Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Milena Turk

Milena Turk

Srpska napredna stranka

Govori

Hvala, predsednice.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 13. Zakona o budžetskom sistemu. On se oslanja na projekciju budžeta i opredeljena sredstva i realizaciju kapitalnih projekata u 2018. godini i veoma je značajno što je upravo za ovu namenu opredeljeno 128 milijardi i od toga je 41% predviđeno za Ministarstvo saobraćaja, građevine i infrastrukture.

Ovo je veoma značajno jer je nama neophodno ulaganje i u autoputeve, u završetak tih projekata, u obnavljanje već postojeće infrastrukture, jer je to jedini način da se povežemo u regionu i da budemo primamljiviji za investitore i otvaramo nova radna mesta.

Ono što mene posebno raduje jeste što je za 2018. godinu predviđeno inoviranje projekta koje se odnosi na moravski koridor, koji zapravo povezuje koridore 10 i 11 i ono što će se raditi u narednom periodu je upravo usklađivanje sa prostornim planom i sa planom zaštite od voda, što je veoma značajno za čitav ovaj potez od Pojate do Preljine i za oko 500 hiljada stanovnika koji žive u ovom području.

Značajno je što su za ovaj projekat zainteresovana čak dva investitora i što će zaista pružati prostora da ceo ovaj prostor bude opremljen autoputem i bude pogodan za investiranje za nova radna mesta i smanjenje nezaposlenosti. Hvala.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi predstavnici Vlade Republike Srbije, podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, gde se nakon člana 4a, dodaje 4b, nakon finansijske pomoći EU, dodaje član b koji glasi – planiranje, priprema, donošenje, izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi ravnomerni regionalni razvoj u Republici Srbiji.

Ovo predlažem iz razloga, najpre, što se kroz pred pristupne fondove EU, omogućavaju i pružaju mogućnosti za izgradnju kanalizacione mreže za izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda, za rešavanje sistema za upravljanje otpadom i sve ono što će nam Poglavlje 27. i zadati u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine. Dakle, upravljanje otpadom i upravljanje vodama.

Ono što je dobro u budžetu, koji je planiran za 2018. godinu, to što je budžetom Ministarstvu za zaštitu životne sredine, opredeljeno 100 miliona dinara za pomoć lokalnim samoupravama u pripremi projekata i pripremi projektne dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine.

Trstenik je 2014. godine bila jedna od opština ugrožena poplavama, i tada je jedan dobar deo problema nastao zato što jedno naselje, koje je u blizini izvorišta pijaće vode, nije imalo tu kanalizacionu mrežu i čitavo vodosnabdevanje je bilo ugroženo. Tada je Trstenik proglašen za prioritet i odobreno je 30 miliona dinara za sanaciju ovog problema kroz Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima. Dakle, lično je premijer Aleksandar Vučić odredio Trstenik kao prioritet i naložio sprovođenje ove sanacije.

U cilju i u duhu daljeg ulaganja u izgradnju kanalizacione mreže u svim delovima Republike Srbije, uređenje sistema, izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda, predlažem i da se ova tačka nađe u Predlogu zakona. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Predložila sam amandman na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji glasi – Posle tačke 5a dodaje se tačka 5b koja glasi – Planiranje, priprema, donošenje, izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi ravnomerni razvoj u Republici Srbiji.

Što se tiče predpristupnih fondova o kojima sam malo čas govorila, predpristupni fondovi otvaraju mogućnost da mi unapredimo infrastrukturu u našoj zemlji, da ravnomerno ulažemo u sve krajeve, da izgradimo kanalizacionu mrežu, da radimo na otvaranju fabrika za preradu otpadnih voda, da rešimo sam sistem rešavanja upravljanja vodama i upravljanja otpadom. U budžetu Ministarstva životne sredine je i određena suma od sto miliona dinara za pomoć lokalnim samoupravama u izradi projektne dokumentacije i samih projekata za unapređenje životne sredine. Veća sredstva su opredeljena i u Zelenom fondu Republike Srbije, blizu tri milijarde dinara iznose, a takođe i sredstva budžetskog fonda za vode koji iznosi tri milijarde 304 miliona 493 hiljade dinara.

Cilj amandmana je da se zakonskim rešenjem dodatno osnaži i podrži i podstakne ravnomerni regionalni razvoj u Republici Srbiji. Bez brige, u danu za glasanje mi ćemo svi biti ovde i glasaćemo odnosno izjasnićemo se o svakom amandmanu ponaosob, a što se tiče opozicije, ona se tradicionalno neće ni udostojiti da se pojavi na glasanju. Tradicionalno će podneti nekoliko stotina amandmana i tradicionalno neće glasati ni za svoje sopstvene amandmane. To samo pokazuje koliko veruju u to što rade i koliko su iskreni u želji da unaprede predloge zakona i poboljšaju kvalitet građana Republike Srbije.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 4. Zakona o budžetskom sistemu, koji glasi – planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi ravnomerni regionalni razvoj u Republici Srbiji.

Kada govorim o ravnomernom regionalnom razvoju, zaista moram da pomenem Ministarstvo poljoprivrede i Zakon o podsticajima u poljoprivredi u ruralnom razvoju, koji je prvi put prepoznao značaj kalemarske proizvodnje u izvoznom smislu.

U opštini Trstenik je skoncentrisano 70% ove proizvodnje. Donošenje pravilnika o podsticajima u kalemarskoj proizvodnji, odnosno u proizvodnji loznog sadnog materijala i sertifikaciji, je izuzetno značajan za stanovnike opštine Tristenik, posebno zbog toga što smo imali ogromno razumevanje gospodina Nedimovića i što je ostavljeno još prostora da se prepoznaju još neke od kategorija koje mogu biti obuhvaćene i prepoznate ovim pravilnikom, kao i prostora da se reši problem vezan za kooperante. Izuzetno je značajno, jer se 85% ovih proizvoda izveze i ovo je izuzetna podrška Ministarstva poljoprivrede ovoj izvozno orijentisanoj poljoprivrednoj grani.

Razumem kritike koje dolaze od opozicije i straha da se ne ponove katastrofalni rezultati sa poslednjih izbora, kada je na ponovljenim predsedničkim izborima u Milutovcu, Vuk Jeremić osvojio dva glasa. Dakle, oba glasa u Milutovcu i nije ni čudo što se sada odustaje od izbora u Kostolcu, Negotinu, jer nisu pronašli ni ta dva glasa, te dve osobe koje bi podržale ovu listu. Moram da podsetim da građani Srbije žive i u Kostolcu, u Negotinu i u Milutovcu i da će ih na svakim izborima kazniti na isti način.
Hvala predsednice.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 5. Zakona o budžetskom sistemu u kome govorimo o raspoređivanju budžetskih sredstava.

Ono što je značajno je da će se iz ušteda koje su do sada ostvarene, otvoriti prostor i osnov za povećanje zarada korisnicima budžetskih sredstava. Ova sredstva su određena radi nagrađivanja onih koji su u proteklom periodu podneli najveći teret, kada su u pitanju uštede i stabilizacija budžeta.

Ono što je ključno da je ova odluka održiva i da je planirana iz realnih i postojećih sredstava u trenutku kada su se, naravno, za ovakvu meru stekli uslovi. Ovo će omogućiti povećanje zarada i zaposlenima u zdravstvu i u prosveti, i zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, ali i penzionerima. Sada ima, naravno, i prostora za finansijsku podršku porodicama sa decom, u momentu kada porodica ima i najviše izdataka, biće povećana i sredstva koja se dodeljuju porodicama.

Ministarstvo za populacionu politiku sprovodi projekte u lokalnim samoupravama i upravo u opštini Trstenik sproveden je projekat zajedno sa Ministarstvom za populacionu politiku, gde je uređeno savetovalište za trudnice, ali i nabavljen aparat za radio talase. Uz pomoć ministarstva, takođe se realizuje projekat podrške porodicama sa troje i više dece, koji su korisnici socijalne pomoći. Međutim, osim što se oslanjamo i na ministarstvo, opština takođe više ne kasni sa davanjima po osnovu rođenja svakog deteta i davanja koja su namenjena nezaposlenim porodiljama. Izdavanja su povećana i za stavku vantelesne oplodnje.

Cilj amandmana je upravo da se i zakonskim rešenjem dodatno podstakne i osnaži ravnomerno ulaganje i podrška populacionoj politici u čitavoj Republici Srbiji.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 7. U članu 7. se brišu uslovi koji određuju uključenje kapitalnih projekta u prioritetnu oblast finansiranja, već se ova oblast uređuje uredbom Vlade Republike Srbije.

Ovo je izuzetno značajno, jer omogućava nastavak ulaganja u izgradnju infrastrukture širom Republike Srbije u izgradnju autoputeva, u naše povezivanje sa regionom, ali i u obnovu postojeće infrastrukture, što nam je izuzetno važno. Ovo je takođe bitno sa aspekta ulaganja u obnovu objekata u naše škole, domove zdravlja, ustanove socijalne zaštite, što se sprovodi preko sredstava Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Samo početkom ove godine u Trsteniku je odobreno 50 miliona za sanaciju dve škole, a krajem godine još 70 miliona za sanaciju preostale dve škole u našoj opštini. Izuzetno je važno, zato što se ovi projekti odnose na saniranje čitavog objekta, od poda do plafona. Dakle, jedno kapitalno ulaganje, koje omogućava i uštedu, u smislu energetske efikasnosti. Ovo se naravno odnosi na ustanove socijalne zaštite i zdravstvene ustanove, što je izuzetno važno, kao i nastavak samih infrastrukturnih radova.

Moram da napomenem, da je ta ista opština Trstenik dobila 150 miliona za sanaciju dela magistralnog puta, što će naravno povećati bezbednost na ovom delu Stopanje, ali isto tako i izgradnju kružnog toka, prvog u našoj opštini, koji takođe utiče na bezbednost i sam izgled naše opštine.

Mi smo od strane bivše vlasti imali ulaganje u jedan infrastrukturni projekat, koji se odnosio na akvapark. Dakle, 120 miliona dinara je u Trsteniku uloženo u izgradnju akvaparka, ali ono što je ključno da je taj akvapark navrat-nanos pompezno otvoren, bez upotrebne dozvole. Dakle, otvoren je iako su električne instalacije bile ugrožene i na njih se slivala voda, dakle bila su ugrožena deca i svi korisnici bazena. Bilo je važno da se prikupe politički poeni ovim potezom.

Dakle, ne samo što je važno da Republika odredi prioritete u kapitalnim projektima, važno je i da kontroliše njihovo sprovođenje, i ja iz ovog razloga podnosim amandman, u cilju ravnomernijeg ulaganja u čitavoj Republici Srbiji.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 8. Zakona o budžetskom sistemu u cilju ravnomernog ulaganja u sve krajeve Republike Srbije.

U prethodnom periodu Vlada Republike Srbije i samo Ministarstvo su zaista pokazali odgovornost u smislu opremanja zdravstvenih institucija i institucija koje su namenjene pružanju usluga socijalne zaštite, policijskim stanicama i to smo mogli da se uverimo u prethodnim mesecima, kada su svi domovi zdravlja bili opremljeni sanitetima, odnosno mini bolnicama praktično. Ova sredstva su bila prikupljena od odlaganja krivičnog gonjenja i ovo je zajednički projekat Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja.

Takođe su i centri za socijalni rad opremljeni kolima, kako bi efikasnije radili i lakše došli do svih svojih korisnika. Policijske stanice su takođe opremljene u svakom okrugu, u svakom gradu i u svakoj opštini, radi efikasnijeg rada i ovaj amandman je upravo u cilju daljeg ulaganja ravnomernog u sve krajeve Srbije. Hvala.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije, koji glasi – U članu 1. dodaje se stav 3. koji glasi: „Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da se u najvećoj meri unapredi ravnomerni regionalni razvoj u Republici Srbiji“.

Cilj amandmana je da se upravo zakonskim rešenjem dodatno podstakne i osnaži ravnomerni razvoj Republike Srbije i upravo je ova mera moguća na osnovu ušteda koje su do sada ostvarene u Republike Srbije, na osnovu stabilizacije finansija i na osnovu programa koji Vlada Republike Srbije je donela, upravo radi ostvarenja regionalnog razvoja Srbije.

Svedoci smo da je dolaskom SNS i Aleksandra Vučića započelo ravnomerno, uravnoteženo ulaganje u sve krajeve Srbije i da je ova posvećenost ravnomernom razvoju evidentna i nesporna. Fabrike se otvaraju i u Nišu i u Leskovcu i Kruševcu i u Novom Sadu, dakle, širom cele Srbije i posvećenost razvoju privrede nakon godina devastiranja i uništavanja je nesporna i vidljiva. Ovo nije samo deklarativno zalaganje za poboljšanje kvaliteta života svih naših građana, već ulaganje u Rasinski, u Toplički, u Nišavski, u Raški okrug, dakle, u čitavu Srbiju sa ciljem podizanja privrede, podizanja poljoprivrede, obrazovanja i unapređenja i obnavljanja infrastrukture.

Do sada smo bili svedoci ulaganja u politički podobne opštine, međutim, Vlada Republike Srbije je organizacijom i donošenjem strategije o razvoju promenila ovu praksu i cilj ovakve prakse je oporavak čitave Srbije i naročito godinama zapostavljenih opština. Dakle, u cilju dodatnog podsticanja ravnomernog razvoja ja podnosim ovaj amandman. Hvala.
Zahvaljujem.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji glasi: „Na član 1. dodaje se stav 3. koji glasi – Planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi ravnomerni regionalni razvoj u Republici Srbiji.“

Strategija ravnomernog regionalnog razvoja, koja će obezbediti ravnomerno ulaganje u sve krajeve Srbije, stvara uslove za podizanje životnog standarda i za unapređenje kvaliteta života svih građana Srbije. Prosto, stvara uslove da se unapredi i poboljša privredni ambijent i da se obezbedi privredni rast, kao i otvaranje novih radnih mesta. Preduslov je, naravno, izgradnja infrastrukture, što je prioritet ove Vlade, što vidimo po opredeljenim sredstvima za kapitalna ulaganja, dakle, završetak Koridora 10, 11, izgradnja autoputeva, ali i sanacija i održavanje postojeće putne mreže.

Ono što je sledeći korak je povezivanje tih Koridora 10 i 11, odnosno izgradnja Moravskog koridora i za 2018. godinu je predviđena jedna inovacija postojećeg projekta, koji će biti u skladu sa prostornim planom, odgovoriti na sliku na terenu i biti usklađen sa Projektom zaštite od voda.

Ne moram ni da napominjem značaj ovog projekta za sve stanovnike na potezu od Pojata do Preljine, tu živi oko 500 hiljada ljudi i ovo je zaista važan preduslov za dovođenje investitora, za veću dostupnost i za stvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti.

Paralelno sa stvaranjem povoljnijeg privrednog ambijenta radi se i na očuvanju postojećih radnih mesta.

Moram da napomenem jedan primer fabrike „Prva petoljetka“, koja je završetak privatizacije dočekala sa 120 miliona evra duga. Dakle, tri puta više nego što sama fabrika vredi. Ali, radnici su u dogovoru sa Ministarstvom privrede praktično uzeli u zakup hale i mašine i nastavili proizvodnju, bez i jednog dana prekida. Danas je to fabrika koja već skoro dve godine posluje pozitivno, isplaćuje sve svoje obaveze, struju, vodu, poreze i doprinose. U opštinu Trstenik se sliva prihod od poreza na zarade i to je jedna fabrika koja posluje na zdravim osnovama, bez i jednog dinara subvencija, koje je ranije primala.

Sa druge strane, to je namenska fabrika koja je ranije bila veliki dužnik, četvrti dužnik u Srbiji, međutim, velikim zalaganjem gospodina Bratislava Gašića fabrika je stala na zdrave noge, oporavila se i beležimo znatno ulaganje i u prošloj godini, u vrednosti od tri i po miliona evra, za modernizaciju i kupovinu novih mašina.

Sve je to preduslov za unapređenje, za otvaranje novih radnih mesta, sklapanje novih poslova i osvajanje novih tržišta.

Ni jedan kraj Srbije, ni jedan okrug nije zaboravljen. Ulaže se ravnomerno i smatram da je ovo ključ i ono što je neophodno u smislu očuvanja privrede i smanjenje nezaposlenosti. Hvala.
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, kraj godine je svakako trenutak u kome treba da razgovaramo o budžetu ali i prilika da čujemo najšire moguće argumente i najširu moguću priču. Ja ovo vidim kao priliku da razgovaramo i sumiramo dosadašnje rezultate, da govorimo o planovima za 2018. godinu, ali i da razgovaramo o predlozima koji se pored budžeta nalaze na današnjem dnevnom redu.

Iz priloženih podataka koje smo dobili jasno se vidi da ovi planovi imaju osnova i utemeljenje u dosadašnjem rukovođenju i radu. Uštede su učinile da ima prostora za odobravanje bonusa, naknada zaposlenima, odnosno korisnicima budžetskih sredstava, i to su izmene koje su unete radi nagrađivanja onih koji su podneli najveći teret kada je u pitanju stabilizacija finansija u Republici Srbiji.

Ono što je ključno je da je ova odluka održiva, da je planirana iz realnih i postojećih sredstava i da je doneta kada su se za to stvorili uslovi.

Kada je u pitanju finansijska podrška porodicama sa decom, ovo je jasan pokazatelj Vlade Republike Srbije da osnaži i podrži srpsku porodicu i da u trenutku, kada je to porodici najpotrebnije, obezbeđen jasan mehanizam podrške porodicama sa decom. Ova mera je izuzetno značajna u momentu kada porodica ima povećane izdatke i zato će davanja finansijska biti veća.

Još jedna mera koja je doneta u ovom predlogu je smanjenje potrebne dokumentacije za ostvarivanje ovih davanja, i to je izuzetno značajno, ali i bolja zaštita za porodilje, jer se sve naknade uplaćuju direktno na njen račun, a ne na račun poslodavca i ova davanja neće zavisiti od trenutne finansijske situacije poslodavca, već će zapravo Republika i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja preuzeti ulogu poslodavca. Dodatna zaštita, odnosno dodatna naknada je predviđena za žene po osnovu rođenja i nege deteta i predviđena je za lica koja se bave sopstvenom delatnošću ili su vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, zaposleni po Ugovoru o delu ili autorskom ugovoru.

Zakon predviđa naknadu troškova boravka u predškolskim ustanovama za decu koja dolaze iz porodica koje su korisnici socijalne pomoći, ali i refundaciju troškova za boravak u predškolskim ustanovama za decu čije su porodice materijalno ugrožene.

Ono što bih želela da istaknem kada je u pitanju budžet to je povećano sredstvo, odnosno 87 milijardi kada su u pitanju subvencije koje su opredeljene, i to su sredstva koja su opredeljena kapitalnim investicijama. Veliki deo tih sredstava je opredeljen za infrastrukturu. Ako se ne varam, 40% je predviđeno za Ministarstvo saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva, i to je ono što nam je u ovom momentu najpotrebnije, da nastavimo izgradnju autoputeva, da nastavimo obnovu i sanaciju postojećih puteva, jer je to prilika da se povežemo sa regionom i da budemo primamljiviji investitorima, da omogućimo veći dolazak investicija, otvaranje novih radnih mesta.

Sedamnaest milijardi za eksproprijaciju je dodeljeno Ministarstvu finansija. Mene posebno raduje što se u planu za 2018. godinu nalazi i inoviranje plana koji je postojeći za Moravski koridor i on se odnosi na usaglašavanje sa slikom na terenu, odnosno usaglašavanje sa prostornim planom i sa zaštitom od voda u zoni koridora.

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je sprovelo javnu nabavku za izmenu ovog plana. Važno je istaći da se uporedo sa promenom ovog prostornog plana radi na zaštiti od voda, odnosno na izgradnji kanala.

Ono što je takođe značajno jeste da za ovaj projekat postoje čak dva zainteresovana investitora i ne moram da napominjem koliko će ovo biti značajno za povezivanje Koridora 10 i 11 za 500.000 stanovnika koji žive na ovom potezu od Ćićevca, Stalaća, Kruševca, Trstenika, Kraljeva i Čačka i da će ovo biti naša prilika da budemo dostupniji investitorima i da otvaramo nova radna mesta.

Značajno je što se uz pomoć Republike realizuju kapitalni projekti u svim delovima Srbije, ravnomerno se ulaže u sve delove i samo u Trsteniku je pri kraju izvođenje radova na prvom kružnom toku koji je vredan 70 miliona dinara i koji svakako ne bi bio moguć bez pomoći Republike i koji će značajno uticati na bezbednost na ovom magistralnom putu. Nedavno je završena rekonstrukcija još jednog dela magistralnog puta u vrednosti od 150 miliona dinara u Stopanje, takođe, značajno za sam izgled ovog dela i za bezbednost na putu, jer je urađen i parking, javna rasveta i trotoari.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je nešto što je takođe veoma značajno i što omogućava da ulažemo u naše škole, naše ustanove, da vršimo rekonstrukciju, energetsku efikasnost. U Trsteniku je početkom ove godine za dve škole odobreno 10 miliona dinara, a sada krajem godine još za dve blizu 70 miliona, i to su sredstva koje opština sigurno ne bi mogla sama da obezbedi i veoma nam je značajno.

Mene posebno raduje što sam u programu ovog budžeta videla da se sredstva za Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima povećaju, i to je veoma značajno, da će iznositi 2.944.573.000 dinara, što znači da će ulaganja tek biti i sve što mi treba da uradimo jeste da se pripremimo sa projektima i da spremni čekamo ove konkurse.

Kada je u pitanju Ministarstvo omladine i sporta, za ustanove u oblasti sporta i fizičke kulture povećanje od 26,5%, dakle, 93.450.000, što je takođe veoma značajno i imaćemo dosta prilika u toku naredne godine da ulažemo u ove objekte.

Kada je u pitanju Ministarstvo privrede, za regionalni razvoj je predviđeno 1,9 milijardi i rashodi za subvencije, čak 13 milijardi je namenjeno privatnim preduzećima.

Kada je u pitanju Ministarstvo odbrane, tu su zabeležena predviđena povećanja. Dakle, 67 milijardi je opredeljeno, od toga za izdatke za mašine i opremu 13,2 milijarde.

Moram da napomenem da je u protekloj godini Namenska u Trsteniku dobila sredstva u vrednosti od 3,5 miliona evra za modernizaciju mašina, što je preduslov da se uđe u nove poslove, da se sklope novi poslovi, da se uposle novi mladi ljudi.

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja ulaganja. Dakle, subvencije su predviđene u iznosu od 800 miliona dinara. Budžetski fond za vode, beležimo povećanje od 40%, povećanje subvencija između ostalog i Uprave za agrarna plaćanja 11,8%.

Ono što stalno možemo čuti su zapravo kritike na račun Vlade i ministarstava, ali ono što moram da napomenem jeste jedna sitnica koju zaboravljamo, a to je da se ministar ne postaje uz pomoć ambasada i medija, već se ministar postaje sposobnošću i uz pomoć građana Republike Srbije, odnosno uz njihovu podršku i poverenje. Sve bi to opozicija bolje, ali se ne libi da, iako blati Vladu i rad ministarstva, koristi subvencije koje to ministarstvo dodeljuje, pa tako imamo u današnjim novinama da je moj prethodni govornik ostvario 893.833 dinara podsticaja za kupovinu traktora za svoje poljoprivredno gazdinstvo. Čestitam. Ovo je odlična jedna poruka. U vaše vreme, u vreme prethodnika, niko ko nije bio deo vladajuće vlasti nije mogao da ostvari dinar subvencija, a danas su subvencije dostupne svima, i to je odlično.

Razumem i strah da se ne ponove rezultati izbora u Milutovcu kada je na ponovljenim predsedničkim izborima osvojeno samo dva glasa. Nasuprot tome SNS je osvojila 90% glasova stanovnika Milutovca. Aleksandar Vučić je zadobio ogromno poverenje.

Moram da napomenem da građani žive i u Milotovcu, i u Kostolcu, i u Preševu i da ne žive samo u Beogradu, već se moramo posvetiti razvoju cele Srbije i ulagati u celu Srbiju.

Imajući u vidu predodređena sredstva za ulaganje u sve ključne oblasti, a to je infrastruktura, privreda, poljoprivreda, uverena sam da će ovako isplaniran budžet dovesti upravo do ravnomernog razvoja svih krajeva Srbije i do unapređenja kvaliteta života naših građana. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući. Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Narušeno je dostojanstvo Narodne skupštine iznošenjem paušalnih ocena i neistina. Ovim su uvređeni svi oni zdravstveni radnici koji …
Član 109. onda, jer je prethodni govornik u nekoliko navrata govorio van teme dnevnog reda, iako ste ga upozorili.

Dakle, kada je reč o stanju u zdravstvu, zaista moram da kažem da su učinjeni krupni koraci, da je ovo neistina koja je izneta na ovu temu. Kada je reč o Trsteniku, kamo sreće da su u vreme prethodnika ministri dolazili donirajući vozila i opremu domovima zdravlja i zdravstvenim ustanovama i na taj način unapređivali rad. Samo Trstenik je dobio pokretnu bolnicu u vrednosti od 60.000 evra od Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja, ali isto tako je i Opština Trstenik ulagala u vozila koja su namenjena domovima zdravlja u seoskim sredinama, da bi svi sugrađani, svi pacijenti imali adekvatne uslove za lečenje.

Takođe, od Ministarstva populacione politike odobrena su sredstva za nabavku aparata za radio talase. Svi lekari su upućeni na specijalizaciju za one oblasti iz kojih nedostaju.

Što se tiče utvrđivanja odgovornosti. Zaista vas molim da upozorite prethodnog govornika da nadležnima prepusti utvrđivanje odgovornosti u svim situacijama, jer se mi zalažemo da svi odgovorni odgovaraju upravo za ono što su uradili mimo zakona.

Mi isto tako prepuštamo nadležnima da utvrde odgovornost, jer ove reči su došle od osobe za koju se ispituje trenutno da li ima ili nema elemenata krivičnog dela u trošenju 54 miliona para građana Srbije, kroz projekat nevladine organizacije, koja je upravo pripadala mom prethodnom govorniku. Taj novac je bio namenjen invalidnim licima, unapređenju njihovog položaja, unapređenju geronto usluga i zaista nadležni treba da utvrde da li ovde ima ili nema elemenata krivične odgovornosti, ali mi prepuštamo njima da ovo utvrde. Ja vas molim da i prethodnog govornika upozorite.
Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom obliku i predložen je upravo nakon javne rasprave i uvaženih mišljenja stručnjaka.

Ovo je jedan dobar trenutak da naš pravni sistem i poredak uskladimo sa poretkom koji je u ovoj oblasti na snazi u zemljama EU i ovo je prilika da sistem uredimo po ugledu na razvijene zemlje i oformimo sistem koji će pratiti zemlje EU.

Ovim predlogom su ponuđena zaista fleksibilna rešenja, koja prate tehnološka dostignuća. Svedoci smo da se tehnologija zaista vrtoglavom brzinom razvija i moramo hvatati korak sa svetom i izgraditi poverenje u elektronski sistem.

Namera je da se smanji upotreba dokumenata koji su u papirnom obliku i da se omogući veća pristupačnost podacima, kao i lakše pretraživanje dokumenata i na kraju krajeva, efikasno ostvarivanje prava naših građana.

Sve će ovo dovesti do efikasnijeg i bržeg poslovanja i do ušteda, kako građana, tako i same lokalne samouprave i subjekata koji su u privredi.

Rad organa javne vlasti će biti efikasniji pristup uslugama, lakši i sigurniji, osim što će se sve procedure skratiti i ubrzati, ostvariće se i uštede u smislu potrošnje papira i troškova transporta.

Naravno, da bi sistem funkcionisao, bilo je potrebno obezbediti neke preduslove, pripremiti baze podataka i povezati ih na kraju krajeva. Mi smo do kraja 2016. godine veliki posao uradili, dakle nakon sedam godina prebačene su sve baze Matične knjige, Knjige venčanih i Knjige umrlih u elektronski oblik i to je zaista bio jedan ogroman posao koji je naša država obavila i upravo je to bio preduslov da Zakon o opštem upravnom postupku transformiše u servis građana.

Sada smo na 90% unetih podataka matičnih knjiga u elektronski oblik.

Zajedno sa MUP-om se radi na tome da se i državljanstva prenesu u elektronski oblik i od januara 2018. godine, postojaće centralni registar koji će zaista biti na usluzi građanima.

Kada govorimo o prenosu podataka u elektronski oblik, zaista moram da navedem primer opštine iz koje dolazim, a to je opština Trstenik, gde je 2016. godine, bili smo jedna od poslednjih opština po učinku, svega 5% podataka je bilo prebačeno u elektronski oblik i zaista smo bili navođeni kao negativan primer, jer za tih sedam godina smo uspeli samo 5% da prenesemo u elektronski oblik.

Dolaskom SNS, koalicionih partnera i preuzimanjem mandata, obezbeđeni su računari, obezbeđena je internet veza za prenos ovih podataka i za svega par meseci uspeli smo da uradimo ono što je godinama stajalo i što naši prethodnici nisu uradili, dakle, 80% podataka matičnih knjiga smo preneli u elektronski oblik.

Zbog ove ažurnosti i marljivog rada i svih naših službenika, u više navrata smo pohvaljeni od strane gospođe Ane Brnabić, aktuelne premijerke i zaista nastojimo, ne samo u ovoj oblasti, nego i u drugim oblastima da menjamo utisak o našoj opštini, da šaljemo drugačiju sliku i drugačiju poruku.

Kada je reč o samom zakonu i novinama koje donosi, krajnji cilj je izjednačavanje poslovanja klasičnog i poslovanja elektronskim putem i do sada je uočeno da kada je reč o elektronskom potpisu, svega 5% građana koristi ovu mogućnost i da je bilo izvesnih poteškoća za aktivaciju ove usluge, a sada je predviđeno da se dokument potpiše putem mobilnog telefona, dakle, lozinke i šifre i cilj je da se izjednači i elektronski i papirni dokument i konverzija iz jednog u drugi i da skeniran dokument ima podjednaku dokaznu snagu.

Akcenat je stavljen i na garanciju bezbednosti validnosti sačuvanih dokumenata i ja sam sigurna da će ovakav predlog dovesti do željenih efekata. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su dva predloga zakona - Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju.

Kada je u pitanju Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ovo je zaista jedan sistematski organizovan pristup promenama sistema u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni. Ovo je dakle prilika da mi uskladimo zakon sa strategijom obrazovanja za 2020. godinu, ali isto tako da uhvatimo korak sa razvijenim sistemima obrazovanja u zemljama EU. Ovo je prilika da, naravno, preuzmemo one pozitivne stvari koje razvijene zemlje imaju u svojim sistemima obrazovanja, da uhvatimo korak sa savremenim društvom, ali isto tako da negujemo naše tradicionalne vrednosti.

Naravno, potrebno je sistem obrazovanja prilagoditi potrebama i savremenog učenika. Na prvom mestu je kvalitet, kvalitet kada je u pitanju obrazovanje, osiguranje kvaliteta kada su u pitanju nastavničke profesije, sam obrazovni proces, ali isto tako i dostignuća učenika. Jasno se utvrđuju nadležnosti direktora, jasno se utvrđuju prava i obaveze i zaposlenih i učenika, predviđano je veće angažovanje stručnih saradnika, ali isto tako i roditelja i uverena sam da će angažovanje svih karika u sistemu obrazovanja dovesti do toga da ovo bude jedna uređen sistem koji će dovesti do optimalnih rešenja. Dovešće do uređenog sistema, do porasta ugleda nastavničke profesije i do toga da učenici steknu funkcionalna znanja koja će moći da primenjuju.

Definisani su ciljevi i ishodi kroz ovaj zakon u obrazovanju i vaspitanju i usklađivanje, naravno, sa evropskim ciljevima obrazovanja. Zakon predviđa i niz mehanizama za proveru, kontrolu, vrednovanje ostvarenosti ovih rezultata koji su predviđeni i planirani kroz programe. Naravno, svi ovi propisani ciljevi će se na republičkom nivou pratiti od strane Ministarstva prosvete.

Kada je u pitanju samo vrednovanje, koje je naravno jedna novina u zakonu, ocenjuje se kvalitet programa, njegovo sprovođenje, profesionalni razvoj kadrova, zadovoljstvo učenika i roditelja, što je naravno izuzetno važno, i svi ovi indikatori će pokazati gde se nalazi naš sistem i koliko napreduje.

Kada je reč o spoljašnjem vrednovanju, jedan od pokazatelja će biti uspeh učenika na završnim i maturskim ispitima.

Kada je reč o uslovima u kojima se odvija obrazovanje u ustanovama, istakla bih da je u poslednje vreme veliki akcenat stavljen na ulaganje u same objekte, u same zgrade, kroz projekte Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kroz projekte Ministarstva prosvete, što je zaista izuzetno i nikada ranije nije bilo ovoliko velikih ulaganja koja se odnose i na adaptiranje i na renoviranje i na energetsku efikasnost, a sve u cilju poboljšanja uslova u kojima se učenici školuju.

Kada je reč o stručnom usavršavanju zaposlenih, osim stručnog usavršavanja kroz seminare, zaista bih istakla, kao neko ko je radio u prosveti, da bi veliki akcenat trebalo staviti na nastavnike koji žele da uvode nove inovativne metode, koji žele da budu kreativni, da ovakvo uvođenje novih metoda treba i pozdravljati i podržavati i insistirati na tome i da je nedopustivo da neko kroz čitav svoj radni vek sprovodi metode koje vremenom bivaju zastarele i da ne hvata korak sa novim tehničkim dostignućima, a svedoci smo da se zaista tehnologija vrtoglavo brzo razvija.

Kada je u pitanju dualno obrazovanje, dosta je bilo polemike u ova dva dana. Ovo je jedna prilika za jačanje veze sa privredom, za učenje, sticanje znanja kroz praktičan rad.

Još jednom bih istakla da je obrazovanje naša razvojna šansa, da je nešto najvrednije što imamo i u šta treba ulagati, jer je to ulaganje u budućnost. Namera je, naravno, da pratimo razvijene sisteme, da se ugledamo na evropske zemlje sa dobrim sistemima obrazovanja, da obrazovanje prilagodimo savremenom društvu i da učenik stekne funkcionalno i primenljivo obrazovanja. Cilj je, naravno i da se izbegne opterećenje učenika, ali i da se izbegne produkcija formalnih vukovaca.

Dakle, otklanjanje uočenih problema i postizanje optimalnih ciljeva. Zbog svega navedenog u danu za glasanje ja ću podržati ovakav predlog zakona. Hvala vam.
Zahvaljujem predsednice.

Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine, jer je moj prethodni govornik pokušao da u zabludu dovede javnost iznošenjem informacija koje su nepotpune, ali zato bih ja dopunila vrlo rado.

Što se tiče „Petoletke“, dok je moj prethodni govornik bio predsednik opštine, njegova tašta je bila zamenik generalnog direktora fabrike „Prva petoletka“.

NJegov tast, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, supruga zaposlena na televiziji, dakle jedna mreža i Trstenik je nazivan Kneževinom, jer se i tazbina preziva Knežević.

Za to vreme, u „Petoletku“ je stiglo 25 miliona evra subvencija Fonda za razvoj, a napravljeni su istovremeno dugovi od 120 miliona evra. Dakle, sve je to odobrio Nadzorni odbor fabrike u kome je bio i Miroslav Aleksić, i njegova tašta, tast, i svi odbornici Ujedinjenih regiona Srbije. Dakle, niste mogli da budete ni u Nadzornom odboru, ukoliko niste član URS-a, a kamo li da se zaposlite.

Danas, fabrika već godinu i po dana radi, dakle, za ovih 10 godina je dovedena na 1.300 radnika. Danas, već godinu i po dana, fabrika zapošljava 900 radnika, redovno izmiruje poreze, doprinose, struju i vodu, sve ono što nikada nije plaćala i posluje bez ijednog dinara pomoći države. Zadržala je sve vitalne poslove, uprkos negativnoj kampanji koja je vođena od strane opštinskog rukovodstva, dobro se sećamo toga.

A, što se tiče televizije, plaćena je parama opštine Trstenik i trebala je da bude servis svih građana tada, ali nije bila. Prozivani smo bili imenom i prezimenom, nismo dobijali priliku da se branimo, prozivani su naši učinci, a nismo dobijali nijednog trenutka priliku da demantujemo ili da se odbranimo, ili da svoje rezultate iznesemo. Zahvaljujem se.