Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Zoran Radovanović

Govori

Poštovani predsedavajući, uvaženi potpredsedniče i članovi Vlade u najavi, član 107. je povređen gde se moj prethodnik obraćao, davao je ocene koje se odnose na privatni život drugih lica.
Pre svega hteo bih samo da podsetim da su u ekspozeu Vlade 2004. godine postojali principi koji se odnose na … Govorim o Branku Ružiću, odnosno ministarčiće i ministarčića kako ste nazvali. Ti principi se odnose redom na pitanje Kosova i Metohije, dobili ste odgovor upravo od potpredsednika. Evropske integracije su bile drugi princip Vlade 2004. godine, saradnja sa Haškim tribunalom kada je 18 ljudi dobrovoljno otišlo u Hag. Dobrovoljno otišlo u Hag, a pričate o ucenama, socijalna politika, ekonomska itd.
Mislim da je vrlo nekorektno i da treba javnost da zna da ovo što se izgovara nije dobro jer ista ta Vlada je potpisala Partnerstvo za mir koji svi u Evropi zovu predvorjem NATO pakta, a vi ovde prozivate da ova vlada radi kako ne treba. Ta vlada je nadmašila prethodnu Vladu time što je u prethodnoj Vladi gospodin Jovanović koji sa mnom sedi ovde, kao potpredsednik za evrointegracije nije uspeo da potpiše taj papir.
Ova Vlada Srbije će uvesti Srbiju u Evropu i uvodi je sigurnim putem u Evropu, a nemojte vi da brinete o resorčićima i o kvalitetima predloženih kandidata. Hvala.
Zahvaljujem.
Uvaženi premijeru, potpredsedniče, članovi starog i novog kabineta, reklamiram povredu Poslovnika član 106. stav 3. tzv. dobacivanje za vreme priče nekog govornika. Malopre se sa moje desne strane javio uvaženi kolega istoričar, nekadašnji vojni ministar, objašnjavajući i dobacujući šta je bilo i kako se ponašao SPS u ovom prethodnom periodu. Uvaženi kolega dramaturg, meni blizak po godinama, je pominjao 13 budžeta od kojih je SPS glasao za devet, kako se mi menjamo, pošto sam ja već mnogo dugo član SPS, pre onog „oženi me“ itd, kada sam ovo što sad nosim imao i tada, nisam bio u farmericama.
Samo bih zamolio da se vratimo na temu dnevnog reda. Godine 1996. vi ste u Nišu, ne mislim konkretno, svi vi, prodali elektronsko-mašinsku, uništili ste sve što ste liberalno prodali. Trenutno su u Japanu na vlasti liberali. Videćemo kako će njihov koncept proći tamo, pa da uzmemo neka kvalitetna iskustva.
Sada ću da gledam direktno u vas. Neću da gledam ni desno, ni levo. Obraćam se vama.
Godine 2000. meni su kao građaninu obećali tri stvari. Obećali su mi da će ostati Crna Gora u sastavu Srbije, ostaće Kosovo sa nama i stići će 100 milijardi. Ništa nije ispunjeno. Ne gledam ni desno, ni levo…
Zahvaljujem, predsedniče.
Uvaženi članovi Vlade i uvažene kolege, član 110. stav 2. Vi ste meni malopre oduzeli reč kad sam počeo da pričam i to kraće nego kolegi poslaniku koji je pričao pre mene, a samo sam hteo da kažem još jednu rečenicu, a to je da sve što su privatizovali 2000. godine, modelom privatizacije, na beskrupulozan način…
Poštovani predsedniče, ministarka, uvažene kolege i koleginice poslanici, zbog kolega koji prošli put nisu prisustvovali zasedanju kad smo pričali u načelu, u članu 6, ako krenete da čitate rečenicu po rečenicu, reč po reč – pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zaštitu i u granicama, na kraju, materijalnih mogućnosti. To je prost prevod nečega. Znači, ne možemo u svakom selu imati magnet, ne možemo u svakom mestu imati to i to, itd. Vrlo precizno se kaže u prvoj rečenici, prvom stavu – dostupnu zdravstvenu zaštitu. U drugom stavu člana 6. pominje se mesto stanovanja. Logično je da ne može u svakom selu da bude skener ili neka druga aparatura.
Znači, sa ova dva zakona se regulišu prava pacijenata. Jednim se vrši usklađivanje zakona sa brojnim evropskim i svetskim poveljama, što je vrlo važno, a na kraju – podizanje i regulisanje prava i obaveza i pacijenata i osiguranika. U tom kontekstu, mislim da ovaj član niste razumeli kako treba. Zahvaljujem.
Samo bih hteo da pojasnimo jednu stvar. Kada sam na početku diskusije rekao koleginici da čita pažljivo reč po reč, na kraju je rekla ono što sam hteo da čujem – da je razumela da ne postoji u svakom selu magnetna rezonanca ili kardiohirurgija. Nisam baš shvatio da je tog dana bilo neko drugo važnije mesto osim Skupštine, jer je Skupština najveći dom u kome se raspravlja o nekim stvarima i nije ulica.
Ako se sećate, od 2000. godine ovaj zakon je obećavan od mnogih vlada da bude stavljen u ovaj skupštinski dom i prvi put ga je Slavica Đukić Dejanović stavila kao predlog zakona, da brine o pravima pacijenata.
Definitivno ste, čitajući reč po reč, dobili na kraju smisao i da iz demagogije pređemo u realno i korektno shvatanje ovog člana zakona, gde ne može svaki pacijent u svakom malom mestu da dobije istu uslugu kao u Beogradu, ali mu se garantuje ovim zakonom pravo da ga ostvari, kako ste i sami na kraju zaključili, čitajući reč po reč, da dobije uput i da iz Crne Trave ili Babušnice, sistemom uputa, stigne do Niša ili već neke druge ustanove i dobije ovo što mu garantuje ovaj zakon, pravo na jednakost, da mu se bez diskriminacije ostvari sve, da bez finansijskih mogućnosti, ono što kaže kolega, znači pacijenta, nego finansijskih mogućnosti ustanove.
Ponavljam vam po 49. put, ne vama, ne obraćam se vama, kažem na glas. Evo, kolega se sa osmehom raduje mom pričanju…
(Predsedavajuća: Vreme.)
Evo završavam. U Švedskoj se radi na godinu dana magnetna rezonanca. U Danskoj postoji na 400 kilometara jedan pet-skener. Nemojte da pričamo demagogiju. Ovo je realan zakon, realna priča koja govori o pravima pacijenata i tačka.
Poštovana predsedavajuća, ministarko, nisam počeo diskusiju, odnosno prepirku sa vama, kako ste protumačili, nego sam samo hteo da ukažem na to da ste počeli demagoški i sad vrlo praktičnije govorite.
Čak ste na kraju rekli da niste znali gde su poslanici DS bili tog dana. Hteli ste da kažete DSS verovatno. Mislim da je i kolega reagovao na vašu nepravilnu rečenicu.
Znači, pokušavam da vas edukujem kao kolega, kao mlađi kolega.
Znači, čitate polako, gledate polako, izbacite demagogiju. Zakon koji nikada nije do sada bio u Skupštini, on je stavljen pred Skupštinu.
Mogu li samo da vas zamolim da koleginice i kolege utišate malo?
Ovo je ista priča kao što je juče u jednoj od emisija …
Šta sam rekao uvredljivo, izvinjavam se?
Predsedavajuća, izvinjavam se, šta sam rekao uvredljivo?
(Predsedavajuća: Nastavite.)
Stvarno vas nisam razumeo. Hoću da se izvinim ako sam uvredio poslanicu.
Znači, sinoć je izgovorena, na primer, neistina i zato govorim o demagogiji. Ne volim da slušam demagogiju da, na primer, u Nišu od tri aparata ne rade dva aparata. Nije tačno. Za zračnu terapiju rade dva aparata.
Kao što vidite, Vlada je prihvatila gro amandmana vrlo korektno, uz obrazloženje koje pije vodu, koje je razumljivo, tako da nema potrebe za raspravom na tu temu.
Ako sam, kao što kaže predsedavajuća, nečim izazvao ili uvredio koleginicu, ja se izvinjavam. Stvarno ne znam čime sam uvredio?
Uvažena ministarka je objasnila ovaj deo koji se odnosi na same amandmane.
Vi ste se uvredljivo, drage kolege, izrazili prema poslanicima SPS. Ja nisam 2000. godine obećavao da može da me pogleda u oči ko god hoće i da te godine kada dođem na vlast, a nisam brojanjem došao na vlast, nego sam zapalio sobu gde su bili listići i nisam obećao da će ostati Srbija i Crna Gora, ostaće Kosovo zajedno i stići će milijarde investicija. To je obećao onaj koga smemo da pogledamo u oči.
Ja se izvinjavam. Vi meni uskraćujete pravo da kažem. Mene kolega vređa na način koji nije kulturan. Pominje "Galeniku" i ne mogu da mu odgovorim na prosto pitanje.
Da li se ovo računa u mojih dva minuta ili ne, vaša i moja polemika?
Vraćam se na temu, uvrede koje je kolega izrazio prema mojoj poslaničkoj grupi.
Kao što kolega čita novine ili piše nešto trenutno ili šta radi, ne znam ni ja, a ne sluša pažljivo, ministar policije i premijer ove države je na isto pitanje dao odgovor – ja sam uhapsio.
Prema tome, molim vas da ispred vas ko dobacuje, da ne dobacuje. Pokušavam da pričam sa kolegom.
U "Galenici, kao i svuda, će biti procesuirani svi koji su krivi za ta dela i vi znate ko je to uradio, a šta vi niste uradili i gde ste bili, to je vaša stvar.
Povređen je član 107. stav 2, zadnja rečenica gde se kaže da kao neiznošenje činjenica i ocena koja se odnosi na privatni život drugih lica. Uvaženi kolega je malopre u obraćanju govorio o drugim licima koja su u "Galenici", vređao ih. Pošto ima dosta pravnika u vašoj poslaničkoj grupi, znači da neko ko nije osuđen nije kriv i dok se dokaže krivica…
Kako da pričam o povredi Poslovnika kada je rekao uvredljivo, a sada pokušavam da objasnim šta je uvredljivo?
Dobro neću pričati o tome pošto se nismo razumeli kolega i ja. Borio sam se protiv demagogije, pošto se stalno radi o demagogiji neka ostane tako. Hvala.
Uvažena predsedavajuća, član 106, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda.
Pre svega, mislim da je došlo do nesporazuma na koji ste morali vi da reagujete, jer iskreno, gospodin Šajn je upotrebio loš termin – eksperiment. Termin – eksperiment, kao takav se ne koristi u medicini. Postoje istraživanja koja se rade. Verovatno je mahinalno napravio grešku, a to što su ozbiljni poslanici, iskusniji, Mijatović i Milisavljević uhvatili u makaze i sad ulazimo u treću priču o diskriminaciji Roma, to nema veze. Mislim da je greška što niste prekinuli odmah, loš termin je upotrebljen, a doktoru Milosavljeviću hvala za pohvale Kliničkom centru u NIšu, ipak je to najbolji klinički centar. Hvala.