Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Zoran Radovanović

Govori

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 81. i tražim da se on briše. Zašto? U skoro svim diskusijama koje su bile danas za ovom govornicom, poslanici iz opozicije, pre svega iz SPS-a, partije koja ima najviše odbornika na prethodnim izborima, pokazali su da javni tužilac i njegov zamenik imaju ista prava,  iste obaveze i da su jednaki.
Član14. ovog Predloga zakona kaže, zamenik javnog tužioca može bez posebnog ovlašćenja da preduzima svaku radnju za koju je javni tužilac ovlašćen. Cela treća glava ovog predloga zakona govori o javnim tužiocima i zamenicima, u smislu javni tužioci i zamenici su dužni, javni tužioci i zamenici imaju pravo, nikome nisu odgovorni itd. Pre svega, zbog toga smatram da član 81. treba brisati. Nije dobro da se on nađe u ovom predlogu odnosno u finalnoj verziji zakona.
Inače, imam jedno pitanje za predlagača zakona. Član 1. ovog zakona kaže: "Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela, ulaganjem pravnih sredstva štiti ustavnost i zakonitost i preduzima druge radnje za koje je zakonom ovlašćeno. Javno tužilaštvo podleže samo ustavu i zakonu". Član 6. ovog predloga kaže: "Javno tužilaštvo obaveštava javnost o stanju kriminala i drugim pojavama koje zapazi u radu".
Pošto vi više deklarativno pričate o nezavisnom sudstvu, postavljam pitanje predlagaču, da li to znači da će posle usvajanja ovog zakona javni tužilac i njegov zamenik, pošto su jednaki, kao i svi javni tužioci na nivou okružnih i opštinskih područja delovanja, podneti krivične prijave i preduzeti druge radnje za sve one koji su učestvovali u kidnapovanju i otmici Slobodana Miloševića i njegovom isporučenju Hagu. Da li to znači da smo usvajanjem ovog zakona dobili nezavisno sudstvo koje će poštovati ustavnost, Ustav, zakonitost i pre svega odluku Vrhovnog suda, koji je rekao da je uredba Savezne vlade neustavna.
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, ovde sam predstavnik SPS-a, partije koja je imala najveći procenat glasova na izborima u nedelju, samo da vas podsetim (žagor u sali).
Predsedniče,  razumem osmeh, ali brojke pokazuju da imamo najviše poslanika i najveći procenat, a to mi je drago.
Tražio sam brisanje člana 93, a koji se odnosi na prelazne i završne odredbe i koji kaže da će zamenici javnih tužilaca biti imenovani do 1. maja 2002. godine. U obrazloženju Zakona stoji da će oni biti imenovani do 1. maja i ono što mene plaši jeste da ste vi dali jedan lagani period od nekoliko meseci, kako bi testirali koji su to ljudi poslušni i koji će to ljudi biti zamenici tužilaca.
Ako pogledate šta piše u novinama ovih dana i ako se setite onoga koga ste vi postavili za ministra pravde, koji jeste doktor, ali pominje carski rez, u koji sam siguran da se ne razume, priča o carskom rezu u sudstvu, kaže da narod hoće pravdu. Izbori su pokazali ovih dana da li narod hoće baš takvu pravdu ili neku drugu. Pominje čišćenje u sudovima, pominje ljude koji su pre svega radili po zakonu i hoće da ih menja. Veliki naslov u "Glasu" od pre dva dana bio je - Osam žigosanih sudija iz Niša u niškoj Palati pravde. To je sramota, sramota je i od ministra pravde.
Smenjuju se ljudi na osnovu procene, njegove procene o radu odnosno neradu i neažurnosti sudova. Za ovom govornicom sam dokazao, pa se jedan šef poslaničke grupe, kome čestitam novu grupu, izvinio za ovom govornicom, rekavši da je tačno da taj gospodin nikada nije bio sekretar SPS-a. Podaci koje sam pokazao ovde govorili su o tome da je najbolji niški privredni sud, a ne najgori.
Sve te stvari koje su rečene, pokazuju samo - da, ako ministar Batić vrši procenu rada i ažurnost nekoga, tome se sigurno dobro ne piše.
Na kraju, hoću da kažem samo jedno - dobro je što zakone u ovoj skupštini, umesto ministara, pišu poslanici, dobro je što zakone o radu pišu sindikalci, umesto ministra za rad. A verovatno ministar za pravdu siromah i ne zna, ili nije obavešten, da će biti verovatno smenjen. To mu još niste rekli, ali ga obavestite. Hvala.
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, danas treba da govorimo o paketu zakona vezanih za pravosuđe. Međutim, uvek kada se spomene reč - paket, setim se legendarno lošeg paketa poreskih zakona ministra Đelića, pa mi dođe teško.
Inače, predlozi zakona su u načelu dobri. Ima nekih pojedinosti koje moraju da se pojasne i da se malo detaljnije razrade. Ono što je meni posebno drago to je da me ovi zakoni podsećaju na predlog zakona ili nacrt koji je dao SPS 1996. i 1997. godine. Radi se o pet predloga - o uređivanju sudova, o sudijama, o visokom savetu pravosuđa, javnom tužilaštvu i o sedištu sudova i javnih tužilaca.
Pročitaću vam, tačnije citirati, na to imam pravo, po novom Poslovniku, jedan tekst objavljen juče u novinama visokog funkcionera DOS-a, inače ministra pravde. "Blic", 29. 10. 2001. godine, Kuršumlija. Citiram: "U carski rez u pavosuđu, koji je inače veoma bolan, a koji će ipak morati da bude izveden spada i to što ću u skladu sa svojim ovlašćenjima uskoro objaviti listu sudija nepoželjnih u pravosuđu", izjavio je ministar Batić na konferenciji za štampu.
"Kada budu objavljena imena onih koji su u izbornim komisijama falsifikovali izborne rezultate, onih koji su uživali razne privilegije i dobijali stanove i kredite, sudili političkim neistomišljenicima, vodili montirane sudske procese protiv pripadnika drugih naroda, drugih država, kao i od onih koji po svojoj neefikasnosti i nesposobnosti neće više moći da budu, sudije očekujem da će se sami povući. Sudije sa tog spiska neće moći da se bave ni advokaturom, jer je sa predsednikom Advokatske komore postignut dogovor da im se bavljenje takvom delatnošću ne dozvoli".
Ovu izjavu je juče dao ministar pravde, dan uoči nastavka sednice na kojoj treba da se raspravlja o paketu zakona vezanih za pravosuđe. Zašto pominjem ministra Batića i kakve veze on ima sa ovim paketom?
Kao prvo, funkcija ministra pravde pominje se skoro u svim predlozima ovih zakona, te kao ministar predlaže ovo, ministar predlaže ono. Pošto je gospodin Jovanović, koji sada nije tu, kao šef jedne od 176 poslaničkih grupa DOS-a tražio da opozicija da konkretne predloge, evo ja predlažem da se svuda gde se pominje ministar pravde, a misli se na Batića, taj deo članova briše, ili eventualno ono što je još mnogo lakše jednostavno smenite ministra Batića.
Ionako je pre nekoliko meseci izbegao smenu u ovoj sali samo zbog toga što je jedan deo ljudi u sali bio uzdržan, tačnije od njega dobio je manje glasova samo Čanak pre neki dan u Skupštini Vojvodine. Da sam na njegovom mestu podneo bih ostavku, kako on kaže - iz moralnih razloga, jer čovek preda zakon o taksama pa se povuče. Čovek preda krivični zakon, pa se povuče.
Tačno je da je stanje u pravosuđu loše i u materijalnom i u stručnom pogledu. Umesto da ministar podigne plate, umesto da obezbedi bolje uslove za rad ljudima u pravosuđu i time pomogne i promeni stanje u materijalnom smislu, umesto da popravi stanje u stručnom pogledu, primanjem novih mladih stručnih ljudi, ministar prima ljude sa prosekom ocena 5,99 na osnovnim studijama, ljude sa studentskim stažom koji će biti jednak radnom stažu ljudi koji su pred penzijom i na kraju ljude koji imaju veze sa pravnom naukom koliko i ja.
Umesto da sve ovo radi ministar pravde, umesto da sedi ovde, preko novina preti. Preti i definitivno potvrđuje tezu da se vrši pritisak na nosioce pravosudnih funkcija na svim nivoima. Tačno je da postoji, a i kroz njega se vidi protivustavna zamena uloga sudske, izvršne i zakonodavne vlasti.
Paket zakona o pravosuđu mora pod hitno, normalno sa prihvatanjem naših amandmana, da bude usvojen kako bi ministar prestao da daje intervjue i da jednom definitivno odgovara za svagda za ono što kaže. A, u "Blicu", prvo, preti sudijama, preti nekim svojim ovlašćenjima, preti nepoželjnima. Drugo, preti onima koji su vodili procese protiv drugih naroda. Pitam sve vas, protiv kojih su to naroda koje sudije vodile procese, protiv kojih država je sud vodio ove procese. Jedino ako im narod ne računa one baliste koje je pustio mimo svih odluka suda, umesto da ih razmeni za 1.300 naših ljudi.
Treće, kaže da se sudije same povuku kako ih on ne bi isterao sa posla. Vrlo interesantna teza od prvog čoveka pravosuđa.
Četvrto, preti da se već dogovorio sa predsednikom Advokatske komore da ti ljudi neće moći ni da se bave advokaturom, kada ih on bude isterao sa posla ili onda kada se ti ljudi sami povuku sa svojih mesta. Koliko ja znam zakone, ovom izjavom se tim ljudima ukida pravo na rad.
Ima li nečeg interesantnijeg od saznanja da zakone o pravosuđu pišu poslanici i da zakone o radu pišu sindikalci?
Vrlo dobra procena, a ko ne razume shvatiće.
Zakoni, makar pisani i od strane poslanika, moraju da se donesu kako niko više, kao što je gospodin Slobodan Milošević, ne bi bio isporučen nekoj drugoj državi mimo Ustava ove naše zemlje.
I, na kraju, kroz konkretne primere objasniću zašto je ovo sve važno. Prvo, Predlog zakona o uređenju sudova, član 5. kaže - korišćenje javnog položaja, sredstava javnog obaveštavanja, ili bilo koje javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod postupka, zabranjeno je.
Podsećam vas, a evo i "Blic" to jasno govori, u kojim se sve to novinama i na kojim sve televizijama socijalisti i neki drugi ljudi, pre svega, optužuju, osuđuju, a na kraju se preko novina i presuđuje.
Drugo, Predlog zakona o sudijama, član 12. kaže - sudija se udaljuje kada mu je određen pritvor. Može biti udaljen sa dužnosti kada je pokrenut postupak za njegovo razrešenje ili krivični postupak za delo zbog koga može biti razrešen.
Malopre sam kroz onaj "Blic" objasnio nebulozne i neodgovorne napade gospodina ministra na sve ljude u pravosuđu, jer je time jasno rekao - svi sedite, a mi ćemo procenjivati ko je od vas bio dobar ili dovoljno dobar da bude ponovo sudija.
Treće, što se tiče Predloga zakona o visokom savetu pravosuđa, više puta je bilo objašnjavano i kada je rečeno da time što skupštinski odbori potvrđuju, odnosno daju predloge, a Skupština ih potvrđuje, time se izbacuje nepristrasnost, odnosno dejstvo političkih partija.
Mislim, a ovde se već čulo za govornicom, da i tužioce i sudije, sudije Vrhovnog suda i predsednika, i ova dva koja daje Narodna skupština, opet bira Narodna skupština i to je ponovo odraz pristrasnosti sudstva. Tu postoji još jedna teza o ekspertima. Neću da pričam o ekspertima kako ne bih zaradio novčanu kaznu.
Četvrto, po Zakonu o javnom tužilaštvu, član 25. - vršioca dužnosti republičkog javnog tužioca postavlja ministar nadležan za pravosuđe. Ljudi, pa ovo je strašno. Zamislite da date ovlašćenja ministru Vladanu Batiću i da on zavede tužioca, postavi Milana Panića ili Mikija Savićevića, i da time reši sve probleme.
Da zaključim, pošto smo svi konstatovali da je ova materija vrlo bitna, da postoji puno problema vezanih za rad pravosuđa, predlažem, pošto nacrt, kako reče gospodin Mamula, ima svoju pozadinu, a pozadina ovog nacrta je SPS, da prihvatite naše amandmane i da usvojimo ovaj zakon.
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, prekršen je od strane predsednika Skupštine Ustav, odnosno prvo Poslovnik, član 28. stav 1. alineja 1. i alineja 4.
Ovde se ovako doslovce kaže: "Predsednik Narodne skupštine vrši poslove predviđene Ustavom."
U Ustavu Republike Srbije, član 76. kaže: "Narodni poslanik predstavlja građane izborne jedinice u kojoj je izabran."
Alineja 4. kaže: "Stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela Narodne skupštine."
Gospodin predsednik je malopre rekao da formirana radna grupa nije radila blagovremeno, nije pripremila materijal o izmeni Poslovnika. U toj radnoj grupi su bili predstavnici svih političkih stranaka. Prema tome, sam je priznao da se nije starao blagovremeno o usklađenom radu radnih tela Narodne skupštine, a definitivno ne vrši poslove predviđene Ustavom, time što kaže, iako je član 76. eksplicitan: - "Narodni poslanik predstavlja građane izborne jedinice u kojoj je izabran" - da problemi Leskovca, Niša, ili nekog drugog grada, ne treba da se pričaju za ovom govornicom.
Kao poslanik iz Niša tražim da mi vi, kao poslanici većine, date pravo da pričam o problemima Niša za ovom govornicom. Ili, da vas pitam - kako će i koji će poslanik iz kraja gde radnici Kolubare štrajkuju danas, uspeti da objasni - koji su to problemi radnika Kolubare, istih onih koji su pre godinu dana podržavali vas? Hvala.
Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, današnja tema za priču posle legendarno lošeg paketa poreskih zakona ministra Đelića, posle svih onih neustavnih odredba koje ste doneli, definitivno pokazuje srpskoj javnosti šta je ono što vas zanima i šta je ono čime se vi bavite.
Vi ste pre neki dan smenili veći broj predsednika sudova u Srbiji, dobar deo časnih ljudi, i postavili neke čiji je prosek ocena bio 5,59, ili idu u penziju za neki mesec. Pokazali ste ponovo šta je vaša osnovna orijentacija. Danas predlažete Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, koji pokazuje da na vašim kursevima iz demokratije koji su držani u Segedinu niste bili baš redovni đaci.
Šef poslaničke grupe DSS i izvestilac pravda donošenje ove odluke i naše amandmane tezom da kada smo trpeli 10 godina možemo trpeti još nekoliko sati. Argumentacija je i suviše smešna, da bih nešto komentarisao na tu temu. Pre nego što vam kažem šta ja mislim o ovom predlogu, evo šta su poslanici nekih opozicionih stranaka pozicionoj većini rekli šta misle o vašem predlogu.
Poslanik DHSS konstatuje da će sada parlament biti manje demokratski, tačnije da se uvodi parlamentarna monarhija. Poslanik DC konstatuje da predlog ugrožava prava poslanika da govore, jer ako poslanik može da predloži zakon, po vašem predlogu ne može da predloži više od dva amandmana. Poslanik ND kaže - predlog odluke ugrožava integritet poslanika, njegovu individualnost i veliča kolektiv. Znači, jedan deo poslanika nekadašnjeg DOS-a, a sada saveza samostalnih nesvrstanih stranaka DOS-a, pokušava da ublaži ovaj vaš, slobodno mogu da kažem, smešni predlog.
Međutim, danas su izrečene ovde još dve stvari, koje su, po meni, vrlo važne. Prva - neko od vas je rekao da nije dobro da bude opomena, pa odmah kazna. Verovatno zbog toga što ste obećali ovih šest milijardi i mnogo para, pa toga sada nema. Mi prelazimo na restriktivnije metode punjenja budžeta Republike Srbije - opomena i odmah novčana kazna, pa, nakupiće se sigurno za već ionako ispražnjeni budžet.
Drugo, neko je rekao da je ovo rešenje prelazno. Vi ste već za ovih devet meseci jedanput menjali Poslovnik, vi ste predlagali neke stvari. Između ostalog, jedan poslanik je za ovom govornicom rekao da će tek sada napraviti novi poslovnik, koji će biti mnogo bolji.
Gospodo, da vas podsetim, za neki dan će biti tačno godinu dana od vaše "piroman-bager revolucije", kada ste potpalili nešto od institucija u ovoj zemlji. Znači, vi ste godinu dana na vlasti i vi sada menjate Poslovnik, da biste počeli sa radom. Hajdemo sada, kao što je rekao predsednik poslaničke grupe, izvestilac, da porazgovaramo o argumentima.
Umesto da ove izmene i dopune nama dostavi na uvid, predložena radna grupa, formirana radna grupa održala je samo dva pseudo-sastanka, i ovo predlaže drugo telo ove skupštine, iako je ta grupa imala članove iz svih stranaka. Opstrukciju ste u parlamentarni život, da podsetim građane Srbije, uveli vi 1997. godine, kada ste na Zakon o lokalnoj samoupravi podneli 1350 amandmana i time pokušali da opstruirate rad tadašnje skupštine. Sada vi to ukidate.
Gospodo legalisti, prekršili ste članove Ustava: 11, 23, 44, 45, 46, 77. i 93. i, pošto verovatno niste bili obavešteni, da vas podsetim da je ovo Ustav Republike Srbije, kakav je takav je, ovo je naš Ustav. Prema tome, Ustav Srbije mora da se poštuje. I druga stvar, ukoliko nešto treba da uradite, donesete, izaberite Ustavni sud.
Interpelacija u vezi rada Vlade, to je posebna priča, jer po članu 195. Poslovnika 20 poslanika može da predloži nepoverenje Vladi. Vi predlažete da 50 poslanika može da pokrene interpelaciju; ovo kao ideja može da se prihvati, da iza ovoga ne stoji pre svega želja predlagača da kontroliše rad Vlade, jer vi ste izgleda trebali premijeru samo kao topovska hrana i topovsko meso, od kada je na funkciji, za njega više ne postojite. Prema tome, ovo je samo još jedan pokušaj, u stvari, vaša interpartijska borba. Građani Srbije to prate, a više pojedinosti ću pričati kada bude tu gospodin Čedomir Jovanović, koji mi nedostaje i kada razgovaramo o ovim amandmanima.
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, nastavlja se još jedna sednica koja pokazuje pravo lice i sva neispunjena obećanja DOS-ovske vlasti. U ekspozeu mandatara za sastav nove vlade, rečeno je da postoje četiri odnosno pet uslova za stabilnu Srbiju i njen ubrzani razvoj. Drugi uslov, citiraću ga: "Stabilne demokratske institucije u Srbiji, pre svega nekorumpirana vlast, nezavisno sudstvo i lična imovinska bezbednost". O ličnoj imovinskoj bezbednosti možete čitati i na stranicama žute štampe i drugih novina. O nekorumpiranoj vlasti ne mogu da pričam - dok se vi između sebe ne dogovorite, da li je vlast korumpirana ili nije.  Što se tiče nezavisnog sudstva, mislim da to obećanje, kao i sva vaša obećanja, sada neispunjavaju. Obećana reforma pravosudnog sistema pretvorila se u smenu ljudi i u dovođenje poslušnika, iako ste pričali da poslednjih deset godina su samo partijski ljudi dovođeni na čelne funkcije. Na najistaknutije funkcije u Vrhovnom sudu Srbije, Okružnom sudu, u tužilaštvu Beograda, dovedeni su poslušnici i to protivno postupku propisano zakonom.
Ako se neko od vas seća, a mislim da ste već zaboravili, pričali ste da su ranije vlade vladale dekretima. Ima li gore vladavine od skoro 50 uredaba i 50 dekreta koje je donela Vlada Republike Srbije, čime se kao izvršna vlast stavila iznad sudske i zakonodavne? Najavili ste tridesetak usvojenih zakona i usvojili tridesetak zakona, od kojih su samo tri sistemska, a sve ostalo su izmene i dopune naših zakona. Između ostalog, najavili ste zakon o sudovima i to niste usvojili. Blokirate rad Vrhovnog suda, blokirate rad Ustavnog suda, a sve u svemu od vaših obećanja ostalo je mnogo malo. Gospodin Jovanović, šef poslaničke grupe DOS-a ili D-OSA ili TOS-a ili ne znam već čega, reče da mi pričamo argumentovano ovde i da će uvažiti argumentovane kritike i argumente nas poslanika sa terena oko izbora pojedinih ljudi za čelne pravosudne funkcije.
U Nišu se biraju predsednik Privrednog suda i predsednik Okružnog suda. Idemo redom. Predsednik Privrednog suda u Nišu je izabran 1. decembra 1999. godine. U stavovima koje ste svi vi dobili, koje su poslali predsednici privrednih sudova sa imenom i prezimenom i potpisom, kaže se da je atmosfera stvorena uglavnom političkim preispitivanjem rada sudova, a predstavlja svojevrstan pritisak na pravosuđe i ni u čemu ne doprinosi nezavisnosti sudija i autonomnosti pravosuđa. Kao glavna zamerka, to je juče gospodin Jovanović dva-tri puta ponovio, kaže, zbog promene predsednika privrednih sudova jeste katastrofalno stanje i neažurnost sudova.
Pročitaću vam podatke o neažurnosti suda u Nišu. Daću gospodinu Jovanoviću, pa kada dobije informaciju, onda da vidimo da li je to tačno ili nije tačno. U 1998. godinu preneto je 4.213 slučajeva, a primljeno te godine 17.323, ukupno 21.000, rešeno je 15.621, a ostalo je nerešeno skoro 6.000. To je 1998. godina, kada ovaj gospodin Dragan Zdravković, sadašnji predsednik suda, nije bio predsednik suda. Od kada je postao predsednik suda, preneto je 5.900, primljeno 15.000, rešeno 17.000, znači 3.000 i nešto je preneseno u sledeću godinu. Dakle, 2.500 je rešeno od prošle godine. Takav isti trend se nastavlja i 2000. i 2001. godine, tako da je ukupan broj predmeta koji su primljeni povećan za 30% svake godine, a smanjivan za 2.000-3.000 svake godine, tako da o neažurnosti ne znam ko priča i gde priča.
Ovo su podaci koje imate u biltenu Vrhovnog suda Srbije, pravi se na godišnjem nivou i svaki privredni sud je dužan da te podatke dostavi Vrhovnom sudu. Znači, ovo su zvanični službeni podaci države i ovde ne postoji ni milimetar od neažurnosti.
Ako hoćete, pošto govorim samo o Nišu, rangiranje privrednih sudova Srbije prema broju primljenih i rešenih predmeta po jednom sudiji, i to imate u biltenu Vrhovnog suda Srbije. Niš, ukupno primljeno po jednom sudiji, znači opterećenje sudije, to je 1.652, a rešeno oko 1.765. Svaki sudija u Nišu je rešavao predmete iz prošle godine, govorim o zadnjem mandatu, tako da i ovde ne možemo govoriti o neažurnosti, neefikasnosti i neorganizovanosti suda. Ovo su podaci koje možete proveriti, a ja ću gospodinu Jovanoviću dati kasnije.
S druge strane, ovom gospodinu ističe mandat za dve godine. Juče je pominjao sa ove govornice da su neki ljudi u Nišu učestvovali u radu izbornih komisija, a odgovorno tvrdim da je čovek o kome pričamo, bio 1992. godine sekretar Savezne izborne komisije, 1997. godine sekretar Republičke izborne komisije, a 2000. godine sekretar za predsedničke i savezne izbore. Na ove komisije nikakvih primedbi u Nišu nije bilo. Govorim o ovim komisijama. Znači, na rad ovih komisija, gde je gospodin bio sekretar izbornih komisija, primedbi nije bilo, što možete proveriti, a to su potpisali ljudi koji su bili ispred DEPOS-a, ispred Koalicije "Zajedno" i DOS-a na izborima. Ova teza, koja je izrečena za ovom govornicom, apsolutno nije tačna.
Ne znam šta treba više od pouzdanih podataka priložiti da bi se rešilo kako je potrebno.
Inače, što se tiče predsednika Okružnog suda, ja mislim da je samo u Nišu, na području niškog okružnog suda, ostati zabeleženo da je na sednicama Odbora, a čitam vaš zvanični izveštaj, koje su održane 19. jula, 28. avgusta, 31. avgusta, 12. septembra i 7. septembra, figurirao jedan kandidat. Jedno ime je bilo za predsednika Okružnog suda u Nišu. Dana 18. septembra, zbog sitnih razmirica u vladajućoj koaliciji, menja se ime, a to ste dobili u materijalu, i umesto predloženog kandidata dobijamo novo ime.
Znači, pet puta je Odbor potvrdio jedno ime, ponavljam pet puta, i to Odbor za pravosuđe. Da smo na šestoj sednica Odbora, u toku same sednice i u ponedeljak, glasali, mi bismo izglasali to ime, a vi ste ga u utorak promenili. Mislim da ovo predstavlja lakrdiju i sa imenima ljudi i sa samim pravosuđem. Ako uzmete podatak da je čovek koga ste vi predložili za predsednika Okružnog suda, ne socijalista, nego ga je DOS predložio, da je doktor pravnih nauka, a sada gospodine Čedo, i to možete proveriti, predložili ste jednu gospođu koja će za šest meseci otići u penziju. Ako mandat traje četiri godine, ko će popunjavati tri i po godine mesto predsednika suda, ili je to možda samo prelazno rešenje, jer u Demokratskoj stranci u Nišu i ostalim strankama u Nišu postoji sitan raskol oko imena predsednika Okružnog suda. Mislim da su, ako idemo hijerarhijski, neka malo krupnija imena sa saveznog nivoa umešana u ovu priču i bilo bi dobro da se ponavljam sa imenima - izvinjavam se predsedniče, završavam - sa imenima ljudi i sudija višeg dela.
Ako je ono što ste uradili pre nekoliko dana, kada ste skinuli i obustavili istragu protiv 14 čelnika NATO pakta, nezavisno sudstvo, smejaće vam se pokolenja.
Prijavljujem povredu Poslovnika člana 96, gde je pogrešno protumačeno moje izlaganje i gde je gospodin Jovanović izrekao niz neistina. Nisam pričao o imenima, da je jedan gospodin o kojem sam pričao bio sekretar SPS-a u Nišu. To nikada nije bilo, vas su oni koji su vam dali taj papir, slagali. Znači, slagali su vas, i taj gospodin, i jedan i drugi, nikada nisu bili sekretari SPS-a u Nišu, gospodine Čedo.
Znači, oštra kritika Demokratske stranke u Nišu zbog loših i nekvalitetnih podataka. To je jedna stvar.
Druga stvar, malo pre sam vam čitao podatke, a vi ste rekli da treba argumentovano. Da li postoji bolji podatak od argumenta da je toliko i toliko rešeno, i to mnogo više nego ranijih godina. Da li je to bolji argument? Vi sada nama izlazite ovde, počinje ona dramaturška mitingaška varijanta, podižete glas, mi se kao plašimo tamo. Nemojte, pričao sam tiho, nežno, suptilno i argumentovano.
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da javnost ove naše DOS-om okupirane Srbije treba da zna da je 126 poslanika iz redova DOS-a  15 dana pred početak redovnog zasedanja tražilo vanrednu sednicu, sa sledećim dnevnim redom: "saglasno članu 160." itd. "utvrdili smo dnevni red" i zahtev podnosi 126 poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.
Jug Srbije, izbori na Kosmetu, proizvodnja nešto veća od nule, nikad veći uvoz, nikad manji izvoz, rast cena u zdravstvu, privreda u potpunosti kolabirala, sve su to teme koje nisu bile bitne za vanredno zasedanje, bilo je bitno da danas ovde raspravljamo o imunitetu dva poslanika, profesora Branislava Ivkovića i dr Predraga Čanovića.
Gospodin Jovanović, kao šef jedne od 176 poslaničkih grupa DOS-a, rekao je danas da treba razgovarati o tri bitne teme - o poziciji poslanika, odnosu prema parlamentu i političkoj odgovornosti. Hajmo po ove tri teme da porazgovaramo argumentima za današnju raspravu.
Prvo, prof. Bane Ivković i dr Čanović nisu tražili poslanički imunitet. Ne vidim na osnovu čega i na osnovu kog člana treba razgovarati i glasati o njihovom imunitetu?
Drugo, pošto oba poslanika nisu zatečena u vršenju krivičnog dela za koje je određena kazna iznad 5 godina, ni drugih, osim političkih razloga, da danas pričamo o njihovom imunitetu.
Treće, objavili ste u svim novinama u Srbiji, osim u "Sportskom žurnalu", sve novine su danas iste, tekst koji niste smeli objaviti i za koji je sam istražni sudija u saopštenju rekao da ne potiče iz suda, kompletan tekst krivične prijave protiv prof. Branislava Ivkovića.
Pošto ste vi zagovornici pravne države, legalizma i ne znam čega sve još, pitam - ko je odgovarao u sudu zbog toga što se krivična prijava našla u novinama? Ko je tu prijavu dao i šta ste vi kao vladajuća većina preduzeli povodom toga?
Četvrto, obećali ste nezavisno sudstvo. Mislim da se i mala deca smeju vašim formulacijama nezavisnog sudstva.
Peto, obećali ste Ustavni sud. Kome će se ovi ljudi sutra žaliti ukoliko se naša današnja odluka, već je verovatno dogovorena, ne bude pokazala ispravnom, kome će se ovi poslanici požaliti, kada Ustavnog suda već godinu dana nema?
Šesto, ove ljude, vaše kolege poslanike, a sutra verovatno i neke druge, zarad vaših političkih razračunavanja optužili ste bez argumenata i mi danas raspravljamo o tome, a ne znamo šta su uradili i kada su to uradili.
Sedmo, razgovaramo o poslaničkom imunitetu dvojice kolega poslanika, a ne razgovaramo o tome ko je skinuo poternice i odgovornost za 14 lidera NATO-a.
Osmo, čak ste i od one vaše čuvene rimske varijante "hleba i igara" definitivno odustali. Hleb je poskupeo, a vaše političke igre ko je kriv i ko nije kriv su dostigle maksimum - ima korupcije, nema korupcije, ima mita, nema mita. Prema tome, te vaše igre definitivno više ne zanimaju ovaj narod. Ovaj narod traži da radi, to ste mu obećali. Traži pare koje ste mu obećali, da ne bude kao u onom filmu "Maratonci trče počasni krug", u januaru ste obećali pare, pa u aprilu, a od tada je prošlo već godinu dana.
Na kraju, ovo što ste danas uradili na specijalnom vanrednom zasedanju shvatio sam kao poruku ljudima iz SSJ-a, jer nisu pošli od čelnika nego otpozadi, da razmisle kako se ponašaju u Skupštini, a time što Branislava Ivkovića, šefa poslaničke grupe, na ovaj način napadate verovatno šaljete poruku nama da mnogo ne pričamo. Pričaćemo mi još mnogo i sve ćemo reći, a vi sami radite protiv sebe. Hvala, kolege, gledajte kako ćete glasati.
Zahvaljujem. Morao sam da pišem koliko ima povreda Poslovnika. Pa, idem redom: član 95. stav 1, član 96. stav 5, član 99. stav 3. i član 100. stav 1. Ono što ne piše u Poslovniku je to da vaše objašnjenje na koje ste obavezni posle prigovora nekog poslanika, traje obično duže od tri minuta, tako da nema potrebe o tome da pričamo. Budite vi malo kraći kada objašnjavate, kada dajete odgovor poslaniku.
Javio sam se, pre svega, zbog toga što su se ovde koristili uvredljivi izrazi, član 99. stav 3, od strane nekoliko poslanika, pre svega od strane gospodina Jovanovića. Mene kao Srbina, pre svega, interesuje 2.300 ljudi sa Kosova, šta je sa Račkom, sa Markalama? Kada je traženo ovde da se formira anketni odbor, tražim da se svi odbori, koji su vezani za pojedine oblasti, izjasne pa i Odbor za zdravstvo ove skupštine trebalo bi da se izjasni o tome zašto se narušava mentalno zdravlje stanovnika Srbije, emitovanjem onakvih emisija. Zatim, Odbor za kulturu i informisanje, zašto se i ko je dozvolio onom Crkvenjakovu, Kamenjakovu, ne znam kako se zove, da emituje onakvu emisiju.
Dužan sam u mojih tri minuta da obrazložim gde je prekršen Poslovnik.
Zamolio sam vas da budete kraći. Nema potrebe da nam držite moralno-politička predavanja. U mojih tri minuta imam pravo da kažem o čemu se radi. Član 99. stav 3........
Vi pričate kao žena u prvoj  godini braka. Obično žene tada mnogo pričaju. Član 99. stav 3. kaže - da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza, kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. Ja sam drugo lice, to su činjenice koje se odnose na moj  život i u tri minuta imam pravo da kažem ono što mislim. Dodajte mi vreme koje ste mi oduzeli, pa posle 15 minuta objašnjavajte ono šta ste hteli da kažete.
Znači, molim vas da se svi odbori izjasne o tome zašto se Srbi u ovoj Srbiji, u ovoj zemlji ...