Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Veroljub Matić glasao

Veroljub Matić

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao