Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Kovačević glasao

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
usvojen

za