Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Orlić glasao

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka