Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Zoran Radovanović

Govori

Malo pre sam, pošto mi je kolega Ostojić pokazao da čitam, malo pre sam zapisivao šta je gospodin Čikiriz, znam kako se čovek zove, zapisivao sam, što bi rekli iz SPO – kazivao, a ne rekao. Znači, zapisivao sam šta je sve ispričao. Sada ću vam pročitati šta piše. To sam čitao, Ostojiću. Piše sledeće – ko je napravio štetu itd, i kada se kaže ko je kriv za 13 milijardi, to znači da neko ko je kriv treba da bude uhapšen, ne uhapšen. To biste tako vi radili. Ne razumem. Ne obraćam se njemu direktno, obraćam se na tamo.
Druga stvar, malo pre sam rekao koleginici, kojoj takođe znam ime i prezime, sada neću da kažem namerno …
Malo pre sam rekao, pogrešan podatak javnosti Srbije. Nije tačno da u Srbiji postoje dva radiologa koja rade to i to. Ne postoji taj podatak.
Treće, nije VMA najviša ustanova. Možda jeste najviša na brdu, ali nije najviša. Postoje klinički centri u Srbiji, postoje ustanove raznih profila. Svaka ima svoj deo. I to je netačno. Samo govorim o netačnosti. Šta znači najviša ustanova, najviša i najniža? Danas sam pričao ovde o zakonu kao profesor, tj. nastavnik na fakultetu, kao direktor Kliničkog centra, kao neko ko postavlja članove LDP da budu pomoćnici, kao neko ko postavlja članove drugih stranaka da budu pomoćnici jer su najstručniji u tom delu, a ja sam direktor kao član SPS najstručniji od svih njih. To ste pitali, Ostojiću, malo pre i to niste razumeli.
Znači, poenta je, malo pre gospodin Čikiriz doslovce rekao da čeka, čitam, spavaćice na ginekologiji je pominjao, kaže – kad se onda desi da spavaćice na ginekoligiju u Kragujevcu budu sređene, oni će onda glasati za ovaj zakon. Ako treba, ja ću da kupim spavaćice za ginekologiju u Kragujevcu da bi oni glasali za ovaj zakon, jer nisam shvatio da je našao primedbu na zakon. Znači, zakon je dobar.
(Predsedavajući: Vreme.)
Završavam. Shvatio sam da je on čovek rekao da je zakon dobar, da samo fale spavaćice i da je visina ustanove bitna. To vas molim. Znači, zakon je dobar i to morate da priznate. Hvala.
Zahvaljujem, kolegi Đuriću. Niste me razumeli, rekao sam da je moj zamenik, odnosno pomoćnik stručnjak. To je bio prvi parametar.
Pošto ste malopre rekli jednu vrlo kvalitetnu političku rečenicu, da ministarka i profesorka Slavica Đukić-Dejanović, zna da zastupa interesa SPS i ove vlade, smatram da više nema potrebe ulaziti u diskusiju, to će nastaviti ona kada se bude vratila. Hvala.
Zahvaljujem.
Poštovane koleginice i kolege, kolega Dušan Milisavljević je pomenuo pre pauze Klinički centar i mene. Moram da izvršim sitnu korekciju. Znači, niko od mog imenovanja pre nekoliko meseci nije u Kliničkom centru od lekara zaposlen. Naravno, da sam uputio zahtev Ministarstvu zdravlja. Naravno da čekam kadrovski plan. Naravno da će biti konkursa i da će na tom konkursu biti zaposleni najbolji, bez ikakvih stranačkih privilegija. Naravno da ću konsultovati, već sam obavio konsultacije sa dekanom Medicinskog fakulteta u Nišu i dogovorićemo se oko toga da u tom konkursu budu najbolji studenti tekuće godine ili dva ili tri studenta, da probamo da studentima damo šansu u tom delu. Još jedna mala korekcija, nije smenjen tehnički direktor zbog toga što nije prijavio kvar na aparatu. Već sam se dogovorio sa ljudima, serviserima da se to popravi i da više ne bude zastoja u terapiji pacijenata, a vezano za onkološke pacijente. Hvala.
Hvala predsedniče.
Malo izvinjenje, malo pre nismo bili nervozni, bili smo radosni kada ste vi došli. Čekali smo vas ceo dan, niste bili tu, pa smo se nasikirali, tako da je to bio razlog.
Znamo, šalimo se.
Moram samo kratko da, u tri minuta sažmem celu ovu priču. Malo pre je moj kolega rekao jedan podatak da se, a o tome smo pričali na Odboru za zdravlje, znači šesnaestoslajsni magnet i šestčetvoroslajsni magnet nisu razlika u novitetu. Šesnaestoslajsni se završava, prosto, bilo gde.
Radiologija kao radiologija, vraćam se na zakon, dobili su Nobelovu nagradu za pronalazak rendgena, za skener, za magnet, itd. Sve su to grane medicine koja je najviše napredovala. Kongres u Čikagu, pre pet dana, ima 62.000 registrovanih učesnika, tako da je dijagnostika kroz radiologiju mnogo odmakla i ima svoje mesto u sistemu.
Ono što je važno za sam zakon, odnosno za set zakona, jeste da je država konstatovala da postoji dug, vrlo veliki dug. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja, setom zakona su preuzeli dug, odnosno stvaraju uslove da se dug preuzme na sebe, obezbeđuju uštede pri javnim nabavkama od 20 do 40%, vezano za nabavne cene lekova, jer što je veća količina nabavke, to je i bolja cena.
Zdravstvene ustanove više neće moći da se snabdevaju same, imaće svoj plan i program snabdevanja, što deluje dosta i vrlo antikoruptivno. Finansijska konsolidacija se uvodi ovim setom zakona. Dug, odnosno vreme plaćanja je bilo 2012. godine 250 dana, 2013. godine biće 150 dana, 2014. godine biće 120 dana i 2015. godine 90 dana, što sve stimuliše privatne apoteke da se uključuje u sistem Fonda zdravstva i tako zaposle mnogo više farmaceuta, jer će svaka apoteka morati da ima farmaceuta u obe smene, a ne farmaceutskog tehničara.
Sva proširenja prava, koja su važna iz ova tri seta zakona, vezani za imunizaciju, za rano otkrivanje, lečenja i skrining, kao i za samohrane roditelje sa decom od sedam godina, to je vrlo važna stvar ovog seta zakona.
Proširenje ovlašćenja na pokrajine, gradove, opštine, samo može pokazati i dovesti do toga da bude bolji i kvalitetniji zakon, plan nabavke, plan kadrova i ono što je, na kraju, time završavam, najbitnije, to je da se republičke stručne komisije uvode u sistem da se one pitaju za sve stvari, jer ono što nisam hteo da kažem malo pre, a to je da se magnet u skandinavskim zemljama, završavam predsedniče za deset sekundi, ono što ne znaju kolege doktori, čeka i do godinu dana.
Magnetna rezonanca nije opcija koja se radi svakodnevno, magnetna rezonanca nije nešto u šta uđe pacijent i izađe dijagnoza i PDV pozadi. To je nešto što košta 3.300 dolara u Americi. Radi se na kraju svih pregleda, kada se radi lumbalna kičma, radi se set dijagnostika, pa se magnet radi, ako se radi operacija, a ne ako pacijent, odnosno lekar hoće ili pacijent misli da treba, ili se manje zrači, što je velika greška lekara.
Ono što treba da znamo svi zajedno, jeste da u Americi, npr. "Paramedik" vozi, ne postoji hitna pomoć. Kod nas je šofer, lekar, sestra. U Americi kroz sistem "Paramedik", dva tehničara edukovana za tu i tu situaciju, vode pacijenta do prve bolnice.
Time završavam, pošto sam dobio naknadno minut i 30 sekundi.
Zahvaljujem se predsedavajući, poštovana ministarko, uvažene koleginice i kolege poslanici, bio bih malo kraći u odnosu na mog prethodnika, pošto smo bili zajedno na Odboru i o ovim pitanjima pričali i razmenili mišljenja sa ministarkom i resornim pomoćnicima.
Pre svega, ova izmena zakona, u predlogu izmene se menja samo jedan član. Taj jedan član koji se menja za laike deluje nebitno, ali u suštini je vrlo bitan. Ta izmena zakona ide u skladu sa preporukom Svetske zdravstvene organizacije, kojom se ukida obaveza plaćanja naknada Agenciji za lekove za izdavanje uverenja za potrebe izvoza lekova i medicinskih sredstava. Na ovaj način, kao što je malo pre ministarka rekla, ovo bi bio neki stimulans vezano za domaće proizvođače lekova i farmaceutskih sredstava.
Želeo bih da vas podsetim na neka zlatna vremena, kada je srpska farmaceutska industrija bila značajni izvoznik lekova. Pošto dolazim sa juga Srbije, iz Niša, nedaleko od Niša je i Leskovac, i svi se sećaju kada je nekada moćna firma "Zdravlje Leskovac" skoro polovinu svoje proizvodnje izvozila na okolna tržišta, u inostranstvo, van granica i SFRJ, a kasnije i SRJ i Srbije, a da ne govorimo o "Hemofarmu" i o velikim firmama koje su i dan danas prisutne na našem prostoru. Srbija je i tada važila za važnog farmaceutskog giganta u regionu i šire.
Smatram da će ukidanje ove naknade u značajnoj meri stimulisati izvoz lekova, da će omogućiti oporavak naše privrede, pre svega, farmaceutske industrije, doneti određeni devizni prihod našoj državi i što je važno, omogućiti sredstva kojima bi mogli da kupimo one lekove, ovo govorim iz prakse, životne prakse, koji nedostaju na tržištu lekova u Srbiji.
Država, pre svega, ministarstvo će biti to koje će kontrolisati da li ovo ima svoje efekte ili nema i da li je tržište lekova u Srbiji u potpunosti zadovoljeno prema potrebama pacijenata. Verovatno će biti drugačijih mišljenja, jer farmaceutska industrija važi za izuzetno jaku i moćnu granu, ali akcenat je na skraćenju procedure i stimulisanju izvoza lekova.
Na farmaceutskoj industriji je da opravda ono što je ministarstvo jednim svojim aktom izašlo u susret i pomoglo dalji razvoj. Sve mere ćemo u kratko vreme analizirati, isti mi koji sedimo ovde u Skupštini i pokazati opravdanost i same mere i njene efekte. Uvereni smo da će ova mera biti dovoljan stimulans izvozu naših lekova i medicinskih sredstava i zato će poslanička grupa SPS podržati u Danu za glasanje predlog ovog zakona, odnosno izmene ovog zakona. Zahvaljujem.
Biću kratak, stvarno, što kaže - uz ovakvu opozicionu vlast, nama opozicija ne treba, kao što se vidi. Mi smo na dogovornu priču zvanu – predlog ministarke, bili smo skoro svi lekari koji su bili ovde moje kolege poslanici, bili smo na Odboru za zdravlje, zajedno konstatovali izmenu koja je, da kažemo, sugerisana od strane Svetske organizacije i kozmetička. Mi smo ovde, ne samo od mojih kolega, nego i malopre Aligrudića poslanika koga ne mogu da stignem, uvek pobegne, pobegao mi je i sa Odbora za zdravlje, pobegao mi je i sad. Znači, on dođe, kaže i ode. Fali mi neko da mu odgovorim.
Znači, mi odlično iz SPS-a znamo, ali u smislu da znamo gde su problemi vezani za to da se treba izjednačiti privatna praksa i državna praksa, znamo gde treba i kako treba i ko će sa kog nivoa države rešavati probleme, korupcije, znamo kako treba rešiti sve to, a brojna pitanja su otvorena, a odgovorili smo samo na jedno. Izmena kozmetička, izmena koja je bila nužna i time afirmisali početak. Sistemske zakone ćemo rešavati, kolege moje drage, naknadno, zajedno, dogovorno, kao što vidite svi su nas ostavili, ostali smo sami i tri sata pričamo sami o maloj kozmetici. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.
Predsedavajuća, poštovani potpredsedniče, potpredsednici, dame i gospodo ministri, kolege poslanici i koleginice, pitanje sam koncipirao u pravcu ne ministarke zdravlja, već ministarke energetike, ali ću se obratiti prvom potpredsedniku čitajući šta piše u nalazu inspekcije Ministarstva zdravlja, odnosno Zdravstvene inspekcije iz Niša danas. Kaže – naređuje se KC Niš, ginekološko-akušerska klinika, da obezbedi higijenske uslove u svim radnim prostorijama u pogledu grejanja, obezbediti temperaturu konfora i zaštitu zdravlja novorođenčadi, babinjara, bolesnica i osoblja, shodno Pravilniku o uslovima prostora pod sanitarnim nadzorom. Rok izvršenja – odmah. U vreme inspekcijske kontrole u klinici se nalazilo 53 novorođene bebe i 120 pacijentkinja.
Zašto ovo pitanje nije upućeno ministarki zdravlja, već vama kao potpredsedniku Vlade, odnosno celoj Vladi? Pre svega, mi smo kao klinički centar sa "Jugorosgasom" izvršili izgradnju kotlarnice. Kotlarnica, koja je bila problem kao i u Beogradu, zagađivač prostora, je završena. Srušena je i napravljena nova.
Gde je nastao problem? To je sve finansirano iz sredstava Ministarstva zdravlja. Nastao je problem u 39 kvadratnih metara. Na tom prostoru izgrađen je merno-regulaciona stanica. Sedam ministarstava su dala svoje mišljenje pozitivno, kao i Direkcija za imovinu i to je trebalo da ide, kako sam shvatio, danas na sednici Vlade kako bi se stekli uslovi da "Jugorosgas" nama pusti grejanje.
Ne znam kada će biti nova sednica Vlade. Moja molba je da se ova tačka stavi što pre, odnosno na prvu sledeću sednicu Vlade, jer, po najavama, temperatura koja će biti narednih par dana biće pet – šest stepeni. Znači, ceo klinički centar u Nišu će ostati bez grejanja. Mi više nemamo uslove da vratimo na stari mehanizam, da se vratimo na ugalj. Postoji način da u roku od dva dana pređemo na lož ulje koje je pet puta skuplje nego gas koji bi koristili.
Završavam time da je pre možda skoro godinu dana "Jugorosgas" kroz našu mernu regulacionu stanicu propustio gas ka sportskoj hali, gde se odigralo prvenstveno u rukometu, tako da uslova ima. Znači, molba je da snagom autoriteta omogućite da dobijemo gas koliko sutra i da na prvoj sednici, koja ne znam kada će biti, se usvoji taj plan za tih 39 metara kvadratnih, kako bi se stekli uslovi da se to zemljište otuđi ili da pređe na 9 godina u vlasništvo "Jugorosgasa". Hvala.
Zahvaljujem ministarki i potpredsedniku Vlade.
Uslovi su obezbeđeni. Već su putem klima sistema deca zbrinuta, to je već završeno.
Samo da me razumete, nezavisna molba u smislu odluke Vlade, jer su najavili preko nedelje temperature koje će biti niske. Ne postoji način, osim da prekršimo zakon i da kupimo nešto van procedure, van tendera, itd. Znači, molba gospodinu Koldinu ili ko je u kontaktu sa njim, da se samo dozvoli do prve sednice Vlade, jer je to već načinjeno jedanput. Zahvaljujem na odgovorima.
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije. Osnova je, pre svega, u izmenama i dopunama člana 3, gde se smrtna kazna zamenjuje kaznom od 40 godina zatvora. Pre svega, kao  lekar i kao humanista, a propo toga da su poslanici SPS-a u saveznom parlamentu glasali za ovakvu izmenu, ja ovo podržavam i smatram usklađivanjem sa evropskim tendencijama, što je korektno.
U delu Predloga zakona koji govori o nasilju nad pripadnikom drugog naroda, etničke grupe ili verske zajednice govori se kao što kaže i sam naslov - o pripadnicima drugog naroda, etničke grupe ili verske zajednice. Ono što mi smeta, a što na osnovu ponašanja vladajuće DOS-ove većine mogu da konstatujem, jeste da ovde nema dela koji govori o zaštiti prava, pre svega, mog, srpskog naroda. Na vašim TV stanicama od 5. oktobra gledali smo nekoliko desetina science fiction filmova o Markalama, o Račku, gde je moj narod satanizovan, gde svi treba da se plaše srpskog naroda i ja pitam - kada će i u koji zakon ući neka takva odredba po kojoj će biti zaštićen i srpski narod.
Inače, članovi Predloga zakona koji govore o otmici, o diskriminaciji (to su 6, 7. i 8.) su vrlo interesantni. Otprilike, ovi članovi zakona bi bili doneseni onda kada se mi vratimo na vlast, odmah, prvog dana, jer niko nema pravo da građane Srbije... a imate jednog građanina Srbije, ranijeg predsednika, gospodina Miloševića, koji je u Hagu, koji je otet, poslat i njemu se u Hagu sudi. (Hvala, kolega Nikoliću - izručen.) Isto tako i mi ćemo doneti slične zakone, sa još većim kazanama za ova krivična dela.
Kada se govori o delu zakona o povredi slobode kretanja i nastanjivanja, opet se vraćamo na istu ovu priču. Član 76a, koji je dodat, govori: "Ko protivpravno uskrati ili ograniči građanima Republike Srbije slobodu kretanja.." i tako dalje, a svih tih primera smo se mnogo nagledali u prethodnim danima.
Deo zakona koji se odnosi na zdravstvo otprilike je pisan kao da su ga pisala dva studenta. Studnet prava i student medicine. Zašto ovo govorim.
Član 126. govori o nepotrebnom lečenju, 126a - lekar koji odredi očigledno nepotreban način lečenja u nameri da pribavi kakvu korist za sebe ili drugoga - i tako dalje - biće kažnjen zatvorom od šest meseci do pet godina.
Svi lekari u Srbiji znaju odlično da će pacijent hiljadu puta od nas lekara da traži da se neki dopunski pregled izvrši, tražiće posle ultrazvuka - molim te, doktore uradi mi skener da vidim šta mi je, a ukoliko neko od nas to ne učini, pacijent se ljuti. Vrlo je teško napraviti razliku između nepotrebnog i onoga što donosi korist.
Isto tako, možda bi u nekom delu zakona trebalo da stoji, znači, ne lekar, nego lider koji je odredio očigledno nepotreban način vođenja države u nameri da pribavi kakvu korist za sebe ili drugoga. Imaćete prilike da i o tome slušate od drugih poslanika.
Mislim da ova vlada treba više pažnje da posveti nekim zakonskim rešenjima i, pre svega, aktivnostima na povećanju plata zdravstvenih radnika, a manje da se bavi problemom korupcije u zdravstvu koje po ovom predlogu izgleda da ima toliko mnogo kao da su svi lekari korumpirani, a ja odgovorno tvrdim da nisu.
Članovi 212a i 212b Predloga zakona govore o veleizdaji i neovlašćenom stvaranju i korišćenju naoružanih formacija. Član 212a je otprilike takav, što bi naša niška deca rekla - frka, frka. Kaže - ko pokuša upotrebom sile da promeni ustavno uređenje Republike Srbije ili svrgne njene najviše državne organe... Ili, član 212b koji govori o neovlašćenom stvaranju formacija, i tako dalje, i tako dalje. Vaši lideri su se na svim televizijama u Nišu hvalili kako su tog 5. oktobra imali ovoliko cevi, onoliko cevi, bili su spremni za sve i svašta, pa šta je to drugo nego ovo. Ali, izgleda ovakve dopune zakona se rade posle 5. oktobra.
Ja mislim da, pošto mi ministar dobacuje da je saglasan da je toga i bilo... Članom 62. menja se član 216. i ovaj član, koji je najinteresantniji, glasi: "Ko druge poziva na otpor ili nepoštovanje zakonitih odluka ili mera državnih organa ili na neposlušnost prema službenom licu u vršenju službene radnje..." Da ga ne citiram dalje, ja vas molim, ovaj član jasno govori da ste svi vi, mislim na vas iz vladajuće većine, iz DOS-a, svesni toga koliko dobro vodite državu. Vi ste toga svesni i vas je strah od toga da neko ne poziva narod, a narod čeka da ga neko pozove na izbore, da se ova vlast definitivno sruši. Hvala.
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Replika!)
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, na član 13. Predloga zakona o lokalnoj samoupravi podneo sam amandman iz sledećih raloga. U dva stava, koliko ima ovaj član, postoji dijametralno suprotna razlika, a ukratko ću to objasniti. Pre svega u drugom stavu, u kome se govori da jedinice lokalne samouprave mogu osnivati, ponavljam, mogu osnivati svoja udruženja, i to sve čine u skladu sa zakonom. Za razliku od toga, u prvom stavu člana 13. se kaže - jedinice lokalne samouprave sarađuju; bez mogu i nikakvog pozivanja na Ustav i zakon nema.
Naime, nije li ovo pogodno tle za vašeg Kasu, da se u dogovorima njegove opštine mogu udružiti protivno Ustavu i zakonu ove zemlje ili je nešto drugo. Niste li nekome nešto obećali, pa to morate da sprovodite, ali o tom-potom.
Ja ću odmah po usvajanju ovog člana u skladu sa drugim stavom, koji govori da jedinice lokalne samouprave mogu osnivati svoja udruženja, tražiti formiranje dva udruženja. Prvo udruženje biće udruženje za zaštitu oštećenih građana Niša koji su prihvatili poziv za neplaćanje računa za struju, a svi vi dobro znate, kao građani Srbije, ko je njima uputio taj poziv, tako da ćemo ovim udruženjem čuvati građane Niša od vaših predizbornih obećanja.
O ovome su juče pričali poslanici Srpske radikalne stranke i poslanici socijalisti, tako da je tema dovoljno poznata našoj javnosti. S druge strane, mislim da je gospodin Jovanović juče pomenuo Mileta Ilića, dugogodišnjeg predsednika SPS-a. Kurtoazija vama, drage moje kolege poslanici, nalaže da kada govorite o Miletu Iliću i socijalistima govorite sa poštovanjem.
(Predsednik: Gospodine Radovanoviću, molim vas da se vratite na temu dnevnog reda.
Ovde govorimo o drugom stavu čl. 13. Predloga zakona, da mogu da se formiraju udruženja i time ću pokazati šta hoću da kažem. To je da znate, izvinite gospodine sekretaru Saveza komunista iz ranijeg perioda, vrlo prosto. To udruženje, ovo drugo, treba da čuva istinu pre svega, jer do 1996. godine socijalisti su bili na vlasti u Nišu, a od 1996. godine do danas bili ste vi, nadam se ne još dugo. Građani Srbije odlično znaju: za šest godina vaše vladavine niste uspeli da okrečite ono što smo mi napravili. Niste stigli ništa da napravite. To svi u Nišu znaju i ponovo vam kažem, kada pričate o socijalistima, govorite sa poštovanjem.
Poštovana predsednice Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 142. i 143. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije podneo sam amandman na član 24. Predloga zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine i tražio sam da se ovaj član briše.
Među pojedinim pitanjima navedenim u 24 imenovane oblasti i u ostalim oblastima koje bi se poverile autonomnoj pokrajini, a koje se u stvarnosti mogu mnogo povoljnije obavljati na regionalnom, znači na centralnom nivou, provlači se jedno centralno pitanje koje nikako ne može biti u nadležnosti autonomne pokrajine, a to je pitanje vršenja upravnog i opšteg nadzora nad primenom odgovarajućih republičkih zakona.
Ne može autonomna pokrajina, čiji to nisu zakoni, vršiti nadzor nad zakonitošću primene ovih zakona. Kroz član 24. Predloga zakona vidi se sva perfidnost i licemerje ovog predloga. Kao što onaj koji je izvestio nas ovde o tom predlogu - Nenad Čanak, kaže - toliko je loš da ne možete da ga prihvatite, ali bilo bi još bolje da ga ne izglasate, kako bih ja mogao nekim drugim sredstvima da rešavam svoj problem. Obrazloženje koje je dato uz ovaj predlog vrlo naivno kaže: "Radi boljeg i efikasnijeg ostvarivanja zakonom utvrđenih prava i funkcionisanja sistema socijalne zaštite, ovim zakonom se predlaže približavanje ostvarivanja prava iz ove oblasti korisniku prava ..." itd.
Ovo obrazloženje i podmetanje građanima Vojvodine, gde oni treba da pomisle kako smo mi, ako glasamo protiv ovog zakona, ujedno protiv autonomije Vojvodine, a mi ćemo sigurno glasati protiv ovog zakona. Još jednom ponavljam da socijalisti nikada nisu bili i nikada neće biti protiv autonomije Vojvodine ili Kosova i Metohije kao pokrajine, ali isključivo u interesu ove zemlje, zemlje Srbije.
Član 9. Ustava SRJ, a vi svi imate ustave, ali ih slabo čitate, stav 1. kaže: "SRJ je zasnovana na vladavini prava"; a stav 2: "Zakoni moraju biti saglasni sa Ustavom."
Član 65. Ustava SRJ kaže: "Svako je dužan da se pridržava Ustava, zakona, drugih propisa, kao i opštih akata"; a stav 2: "Svako je dužan da časno i odgovorno obavlja svoju funkciju". Ovo posebno apostrofiram.
Pitam vas da li je časno i odgovorno kada jedan čovek, obrazlagač ovog predloga zakona, lomi tablu RTS - a uz neke reči - "đubre" itd, koji je vama pričao ovde kako je ovaj predlog zakona, taj isti omnibus, mnogo dobar.
Idemo redom, član 24. tačka 1) kaže: "Bliže uređuje, u skladu sa materijalnim mogućnostima, druga prava u oblasti socijalne zaštite, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje ..." itd. Oba ustava, SRJ i Republike Srbije, garantuju jednakost građanima na celoj teritoriji naše zemlje, a ovde nam predlagač kroz veći obim prava i povoljnije uslove nudi apsolutnu nejednakost građanima, što je za mene apsolutno neprihvatljivo.
Član 24. tačka 2) kaže: "pokrajina osniva ..."; tačka 3) kaže: "imenuje upravne i nadzorne odbore ...", predstavlja nešto gde se opet zadire u direktnu nadležnost Republike.
Tačka 4) člana 24. ovog predloga kaže: "daje saglasnost na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika ...". Ponavljam da je pripravniku, a ne pravniku jasno da niži organ ne može dati saglasnost višem organu. Tačka 5) takođe. Tačke 7), 8) i 9) ovog člana su opet protivustavne. Mislim da je Vlada podnela amandman na ovaj član i kao takav je usvojen, jer ne može niži organ davati neke saglasnosti višem organu.
Šta u stvari znači član 24, kao i čitav predlog zakona? Probaću da objasnim prosto. Na primer, moja mesna zajednica traži autonomiju. Ja imam sve prerogative za to: imam maramu, imam osnovnu i srednju školu, znači rešili smo problem obrazovanja. Imamo rečicu i transformator, možemo da kupimo struju i, ono što je bitno, imamo nekoliko ari za poljoprivredu; imamo mene kao ličnog lekara; priznaće nas Evropska zajednica i svet i bićemo jedna velika i moćna država, a ja ću biti prvi čovek u toj našoj državi.
(Predsednik: Inače, upozoravam vas da ste prekoračili vreme.)
Zašto ovo govorim? U Ustavu Republike Srbije, u članu 26. se kaže: "Zabranjeno je vršiti na čoveku, bez njegove dozvole, medicinske ili druge naučne oglede", a, po meni, niti onaj koji je ovo predlagao ima pravo, niti sme da vrši eksperimente na građanima Vojvodine, ni nad svima nama u ovoj Srbiji. Ono što hoću da kažem i time završavam - građani Vojvodine, ako vas Čanak vodi kao što peva i kao što vozi motor, svi smo zajedno nagraisali. Hvala.
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, mislio sam da od već legendarno lošeg paketa poreskih zakona gospodina Đalića neće biti lošijeg predloga. Međutim, ministar Milovanović me je definitivno ubedio da nije tako. Prvo je gospodin ministar, žao mi je što nije tu, probao da nam objasni zakon iz tri ugla: iz ugla metalca, ugla studenta i ugla ministra, i nije uspeo da nas ubedi da je zakon dobar.
Posle njega, javilo se dosta govornika iz DOS-a, koji su probali da nam objasne kako je zakon dobar. Dve osnovne stvari su dominirale u njihovoj priči, a to je - mandat nam je dao narod i mi ćemo ovo sprovesti, hteli vi to ili ne. Tačno je da ste vi dobili mandat decembra meseca, ali narod vam nije dao mandat da prodajete preduzeća, da povećavate poreze, da poskupi sve u Srbiji, da šaljete ljude u Hag, da smanjite izvoz, da povećate uvoz, da otpuštate sudije. Takav mandat vi niste dobili.
Što se tiče samog poverenja građana, početkom novembra mi smo vas i po pitanju procenta i po pitanju odbornika pobedili i pokazali kakvo je poverenje građana danas u vas. Vi ste pre samo tri dana u Sopotu izgubili izbore, ponovo je socijalista pobedio i čestitam na pobedi.
Što se samog Predloga zakona tiče, počeću sa jednim citatom: "Šta se to u međuvremenu desilo i gde smo pogrešili? Potpuni odgovor na ovo pitanje daće istorija, ali već sada sa sigurnošću možemo da kažemo: problem nije u građanima, problem je u vlasti. Građani su bili spremni, a i danas su spremni da ovu zemlju učine uspešnom, bogatom i srećnom. Ono što je nedostajalo je jasna politička strategija za ostvarivanje tog cilja". Ovo su reči mandatara za sastav Vlade, gospodina Đinđića od pre godinu dana. Mislim da kada je rekao da građani hoće novu zemlju, a ne postoji jasna politička strategija, mislio je na zadnjih godinu dana, od kada ste vi gospodo iz DOS-a na vlasti.
Pošto volite argument, idemo redom. Prvi član: kao osnov za ovaj predlog pominjete usaglašavanje sa međunarodnim konvencijama. Normalno, ovaj predlog zakona hronično nije usaglašen sa Ustavom Republike Srbije i SRJ. Zakon koji smo mi doneli bio je ustavan, bio je usaglašen sa međunarodnim normama, bio je usaglašen sa međunarodnim konvencijama, bio je jasan i precizan, bez sijaset pravnih rupa, koji ovaj predlog zakona ima.
Ovaj vaš zakon više brine o tome da se poslodavac slučajno ne nasekira ili ne uvredi, dok je kategorija radnika potpuno izbačena. Verovatno ćete radnika staviti u prelazne i završne odredbe. Kolektivni ugovor je od sada stavljen u princip dobrovoljnosti. Znači, vi ste ga time ukinuli. Sindikati u Srbiji po ovom zakonu gube pravo i osnovnu funkciju da kroz pregovore sa poslodavcem podignu nivo uslova rada, ekonomsku sigurnost i pre svega zaštitu radnika.
Ko će danas, ako ikada usvojite ovaj zakon smeti da bude u sindikatu osim ministra, pošto ste ovim predlogom zakona predvideli tri vrlo važne kategorije: isterivanje s posla, zapošljavanje i rad na određeno vreme.
Član 103. govori o otkazu. U njemu se kaže da se radnik otpušta s posla ukoliko ne ostvaruje rezultate rada i ako se utvrdi da zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi. Ovaj član je direktno u koaliziji sa članom 21, koji kaže da radnik da bi se zaposlio mora da pokaže da je sposoban i kvalifikovan za ono što treba da radi. Prema tome, na ovaj vaš član 103. primedbe su dali ljudi iz Međunarodne organizacije rada i kazali da je potpuno u suprotnosti sa njihovim stavovima.
U prevodu, pošto je vrlo često korišćena definicija, vi ovde ne odvajate rad od nerada, ovde dovodite radnika u situaciju da razmišlja kakav je bio ritam njegovog poslodavca, da li je možda poslodavac u klimaksu ili nešto drugo, pa mora da bude miran.
Druga stvar, znači kada radnik, tačnije nepodobni radnik bude isteran sa posla, dolazimo do zapošljavanja po ovom zakonu, normalno bez konkursa, jer šta će vama konkurs i oglašavanje slobodnih radnih mesta, kada će glavni odbor jedne od 60 stranaka DOS-a javiti svojim mesnim odborima gde se nalazi slobodno radno mesto, pa će se normalno drug član javiti kome trebe. E, na osnovu ova vaša tri člana, neka se usudi neki radnik da se pobuni u firmi zbog loših uslova rada ili zbog pritiska koji na njega vrši njegov poslodavac.
Član 39. predlaže prekovremeni rad radnika do njegove kliničke smrti. Član 41. kaže da će do tada njegovim vremenom upravljati poslodavac. Članovi 55. do 60. kažu da kada se radnik umori od posla, može da ide na godišnji odmor, ako mu bukvalno 15 minuta pre polaska odobrenje da poslodavac. Pošto ste vi dobri sa ovima iz međunarodne zajednice, verovatno će, ukoliko mu propadne taj arnažman, dobiti u nekom drugom terminu da se odmori sa svojom porodicom. Razlika u ceni ide na prebijanje dugova sa Londonskim klubom.
Pošto je ministar pokazao malo pre zavidno znanje iz nege dece, a nije nam objasnio način kako se to radi i prave deca, vi ste u ovom predlogu zakona bili vrlo liberalni: dali ste ženi da ide na porodiljsko odsustvo 28 dana pred porođaj i da bude samo tri meseca posle toga. Očekivao sam predlog da žena ide na porodiljsko odsustvo kada kontrakcije budu od osam do deset minuta, a da se javi na posao odmah po izlasku iz bolnice, normalno sa detetom u ruci, kako slučajno ne bi prevarila svog poslodavca. Pošto ste radni vek produžili na 99 godina, definitivno sam siguran da hoćete da pomognete mladoj populaciji u zapošljavanju. Sporazumno, posle 65 godine može da se radi do kraja.
Na kraju, predlažem da se ovaj zakon zove - predlog zakona o zaštiti poslodavaca od radnika. Drugo, predlažem da se o ovom zakonu glasa javno. Voleo bih da glasamo javno, pa ako ga usvojite, kada radnici uzmu motke u svoje ruke i počnu da biju, da bar znaju ko je glasao za njega. Hvala.
Javio sam se zbog toga što je moje izlaganje, deo ako ne i sve, protumačeno pogrešno. Malopre ste rekli da je član 14. zagarantovao jednakost ljudima u Srbiji, da niko nema pravo da prema njima primenjuje političku, rasnu i neku drugu diskriminaciju.
Ovo mi liči na to da se vi držite Ustava i zakona. Kako onda možete nekoga ko je pod jurisdikcijom okružnog suda da pošaljete drugoj zemlji, kako možete da izručujete građane druge zemlje trećoj zemlji, vi ste na vlasti, vas sve gledam tu, kako možete to da radite? To je bilo osnovno.
Druga stvar je vezana za porodiljsko. Probao sam na slikovit način da objasnim da ste vi definitivno ukinuli pravo da žena koja rodi treće dete bude dve godine van posla. To, kako je ministar shvatio, da li se tako povećava natalitet ili ne, to ostavljam vama da se dogovorite, ali sigurno će biti podsticaj i stimulans za žene da rađaju ukoliko imaju pogodnosti od države. A, vi sada vodite državu i vi brinete o natalitetu. Pustite vi šta je bilo pre 10 godina. Vi ste godinu dana na vlasti.
Za sve informacije koje sam rekao neću da krijem izvore i odgovaraću, ako treba, u policiji zbog izvora koje sam pomenuo. Znači, ne plašim se. Prema tome, vas izgleda boli istina, a ona glasi - zakon je nakaradan.
(Milka Marinković: Replika.)