlog danas, dok se ne nađe ponovo na dnevnom redu i dok, možda, nekoj drugoj većini to ne uspe, neće biti na dnevnom redu.
Takođe, kada se govori o revizorskoj ustanovi, imamo situaciju da Savet koji treba da se izabere, koji je najviši organ ovog tela i koji se bavi ozbiljnim antikorupcijskim materijalom, takođe, neće biti izabran, možda do naredne nedelje, pošto konkurs za izbor članova Saveta traje do srede naredne nedelje, a sednica Odbora za finansije će biti tek u petak.
O Ustavnom sudu, mislim da nema potrebe preterano da pričam, pošto u ovoj Srbiji očigledno postoji neko kome odgovara da Ustavni sud ne postoji, da nemamo sudije Ustavnog suda. Onda su i građani, poslanici i svi drugi, ostavljeni vladajućoj većini na milost i nemilost.
Zato poslanici Srpske radikalne stranke danas u Srbiji imaju veoma težak zadatak - da se izbore sa svim ovim, da zaštite Srbiju od korupcije i kriminala, da je zaštite od bezakonja. Zbog toga se mi ovoliko borimo ovde svaki dan. Ovo zaista nije nikakva opstrukcija, ovo je način da se pomogne građanima, da se obezbedi bolja budućnost i da se pobedi korumpirana vlada koja upravlja ovom zemljom.
Dame i gospodo narodni poslanici, imali smo priliku danas da u jednom vrlo teškom danu za Srbiju, zato što se u ovoj skupštini dogodilo novo kršenje Ustava, Ustavnog zakona, vidimo kako na delu  izgleda demokratija kada je sprovodi ova sadašnja skupštinska većina.
Istini za volju, moram da kažem da dan nije počeo tako loše, jer u 10 ujutru, u Odboru za finansije, većina odbornika odbila da Radovana Jelašića predloži za novog guvernera Narodne banke.
Pokazalo se, zaista, da je ovaj odbor, kojim predsedava gospođa Tabaković, imao veliku moralnu snagu da kaže da ljudi koji su bili predmet mnogih afera u poslednjem periodu, koji su vodili lošu i fiskalnu i monetarnu politiku, ne mogu ponovo predstavljati Narodnu banku Republike Srbije.
Međutim, nakon početka sednice, danas, imali smo priliku da vidimo da će se, i pored svih onih primedaba koje su poslanici SRS iznosili, i na prethodnoj sednici, vezanih za kršenje Ustava i Ustavnog zakona, naročito tačaka 5. i 9. koje govore o tome šta mora biti na redu ove sednice, ponovo dogoditi kršenje Ustava i Ustavnog zakona i da na dnevnom redu neće biti ove tačke.
Imamo danas objedinjenu raspravu o tri zakona, o zakonu o dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zakonu o revizorskoj ustanovi i, naravno, zakon o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana.
Pored činjenice da su svi zakoni na dnevnom redu neustavni, odnosno u nesaglasnosti sa Ustavnim zakonom, moram da kažem da ćemo, zbog javnosti, kada budemo govorili o pojedinostima ovih zakona, ipak nešto reći i o tome da je, prosto, neozbiljno da razgovaramo o tome da li, na primer, Poverenik za informacije može da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti kada ne postoji organ pred kojim bi taj proces mogao da bude pokrenut.
Ustavni sud nije usvojen, što je bila ustavna obaveza i predsednika Skupštine i Vlade. Ne postoje predlozi za sudije Ustavnog suda i vi ste sada, bukvalno, i građani Srbije i narodni poslanici, taoci i većine i Vlade, koja može da ocenjuje po slobodnoj volji da li je nešto ustavno ili nije i da li su svi akti koji se podnose u skladu sa našim lex superiori.
Nažalost, u Srbiji danas ne postoji bilo kakva obaveza vlasti, odnosno postoji kao zakonsko rešenje, ali ne postoji bilo kakav način i mehanizam da nosioce vlasti naterate da vam pruže informaciju na koju imate pravo. Čak je i gospodin Šabić, koji je do sada obavljao ovu funkciju, više puta u javnosti iznosio informaciju da mu je bilo potpuno nemoguće, da ne postoji mehanizam kojim bi mogao da natera nosioce državne vlasti da pojedine informacije daju i da su oni to u nedogled odugovlačili, da su pokušavali da zakon i volju građana ismevaju, i to su, u stvari, uspešno radili.
Mi sada vidimo kakva je želja i pokušaj vlasti da i ovim, kozmetičkim izmenama samo još malo ulepša zakon, ali mi i dalje nemamo Zaštitnika. Mi nemamo Zaštitnika građana, a pričamo o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana. Mandat od sedam godina, a opet kažem, vezano za zakon dostupnosti informacija, koji se predviđa za nosioca ove funkcije, neprimeren je.
Odslikava želju vlasti da udomi neke svoje kadrove i da im obezbedi dug staž, da na takav način bude sigurna da će i posle promene vlasti, a siguran sam da će biti vrlo brzo, taj čovek ostane na toj funkciji.
Moram da dodam da bi, kada smo već ušli u kršenje Ustava i Zakona o sprovođenju Ustava i kada nismo razgovarali o tačkama koje su na dnevnom redu, mnogo bolje bilo, i za ovu većinu ovde, i za građane Srbije, da smo razgovarali o Kosovu i Metohiji. Vidim da tu temu skoro više niko ne pominje.
Kada smo izabrali Vladu Srbije, prvo što smo videli, videli smo ministre koji se pojavljuju u Atini. Pomislim, možda su ljudi otišli da razgovaraju o nekoj važnoj temi za Srbiju, o Kosovu i Metohiji, o nekoj privrednoj reformi. Ne, oni su otišli na utakmicu. Na fudbalsku utakmicu Liverpul-Milan. Nakon toga, Boris Tadić sa Olijem Renom u Finskoj, opet na fudbalskoj utakmici.
Gde su razgovori o Kosovu?
Na kraju se uzdamo u Rusiju da nam spase Kosovo, a da naša Vlada ne želi da uradi ništa protiv onih koji nam Kosovo otimaju. U trenutku kad kažemo, da, mi želimo da uđemo u NATO, Boris Tadić je to rekao, Rusija šalje signal da će to shvatiti kao akt neprijateljstva. Opet molimo tu Rusiju i Vladimira Putina da stave veto i da spasu Kosovo i Metohiju.
Zakon o Zaštitniku građana, koji je pred nama, veoma je zanimljiv. Ovaj zakon je usvojen u prethodnom mandatu i tada nismo imali Zaštitnika građana. Evo, danas razgovaramo o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana, a da Zaštitnika građana nema. Nije čak ni na dnevnom redu. Očigledno, postoji volja da tog zaštitnika i ne bude. Sreća po građane Srbije da imaju svoju Srpsku radikalnu stranku da ih zaštiti od sve korupcije i kriminala koji nosi ova vlada, od svih neprincipijelnih, nemoralnih, kriminalnih i korupcionaških poteza koje oni povlače.
Nemaju više građani kome da se obrate. Čak i kada imaju nekome da se obrate, dobijaju neke besmislene odgovore. Kome da se obrate kada im ruše svaki dan, kao što se dešava u Beogradu, i kioske, i privremene objekte, od kojih izdržavaju porodice i za koje plaćaju porez, zapošljavaju radnike i pomažu privredu ove zemlje, poput onog što je radila Italija 60-ih godina da pokrene svoju posrnulu privredu.
Znam da je žalosno što je stanje privrede Srbije danas kao u Italiji pre 50 godina, ali za to je kriva ova vlada i sve ove koje su bile od 2000. godine naovamo, koje su uspešno uništile privredu ove zemlje. Sada pokušavaju da ljudima koji preživljavaju, bukvalno, oduzmu i to parče hleba.
Kome da se obrate građani novobeogradskog bloka 43 koje u narednih nekoliko dana iseljavaju iz njihovih kuća, iz privremenih objekata u kojima su smešteni već 30 godina i niko neće da kaže gde će sa tim ljudima? Oni su naše komšije i naši prijatelji, oni su građani Srbije i imaju pravo na zaštitu.
Nema u Republici Srbiji volje vlasti da zaštiti građane. Ovde je volja da se uzme što više, da se otme od građana Srbije, a za građane vas baš briga.
Šta da rade kada se direktori poslovnog prostora bogate, kada ne znaju ni koliko im kvadrata poslovni prostori imaju iz godine u godinu, a onda, kad konstatuju manjak u državnoj firmi, onda ga presele na višu funkciju, u grad, zaboraviće se. Kada se to kaže, nikom ništa, podignu se ruke većine i "pojela maca" itd.
Kada dođemo do zakona o izmenama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, pored činjenice da je zakon protivustavan i u nesaglasnosti sa Zakonom za sprovođenje Ustava, moram da kažem da je ovaj zakon zaista monstruozan i da postoji volja da se njime urade neke stvari koje su rađene u prethodnom periodu.
Konkurs za članove Saveta ove institucije je u toku. Iako je po Ustavnom zakonu obaveza da na dnevnom redu danas bude izbor tih ljudi, nama je konkurs u toku i završava se tek u narednu sredu, najranije u naredni petak će biti sednica Odbora za finansije, na kojoj će biti ili neće biti usvojeni predlozi za ove ljude i tek će onda moći da dođe na dnevni red.
To je bila procedura koja je propisana Ustavom. To je ono što je trebalo da bude urađeno.
Šta se dešava u Predlogu izmena zakona?
Sedam godina radnog staža u institucijama koje su bile relevantne za obavljanje ovog posla, smanjuju se na pet godina. Ovo jasno pokazuje da su ljudi koji treba da dođu na ova mesta postojeći, da su njihova imena već negde zabeležena i da se sada, nažalost, čega nema ni u jednoj zemlji na svetu, zakon usaglašava sa njihovom stručnom i radnom sposobnošću.
Fascinantno! Ovo je zaista sunovrat i sumrak parlamentarizma. Ovo čak ni stranke vladajuće većine nisu smele da dozvole. Za Savet ovakve institucije, koja se suštinski bavi antikorupcijskom materijom, ovo nije smelo da se dogodi.
Još vrlo malo.
Posao kojim se bave nazovieksperti - očigledno da ne postoji namera da to budu neki časni i pošteni ljudi, kako nikada ne bi izašla na videlo sva nenamenska trošenja budžetskog novca, kako nikada ne bismo saznali informaciju gde se drži novac poreskih obveznika, budžetski novac, u kojim bankama, ko je odlučio da on bude tamo i pod kojim uslovima. To su vrlo važne teme.
Znam da poslanike vladajuće većine, kojih nema u sali ili ih ima vrlo malo, ovo ne zanima. Ovo je još jedna tema koja je vezana za život građana Srbije, koji njih, takođe, ne zanimaju. Oni su svoje živote lepo obezbedili, a vi građani Srbije - šta ćete.
Mislim da su afere koje su bile u ovoj zemlji u prethodnih sedam godina obeležile Srbiju na jedan specifičan način, Srbija je postala veoma poznata kao zemlja afera. Nizale su se afere, sada da ih ne pominjem, ali znate sve.
Nedostatak ekspertske revizije i gotovo četiri godine bez završnog računa, od 2001. godine naovamo, imali smo tek pre nekoliko dana pokušaj da nam se dostavi preko noći završni račun, pa da se razgovara o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, što je Vlada povukla kao neustavno, isto nam pokazuje svu nesposobnost i nestručnost Vlade.
Mi od 2001. godine nemamo priliku da vidimo kako su utrošena sredstva poreskih obveznika koja su projektovana budžetom. Mi nemamo priliku da proverimo da li su ona utrošena namenski ili nenamenski. To pokazuje i govori sve o ovoj vladi i o vladama koje su bile pre nje.
U svakom slučaju, da završim, sve ovo pokazuje da se radi o veoma lošim zakonskim rešenjima. Nije ni čudo što su zakonska rešenja loša kada ih je predložila ovakva vlada. Pošto će uskoro na dnevni red ove skupštine doći i predlog Srpske radikalne stranke da se Vladi izglasa nepoverenje, najbolje je da ova vlada pre tog zahteva poslanika SRS-a sama podnese ostavku, da Srbiju poveri u ruke SRS-u na narednim izborima, koja će umeti da izvuče zemlju iz ekonomske krize i povede svoje građane u slobodan i normalan život.
Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 104. stav 1. Poslovnika, koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine.
Mi imamo na delu činjenicu da vladajuća većina uporno pokušava da prekrši Ustav i Ustavni zakon o sprovođenju Ustava, bez obzira na sve što su izrekle moje kolege i na jasno definisanje svega što je prekršeno. Ponoviću, zbog javnosti, vrlo prosto i vrlo jednostavno članove koji se krše. Krši se član 5. Zakona o sprovođenju Ustava, gde će novoizabrani sastav Narodne skupštine tokom prvog zasedanja izabrati zaštitnika građana za ostvarivanje njihovih prava, guvernera Narodne banke, organe državne revizorske institucije, ali i član 9. koji govori o Ustavnom sudu, izboru sudija Ustavnog suda, Vrhovnog, Kasacionog suda, Državnog veća, tužilaštva itd.
Činjenica je da je Skupština, odnosno vladajuća većina, koja je izabrala Vladu, to učinila nedavno. Ali, ko je zbog toga kriv? Da li su zbog toga krivi građani Srbije, koji su još u januaru izabrali ovu Narodnu skupštinu, koja učestvuje zajedno sa predsednikom Republike u izboru sudija Ustavnog suda?
Zbog čega Srbija danas nema Ustavni sud? Kome odgovara to stanje bezakonja?
Da li je normalno da mi sada u ovom parlamentu razgovaramo i sporimo se da li ćemo se pridržavati Ustava i Ustavnog zakona ili ćemo postupati po normama koje je ovaj zakon predvideo? Jednostavno, nemoguće je prekršiti Ustav i govoriti o moralu ili spočitavati opoziciji ili ne znam kome zato što su ti rokovi probijeni.
Vladajuća većina, Vlada, predsednik Republike su odgovorni za nesprovođenje Ustava, nesprovođenje Ustavnog zakona i sadašnji pokušaj da se Ustav prekrši, bez obzira na sva izlaganja mojih prethodnika koji su to jasno dokazali, bez obzira na to što to u Ustavu jasno piše, što to piše jasno i u Ustavnom zakonu. I opet ostajemo bez ikakvog odgovora, dolazimo do činjenice da ćemo videti ovde jedan pravi, kao što su to rekli moji prethodnici, teror.
Nadam se da u Srbiji ne postoji niko ko se raduje tome što Ustavnog suda nema, što se raduje što ne postoje ni drugi organi koji vrše kontrolu nad Vladom, jer će to biti uvod u jednu pravu diktaturu koja se, čini mi se, sprema u Srbiji.
Moje izlaganje nije u direktnoj vezi sa izlaganjem mog prethodnog govornika, gospođe Vjerice Radete, koja je zaista stručnim i veoma argumentovanim obrazloženjem objasnila zbog čega je ovo veoma loš zakon. Evo, upravo dolazim do toga. Prekršen je član broj 104, koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine.
Molim vas, dozvolite mi samo da objasnim.
Dostojanstvo Narodne skupštine povređeno je kada je povređeno dostojanstvo srpskog naroda. Dostojanstvo naroda je povređeno u trenutku kada su građani počeli da bivaju hapšeni na ulicama samo zato što iznose drugačija mišljenja od onog koga zastupa Vlada.
Dolazim iz Novog Beograda, poslanik sam sa ove opštine, gde se nalazi Bulevar AVNOJ-a.
Građani me zovu, i hoću sutra, i građani će sutra biti tamo, kao što me zovu svih ovih dana i zovu Srpsku radikalnu stranku, i kažu, mi nećemo da živimo u mraku, pa makar on bio demokratski.
Nećemo da živimo u zemlji gde se mladi ljudi, umesto na fakultete i na posao, šalju na robiju, ekspresno im se sudi i šalju na 30 dana izdržavanja, jer su se usudili da izraze drugačije mišljenje, jer su se usudili da nalepe karton sa nazivom ulice Bulevar Ratka Mladića. Da li je to krivica tih mladih ljudi?
Kako vidimo danas na raspravi uskoro ćemo doživeti u zemlji, gde će neko od tih mladih ljudi ili neko od onih koji drugačije misle od gospode s leve strane, od vladajuće većine biti doživotno u pritvoru, bez početka suđenja. Poput onoga što se dešava našem predsedniku dr Šešelju. Da li su to te demokratske tekovine koje treba preneti iz Haškog tribunala? Zbog toga posebna mi je čast da mogu da pozovem sve građane koji misle slobodno i koji se ne plaše da iskažu svoje mišljenje, da dođu sutra u 11,55...
Evo, završavam. Da dođu sutra u 11,45 i da se pridruže akciji koju će Srpska radikalna stranka izvesti – Sloboda u pet do 12. Jer je vreme za slobodu, jer je građanima dosta mraka, dosta tiranije i hoće da žive slobodno, a to je ono za šta će se Srpska radikalna stranka uvek boriti.

PRVA SEDNICA

13-05-2007

Dame i gospodo narodni poslanici, javio sam se da reklamiram povredu člana 85. Poslovnika Narodne skupštine, koji predviđa da radno vreme Skupštine traje do 18 časova. Predsedavajući Narodne skupštine može u izuzetnim situacijama produžiti ovo radno vreme. Međutim, za ovu potrebu on mora da obrazloži zbog čega produžava radno vreme, što gospodin Mrkonjić ovoga puta nije učinio.
Sasvim je jasno zbog čega se to ovog puta radi. Većina koja je novoformirana žuri da zauzme svoje nove luksuzne kabinete, da uđu u luksuzne limuzine, da počne podela plena. Ono što je rekao moj kolega, gospodin Marković, to nije bilo do kraja tačno, ne samo su krali, nego se spremaju velike nove pljačke Republike Srbije, sa ovom vladom koja se sprema Srbiji. To je veliki problem građana i to je ono zbog čega novoformirana većina žuri da formira novu vladu, žuri da radi, ako treba i celu noć, samo da se što pre dočepaju položaja i da dalje nastave da ojade ovaj narod koji živi u Srbiji danas.
Gospodine predsedavajući, molim vas da uzmete u obzir ovo što govore poslanici SRS danas, da povučete ovaj predlog. Vidite šta je još preostalo u toj žurbi. Verovatno je preostalo da se za koji dan formira i neka kancelarija za saradnju sa budućom nezavisnom vladom Kosova, pošto Tači, Čeku i svi ostali podržavaju ovu novoformiranu demokratsku vladu.
Preostalo je još da se pripreme materijali za nabavku nekih novih limuzina, novih automobila, novih kabineta, kožnih stolova, fotelja i stolica, a vidite i da se žuri zbog toga što pojedini predstavnici nazovidemokratskog bloka ne mogu da se dogovore ni oko podele funkcija. Ovo što delimično piše u novinama sigurno je i tačno.
Ali, ima i novih informacija koje ćete saznati na ovoj i na sledećim sednicama Narodne skupštine, a vezane su za to da oni ne mogu da se dogovore ko će koje ministarstvo preuzeti, ko će u kom ministarstvu voditi glavnu reč, ko će tu biti marginalna figura, a ko će rukovoditi finansijama Srbije.
Videli ste kako je to izgledalo u periodu od 2000. godine, kada su milioni ljudi ostali bez posla, kada je uništen bankarski sistem Srbije, kada kamen na kamenu nije ostao, kada su korupcija i kriminal postali sinonimi za vlast u Srbiji. To traje i do dan-danas.
Ovakva žurba pokazuje meni, a i svima vama, da se samo sprema nova pljačka Srbije, da se sprema nova korupcija, novi kriminal i da tome nema kraja.
Samo bih voleo da niste uradili ovakav potez, jer ovo što se radi je loše za Srbiju, loše je za interese naroda Srbije, ali što se tiče građana, voleo bih da im pružim i poruku ohrabrenja, da računaju da će njihova SRS uvek biti na putu istine, na putu očuvanja Kosova i Metohije i na putu da zaustavi sve lopove i kriminalce u Srbiji.