Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jasmina Obradović glasala

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala