Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miodrag Linta glasaousvojen

za