Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Jelena Žarić Kovačević

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka

Govori


Član 107. govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo.

Član 108. – o radu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine.

Dakle, dozvolili ste poslaniku Zoranu Živkoviću da ovde govori hvalospeve o tome kakav je on bio kada je bio na vlasti.

On je bio takav što je uzeo 500 miliona evra za nepostojeće vinograde. On je bio takav što je zloupotrebljavao položaj premijera. On je bio takav što je radio samo privatizacije i prodaje društvenog kapitala. On je bio takav što se zaduživao i iz toga isplaćivao plate i penzije.

A, ovde danas slušamo hvalospeve i ovde se danas takvom poslaniku dozvoljava da govori da poslanici SNS i da ministri u Vladi Republike Srbije iznose laži. Ministri su i u načelnoj raspravi izneli činjenice koje govore o tome na koji način će se sada povećati penzije.

Molim vas da sednicu vratite u svoj tok. Molim vas da sledeći put, vi ste dali kolegi opomenu, ali da sledeći put reagujete na strašne uvrede i na strašne psovke koje ovde poslanici SNS, a vidite kako svi sedimo mirno i niko ne viče i niko se ne svađa i niko ne priča psovke u parlamentu, molim vas da sledeći put povedete računa o dostojanstvu Narodne skupštine. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Čl. 103. i 108. Slušali smo ovde o besmislenim amandmanima. Mislim da nije u redu pričati za amandmane drugih kolega da su besmisleni ili vređati druge poslanike na takav način. Poslanici SNS ovde rade svoj posao, za razliku od kolege Živkovića koga nema na sednicama Narodne skupštine. Uopšte ne znači da je predlog loš, ako poslanici SNS podnose amandmane na neki predlog zakona.

Meni je žao što dozvoljavamo takvu zamenu teza. Meni je žao što kolega Živković nije bio ovde da čuje šta sam ja pričala u javljanjima po amandmanima i do koje mere sam ja, činjenicama i iznošenjem argumenata, hvalila zdravstvenu zaštitu u Nišu.

Moram da kažem i da ponovim to da je on jedini poslanik koji je ovde u Narodnoj skupštini rekao da Nišu nije potreban klinički centar. Dakle, čitavom tom delu Srbije nije potreban klinički centar. Dakle, ljudi uopšte njemu nisu važni. Meni je, sa druge strane, drago što je on to rekao, jer je pokazao kako je pao sa vlasti, kakav je bio dok je bio na vlasti i kakav bi bio kada bi ponovo bio na vlasti. Dakle, građani ga uopšte ne bi interesovali. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ustanovama koje pružaju zdravstvenu zaštitu svaka pomoć u vidu saradnje, podrške, donacije ili projekta je neophodna, jer će samim tim biti adekvatnija i zdravstvena zaštita.

Podsetila bih na 1. jun ove godine, na skup na kome su uručeni ugovori o dodeli sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Dodeljeno je 130 ugovora. Dom zdravlja u Nišu dobio je 13.200.000 dinara po Projektu „Nabavka digitalnog rendgen aparata“. Ova donacija doprineće unapređenju kvaliteta pruženih usluga, ali će doprineti i povećanju bezbednosti u radu zaposlenih.

Ono što sam još želela da istaknem jeste svest građana Niša. Tačnije, građani sa teritorije opštine Medijana prepoznali su značaj i izglasali da je DZ neophodna još jedna nabavka UZ aparata koji je obezbeđen iz sredstava nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, gde je gradska Opština Medijana zauzela drugo mesto.

Zdravlje stanovništva jedan je od prioriteta ne samo na lokalnom, već i na regionalnom i na nacionalnom nivou. Da nije uspeha na lokalu i zalaganja ministra zdravlja i zaposlenih u Ministarstvu zdravlja, ja svakako ne bih mogla da iznosim činjenice koje pokazuju visok nivo razvoja našeg zdravstva. Ja vam, ministre, želim da tako nastavite i dalje. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, svedoci smo svakodnevnog ulaganja u zdravstvo, u infrastrukturu, u opremu, u medicinska sredstva, u omogućavanje novih zapošljavanja i u zdravstvo će se ulagati još više. Zatečeno stanje je bilo katastrofalno, u zdravstvo se nije ulagalo, a neophodno je da ustanove sa kojima se građani najčešće susreću opreme, ali i da se obezbede zaposlenima odgovarajući uslovi u kojima će oni raditi.

Početkom avgusta Klinički centar Srbije će imati dva iks noža, a za svaki tretman uštedećemo 20.000 evra. U Urgentni centar Kliničkog centra Srbije svakodnevno dođe i više od 25.000 ljudi i ta ustanova mora biti spremna da te pacijente primi. Niš je dobio godinama očekivani najmoderniji klinički centar koji će pružiti zdravstvenu zaštitu pacijentima, ne samo građanima Niša, već i pacijentima jugoistočne Srbije pa i šire, a takvi centri planirani su i za Beograd, Novi Sad i Kragujevac. U Klinički centar Srbije već je uloženo 8,5 miliona evra, a kompletna rekonstrukcija koštaće 69 miliona evra i potpisivanje tog ugovora se uskoro i očekuje.

Evidentno je da je veliko zalaganje Ministarstva zdravlja i ne samo zbog toga, već i zbog toga što su i sada ovi predlozi novih zakona koji su sada pred nama kvalitetniji, pozivam koleginice i kolege narodne poslanike da ih u danu za glasanje podržimo. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, svakako to moramo povezati i sa ulaganjima u ustanove u kojima se zdravstvena zaštita i pruža.

Kao dobar primer iz lokalne samouprave iz koje ja dolazim, ja bih želela da istaknem Dom zdravlja u Nišu, čije rukovodstvo konstantno radi na projektima i, naravno, uz pomoć Vlade Republike Srbije i uz dobru saradnju sa gradom kao jedinicom lokalne samouprave, ti projekti se do kraja i realizuju.

Dakle, na inicijativu Doma zdravlja Niš, grad Niš je kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije konkurisao i dobio projekat - Sanacija i termoenergetska adaptacija Doma zdravlja Niš. Rekonstrukcija je počela i završila se u 2017. godini. Rekonstrukcijom je urađena zamena dotrajale spoljne stolarije i bravarije, aluminijumska stolarija, garažna vrata aluminijumskim rol- vratima sa termoprekidima, urađena je popravka i servisiranje klima uređaja, izrada fasade, izrada termoizolacije od kamene vune plafona garaže i zidova prema grejnom prostoru, izrada novih trotoara oko objekta.

Dom zdravlja Niš je izradio projekat sanacije krova, koji je odobrila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. U toku je realizacija projekta sanacije krova.

Ovakvi projekti održava i unapređenja funkcionisanja objekata u kojima se pruža zdravstvena zaštita su jako važni. Sa jedne strane, upravo zbog kvaliteta usluga koje ovakva ustanova pruža, ali sa druge strane predstavljaju dokaz održanih obećanja datih od strane Vlade Republike Srbije i Aleksandra Vučića da će se u zdravstvo ulagati i zbog zaposlenih, dakle, zbog boljih uslova rada, ali pre svega zbog građana koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Javila sam se po povredi Poslovnika posle izlaganja koleginice Nikolić Vukajlović.

Smatram da su povređeni članovi 106. i 108. odnosno pozvala bih vas na primenu člana 108. ali i na primenu člana 27. Nije važno što je taj član već reklamiran. Vi ste kao predsedavajući dužni da se starate o primeni ovog Poslovnika.

Reći ću vam neke stvari iz izlaganja koleginice iz čega ćete i sami da vidite da je povređen Poslovnik.

Pre svega, pitanje da li je ministar voljan da čuje glas naroda i da čuje narodne poslanike, pa koliko ja vidim, ministar je ovde u sali sve vreme zajedno sa narodnim poslanicima koji ovde rade svoj posao bio i u raspravi u načelu o ovim predlozima zakona i sada, u raspravi u pojedinostima.

Psihoaktivne supstance sada nisu trenutno na dnevnom redu u raspravi u pojedinostima, pa je povređen član 106. i smatram da je povređeno možda i dostojanstvo Narodne skupštine, jer reći da je ministar odgovoran za svaku sledeću smrt koja se u Srbiji desi od psihokativnih supstanci smatram da je, pre svega, preterano za diskusiju u Narodnoj skupštini.

Ja neću tražiti da se o ovome glasa, ali vas samo molim da diskusija ne ide u nekom drugom pravcu, već samo u pravcu rasprave u pojedinostima Predloga zakona koji jeste na dnevnom redu. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, moram i želim da pomenem Dom zdravlja u Nišu. To je ustanova primarne zdravstvene zaštite u kojoj je prioritet u radu unapređenje preventivne zdravstvene zaštite, u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja korisnika. Svoju delatnost obavlja kroz organizaciju 12 službi. Pored centralnog objekta, svoj rad organizuje još u 65 zdravstvenih stanica i ambulanti na gradskom i seoskom području. Zaposleni u Domu zdravlja Niš pružaju usluge stanovništvu grada Niša, ali i okolnim opštinama za nivo usluga primarne zdravstvene zaštite koje one nisu u mogućnosti da pruže.

U 2017. godini Dom zdravlja u Nišu zadržao je lidersku poziciju na polju primarne zdravstvene zaštite u jugoistočnoj Srbiji. Pruženo je 5.400.000 usluga za 260.000 stanovnika, što je 23% više od plana. U prvoj polovini 2018. godine pruženo je više od 2.800.000 usluga, što je za 35% više od plana za ovaj period. Dom zdravlja Niš u proseku svake godine zabeleži 1.800.000 poseta.

Ono što se takođe odnosi na poboljšanje zdravstvene zaštite jeste i aktivnost direktora i rukovodstva, ali i zaposlenih u Domu zdravlja u Nišu, bez čega ova ustanova ne bi mogla da funkcioniše na ovako dobar način. Organizuju se brojne preventivno-promotivne aktivnosti u kojima učestvuju sve službe Doma zdravlja. Ostvarena je dobra saradnja sa lokalnom samoupravom i brojnim ustanovama u gradu i okolini u organizaciji, kao i realizacija projekata kao što su „Približimo se pacijentima“, „Zdravlje za sve“, „Bazar zdravlja“, „Otvorena vrata“ i brojne akcije po kalendaru zdravlja.

U toku 2017. godine realizovano je više od 290 promotivnih aktivnosti, od toga 200 akcija organizovano na seoskom području u 64 sela. U toku akcija pregledano je preko 6.600 pacijenata i pruženo više od 14.500 zdravstvenih usluga. Povećan je obim usluga Savetovališta za mlade, kao i Savetovališta za glaukom, demenciju, depresiju i dijabetes. Posebno treba istaći rad Savetovališta za dijabetes, Razvojnog savetovališta, Savetovališta za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj i Savetovališta za odvikavanje od pušenja. Veliki doprinos u preventivnom radu i brojnim akcijama kako u objektu, tako i na terenu dao je Centar za preventivne zdravstvene usluge.

Veoma značajna poseta ostvarena je jula 2017. godine kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u sklopu svoje zvanične dvodnevne posete u Nišu obišao završne radove na konstrukciji Doma zdravlja. Ovo je prva poseta na najvišem državnom nivou od izgradnje i puštanja u rad centralnog objekta Doma zdravlja Niš. U toku posete predsednik Aleksandar Vučić se upoznao sa organizacijom rada i kadrovskom strukturom zaposlenih, a imao je i priliku da razgovara sa pacijentima koji su u tom trenutku ostvarivali zdravstvenu zaštitu.

Veliki je značaj zdravstvene zaštite koju pruža ova ustanova, ne samo za građane Niša, već i za čitavu jugoistočnu Srbiju, jako je važna podrška Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije. Iskoristiću ovu priliku da se na toj podršci vama, ministre, i zahvalim. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovani predstavnici VSS, dame i gospodo narodni poslanici, danas su pred nama predlozi zakona od strane Vlade Republike Srbije za koje je resorno nadležno Ministarstvo zdravlja, a na koje ću se ja osvrnuti u raspravi u pojedinostima. Danas ću određeno vreme izdvojiti za predloge VSS i zbog čega su važni kvalitetni kadrovi koji se predlažu za vršenje sudijske funkcije.

Predlaganjem stručnih i iskusnih kadrova za sudije obezbeđuje se efikasan pravosudni sistem, sigurnost građana i dobar poslovni ambijent. Oni moraju biti spremni da na brz i kvalitetan način rešavaju sporove i moraju biti spremni da se uhvate u koštac sa kriminalom i korupcijom.

Ako se vratimo čak na 2003. godinu, setićemo se kako su izvršna, zakonodavna i sudska vlast bile u međusobnom sukobu iz razloga što su tadašnji političari želeli da stave pravosudni sistem pod svoju kontrolu. Setićemo se vremena kada je funkcija v.d. predsednika Srbije zloupotrebljena i kada je vanredno stanje bilo oružje za vršenje pritisaka na sudije Vrhovnog suda da podnose ostavke, za smenjivanje čelnika u pravosuđu koji su se protivili nelegitimnoj reformi pravosuđa.

Želim da napravim paralelu i da ukažem na greške i zloupotrebe, na političke uticaje, ucene i manipulacije, kao tada osnovno sredstvo za izbor sudija. Ukazala bih i na to da je za vreme prethodnog demokratskog režima izbor sudija i pravosuđe uopšte toliko bilo loše da je Venecijanska komisija reformu pravosuđa ocenila kao urušavanje sistema pravosuđa u Srbiji. U tom periodu sudije su birane na zatvorenim sednicama, otpuštane na zatvorenim sednicama bez obrazloženja. Na sednicama tada vladajuće stranke pravljeni su spiskovi novih sudija i onih koji će napredovati.

Srbija više nije u situaciji da sebi dozvoli taj luksuz, da snosi troškove zbog neodgovornog i nestručnog postupanja sudija. Došao je kraj periodu u kome su sudije odlučivale pod pritiskom političkih uticaja, periodu u kome se neprofesionalno i naručeno presuđivalo, a posledice snosili građani ni krivi ni dužni. Za vreme prethodne vlasti, podsetiću, imali smo i advokata iz Niša koji je na nezakonit način izabran za člana VSS. To nam je ukazivalo i na to kakvi su bili njihovi predlozi. Sada VSS radi u skladu sa zakonom i u granicama svojih ovlašćenja.

Danas imamo delotvornije pravosuđe, sudije koje znaju šta znači reč odgovornost. Građanima je pravda dostupna i poštuje se princip ravnopravnog tretmana na sudu. Danas se radi na jačanju vladavine prava i pravne sigurnosti, vraća se poverenje građana u pravosudni sistem koji uživa ugled koji zaslužuje.

Prema tome, smatram da su predlozi VSS svakako kvalitetni. Takođe, smatram da su predlozi Ministarstva zdravlja o kojima je danas dosta mojih kolega govorilo, takođe, kvalitetni i u danu za glasanje, kao i ostale moje kolege iz poslaničke grupe SNS, ću ih podržati. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, meni je potpuno jasno da pojedini poslanici iz opozicije nisu u stanju da se osvrnu na uspehe dok su oni bili na vlasti. Meni je žao pre svega zbog građana da mi iz prethodnog režima nemamo toliko pozitivnih stvari koje možemo da istaknemo, ali zato ja mogu da govorim o pozitivnim stvarima i o radu sada Vlada Republike Srbije.

Govoriću danas u načelnoj raspravi o predlozima iz Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, ali ću pritom ukazati na to kako saradnja ovog ministarstva i jedinica lokalne samouprave može imati pozitivne efekte na građane i rezultate koji se odnose pre svega na socijalnu politiku.

Da Vlada Republike Srbije vodi dobru socijalnu politiku pokazuju i poslednji podaci iz Niša, iz Centra za socijalni rad, koji govore o smanjenju broja korisnika novčane socijalne pomoći.

Sada u Nišu postoji 8.431 nosilac socijalne pomoći, odnosno toliko porodica prima novčanu pomoć. U odnosu na isti period od prošle godine to je dosta porodice manje i to sa trendom daljeg opadanja.

Ono što prati smanjenje broja korisnika socijalne pomoći jeste smanjenje broja nezaposlenih lica po podacima filijale Službe za zapošljavanje u Nišu. Najčešći razlog za gubitak prava na socijalnu pomoć je upravo zaposlenje člana domaćinstva.

U 2012. godini, na primer, bilo je 33 hiljade nezaposlenih lica, pa je i broj korisnika socijalne pomoći bio veći. Dakle, bio je preko 12 hiljada. Sada je broj aktivnih tražilaca posla u poslednjih nekoliko godina najmanji, pa se nastavlja i trend smanjenja broja korisnika socijalne pomoći.

To je rezultat mera koje sprovodi grad i koje sprovodi nacionalna služba za zapošljavanje na taj način što se izdvajaju određena sredstva kako bi se nosioci socijalne pomoći uveli u neki vid zaposlenja.

Još jedna stvar vrlo važna koju bih volela da istaknem jeste da Grad Niš i Centar za socijalni rad u Nišu pomažu mladim parovima na selu, što je u skladu sa socijalnom, ali i sa pronatalitetnom politikom Vlade Srbije.

U Nišu je počela realizacija prve faze projekta kojim se pruža pomoć mladima na selu koji žele da razvijaju svoj biznis u seoskim sredinama gde su rođeni i kojim se oni stimulišu i na proširenje porodica.

Preko Centra za socijalni rad izdvojeno je pet miliona dinara kako bi se pružila socijalna i finansijska podrška za pokretanje sopstvenog biznisa za porodice koje bi ušle u ovaj program pronalitetne politike, a pri tom žele da se bave poljoprivredom, pčelarstvom, voćarstvom, povrtarstvom, seoskim turizmom ili nekom drugom delatnošću kojom će izdržavati svoju porodicu.

Do sada se prijavilo sedam porodica. Radi se tek o pripremnoj fazi za sledeću godinu i Grad Niš se priprema da pruži svaku vrstu pomoći porodicama na selu.

Stručni timovi su već počeli da rade na terenu, da analiziraju potrebe građana. Do sledeće godine planirano je da se završi mapiranje na teritorijama četiri od pet gradskih opština, jer teritorija opštine Medijana ne obuhvata sela i seoska područja. Posle toga će se organizovati obuke, tribine i edukacije na temu reproduktivnog zdravlja.

Porodicama koje ispunjavaju uslove dodeljivaće se grantovi u iznosu od oko 140 hiljada dinara, kao i sva druga potrebna podrška. Apliciranje traje do kraja godine i sve zainteresovane porodice iz Niša ili okoline mogu se javiti Centru za socijalni rad.

U Srbiji postoji oko 4.700 sela. U oko 1.000 sela ima manje od 100 stanovnika. Sela se gase, ali to će se zaustaviti vođenjem pravilne i socijalne i pronatalitetne politike Vlade Republike Srbije, koja će mere koje se sprovode u Gradu Nišu svakako doprineti kao podrška socijalnoj, agrarnoj i natalitetnoj reformi. Razvoj sela se mora ubrzati, jer tamo živi čak 40% građana Srbije.

Na konkretnim primerima sam sada pokazala koji su rezultati mera koje sprovodi Vlada Republike Srbije i u skladu sa tim pozivam koleginice i kolege da podržimo ove predloge u danu za glasanje i da damo podršku socijalnoj i pronatalitetnoj politici Vlade Republike Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave iz koje ja dolazim odlično sarađuju i svi projekti koji su za grad Niš planirani od strane Vlade Republike Srbije, a da je ovo ministarstvo uključeno na bilo koji način, sprovode se na vreme i onako kako je to planirano. Proces modernizacije državne uprave se, naravno, odnosi i na funkcionisanje gradske uprave u Nišu, odnosno na težnju da i ona radi odgovornije i efikasnije pružajući usluge stanovnicima Niša na zadovoljavajućem nivou. U tome je Niš uvek imao stručnu i tehničku podršku od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dakle, nakon racionalizacije broja zaposlenih u upravi koja je bila nužna, nastavlja se sa optimizacijom procesa rada i investiranjem u unapređenje znanja i veština zaposlenih, ali i sa stvaranjem boljih uslova za njihov rad. U skladu sa takvom namerom Vlade će se i raditi na izmenama zakona koje se odnose na način provere znanja i veština prilikom zapošljavanja, profesionalni razvoj zaposlenih i nagrađivanje po zaslugama. Sa druge strane, nastavlja se sa reformom sistema plata, jer samo transparentan, pravedan i upravljiv sistem kadrova i plata može podići motivaciju zaposlenih, što na kraju doprinosi i kvalitetnijim uslugama koje uprava pruža građanima. Uprava je uspešna onoliko koliko su građani zadovoljni, a to je primarni cilj svih reformskih mera Vlade Republike Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsednice.

Ja sam se još malopre javila po Poslovniku, ali evo mogu i sada da iskoristim to svoje pravo. Pozivam se na član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

Kolega Živković je dva puta zloupotrebio pravo da govori, prvo po amandmanu, a kasnije na osnovu replike koju je dobio.

Moram da kažem da nikakva nervoza nije u pitanju, nema potrebe da poslanici SNS budu nervozni. Poslanici SNS samo imaju potrebu da građanima kažu istinu.

Ako smo već kod istine i ako smo već kod činjenica, smatram da ne bi trebalo da se kolegi Živkoviću dozvoljava ovde da poziva na proteste u Nišu. Jeste, sednica će biti zakazana u Nišu 22, odnosno u petak. Jako je ružno da se prilika u Narodnoj skupštini koristi za to da se poziva na proteste u Nišu, a kad smo već kod istine i kod činjenica, onda to znači da ja ovde po povredi Poslovnika mogu da pričam i o privatizaciji i prodaji „Srbija-turist“ u čemu je učestvovao Zoran Živković kada je 230 ljudi ostalo bez posla. Onda to znači da ja mogu da pričam i kako je Zoran Živković iskoristio svoje premijersko mesto kada je od Duvanske industrije Niš, praktično, koju je napravio ni na šta, kada je 20.000 ljudi izgubilo posao itd.

Molim vas da ubuduće upozorite govornike da ne čine ovakve povrede Poslovnika.
Zahvaljujem predsedavajući.

Ponovo sam se javila po povredi Poslovnika. Reklamiram član 107. govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

Grubo je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine, ali je grubo povređeno i dostojanstvo svih građana Niša. Poštovani predsedavajući, ne znam da li ste vi čuli da je kolega Živković upravo izgovorio da je ponosan na svaku privatizaciju i na sve te poslove u kojima je učestvovao. To znači da je ponosan na gubitak svih radnih mesta za sve građane Niša. Budite sigurni da mu građani Niša to neće zaboraviti.

Molim vas da primenjujete Poslovnik shodno čl. 108. i 109. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kako ukazujem na sveukupni razvoj Republike Srbije, i ovog puta želim da to istaknem, ali i da istaknem i sastanak predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa šefom Misije MMF-a o rezultatima reforme javne uprave, sa posebnim akcentom na reformu sistema plata.

Stručna podrška Misije je od velikog značaja za nastavak reforme sistema plata, a najviše se odnosi na utvrđivanje finansijskih efekata promena koje reforma donosi.

Reforma doprinosi boljem upravljanju u finansijama i višem stepenu transparentnosti, kao i većoj motivaciji zaposlenih, a konačno i boljem kvalitetu usluga koje pruža državna uprava.

Reforma sistema plata odnosi se na 470 hiljada zaposlenih. U prethodnom periodu doneto je mnogo zakonskih i podzakonskih akata, čime su utvrđeni zakonski okviri i date smernice za dalje korake u reformi. Ono što sada sledi jesu pregovori sa sindikatima o utvrđivanju koeficijenata u javnim službama.

Inače, Vlada Republike Srbije je predstavnicima MMF-a predložila povećanje plata u javnom sektoru, koje se kreću od 8 do 10%. Povećanje od 10% imali bi učitelji i nastavnici u srednjem obrazovanju, policija i lekari, a ostali zaposleni u javnom sektoru imali bi povećanje od 8%. I ovo je, naravno, rezultat odgovorne politike Vlade Republike Srbije i suficita budžeta od 6,5 milijardi dinara samo u prvom kvartalu 2018. godine. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovakvim predlogom zakona o kome raspravljamo u pojedinostima samo se potvrđuje intencija Vlade Republike Srbije da ne samo prati moderne trendove koji se tiču efikasnije i odgovornije državne uprave, već se ponaša i u smislu kompletnijeg sprovođenja reformi u cilju pristupanja Srbije EU.

S tim u vezi, hoću da kažem da je ovih dana aktuelno usvajanje rezolucije u Evropskom parlamentu između Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije, u kojoj se pohvaljuje kontinuirani napredak Srbije u evropskim integracijama.

Poenta je što 2025. godina nije nedostižna za Srbiju. U mnogim oblastima su reforme ubrzane i to je pohvaljeno. Pohvaljena je i ekonomska politika Srbije, regionalna saradnja i što je najvažnije, data je preporuka za otvaranje novih poglavlja. To znači da je Srbija na pravom putu.

Sve zemlje članice EU dale su saglasnost za otvaranje dva nova poglavlja – Poglavlje 33, budžetske i finansije odredbe i Poglavlje 13, koje se odnosi na ribarstvo. Ovo je rezultat sprovedenih mera i reformskih rezultata, posebno u oblasti vladavine prava, ali i Poglavlja 23 i 24 i to znači da su naši rezultati prepoznati.

Takođe, do kraja juna biće potpisan i deo predpristupnih bespovratnih sredstava u iznosu od oko 42 miliona evra.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svakako daje svoj doprinos u procesu pristupanja Srbije EU i ja zato predlažem da ove predloge u danu za glasanje podržimo. Zahvaljujem.