Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mihailo Jokić glasao

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao