Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Jelena Žarić Kovačević

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, preći ćemo na sledeću temu, pa će kolege iz opozicije možda imati da kažu i nešto vezano za to, jer cilj podnošenja ovog amandmana jeste da se zakonskim rešenjem dodatno podstakne razvoj pravosudnog sistema u Republici Srbiji, kako bi se unapredila finansijska osnova za pravosudni sistem.

Zašto ja toliko potenciram pravosudni sistem Republike Srbije i predlažem većem izdvajanju finansijskih sredstava? Zato što se sećam kako je pravosudni sistem nekada izgledao, kako je Venecijanska komisija ocenila reformu pravosuđa, pod okriljem DS, katastrofalno lošom, kako je godinama urušavan sistem pravosuđa, kako je privrženost DS bila presudna za reizbor, a sudije su se birale na zatvorenim sednicama, otpuštane na zatvorenim sednicama, bez obrazloženja, kako je praksa bila da čelnici DS ocenjuju kandidate za sudije i tužioce, prave spiskove po odborima DS, a o svemu tome svedoči i jedno pismo koje je Društvo sudija obelodanilo, a koje su potpisali tadašnji predsednik opštinskog odbora DS u Vlasotincu i predsednik opštine Vlasotince, koji je pritom i zloupotrebio opštinski pečat.

Cilj ovog amandmana jeste praktično da ja moram da apelujem da se posebna pažnja posveti pravosudnom sistemu, jer Srbija sebi više ne može dozvoliti taj luksuz da joj ponovo pravosuđe bude kao u vreme DS. Hvala.
Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, predložila sam amandman iz sledećih razloga. Pregovori o pristupanju Srbije EU u velikoj meri zavise od Poglavlja 23 koje obuhvata reformu pravosuđa. U EU prepoznata je važnost postojanja nezavisnost i efikasnog sudstva i definisan je niz preporuka za ostvarivanje visokih standarda sudstva.

Osim ispunjavanja političkih kriterijuma, sa jedne strane, radi lakšeg pregovaranja i lakšeg ulaska u EU, sa druge strane, jako je važno eliminisanje uticaja, spoljnih uticaja na pravosuđe, organizovanje obuka i namena odgovarajućih finansijskih sredstava.

Akcioni plan za Poglavlje 23 podrazumeva sprovođenje mera koje su prioritet Ministarstva pravde i Vlade Republike Srbije, ali iziskuju određena finansijska sredstva upravo zbog sprovođenja reformi u oblasti pravosuđa.

Iz tog razloga je potrebno zakonsko rešenje koje će dodatno da podstakne razvoj pravosudnog sistema. Na taj način Srbija će uspešno moći da zatvori Poglavlje 23, da se približi ulasku u EU, ali i da sa druge strane i prati korak sa zemljama koje su već članice EU. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, razlog za podnošenje ovog amandmana je moje insistiranje na unapređenju finansijske osnove za pravosudni sistem, pogotovo imajući u vidu na kakve niske grane su demokrate srozale pravosudni sistem u Republici Srbiji.

Najbolji možda primer za to je primer jedne opštine u Srbiji, opštine Vlasotince. Naime, tamo su predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke i tadašnji predsednik opštine, takođe demokrata, koji je i zloupotrebio opštinski pečat, na partijskom sastanku pravili spiskove podobnih i nepodobnih sudija, a isključivo na osnovu pripadnosti Demokratskoj stranci.

Pročitaću vam nekoliko primera kako je to izgledalo. Kaže se o kandidatu: „Predsednik suda od 2000. godine, lomio se između DS-a i DSS-a, pa je prevagnuo trenutni interes, zato se smatra DS-ovcem. Međutim, u principu pošten, pa zaslužuje šansu“. Imamo još jednog kandidata za sudiju ili za tužioca, koji će verovatno sutradan pošteno raditi svoj posao – povučen, verovatno pošten, simpatizer, sarađuje bez pogovora, pa u skladu sa tim i nesporan. O tome govori i ovo pismo koje je obelodanilo Društvo sudija.

U predlogu u ovom članu navodi se povećanje plata za sudije, tužioce i zaposlene u pravosuđu, što apsolutno podržavam jer, između ostalog, to će osigurati bolji standard zaposlenih u pravosuđu, a samim tim i nezavisno i efikasnije sudstvo, kakvo naša država i zaslužuje. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, naš narod ima izreku – bilo ne ponovilo se reforma pravosuđa iz 2008. godine. Govorim u kontekstu budžeta, u kontekstu amandmana koji sam podnela, a koji govori o traženju veće finansijske i bolje finansijske osnove za pravosudni sistem Republike Srbije.

Vidite, u to vreme nastalo je mnogo troškova za našu državu. Troškove je snosila država, a samim tim građani su bili u lošem položaju. Naime, novoizabrane sudije bili su aktivisti DS, zahvalni partiji koja ih je predložila, lojalni čelnicima te partije, ljudima koji su tada vodili DS, podložni njihovim uticajima u donošenju odluka, pa se nisu mnogo rukovodili zakonima već partijskim instrukcijama i na taj način doveli do neujednačene sudske prakse koja je imala teške posledice i dugoročne posledice i za državu i za građane. Predmeti u kojima su oni nestručno, neprofesionalno i vrlo često naručeno presuđivali izazvali su nove troškove, a građani su ni krivi ni dužni snosili posledice.

Sve se to negativno odrazilo na budžet naše države i problem se prenosio iz godine u godinu, jer se radilo o visokim sumama. Ovim amandmanom želim da ukažem na tesnu vezu između budžeta naše zemlje i pravosudnog sistema i na neke stvari koje ova zemlje nikada ponovo ne bi trebalo da doživi. Hvala vam.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam amandmanom predložila dodavanje novog stava koji se odnosi na dodatno podsticanje i razvoj pravosudnog sistema Republike Srbije.

Finansije koje se odnose na pravosudni sistem deo su budžeta, a takođe su i u tesnoj vezi sa ostalim komponentama koje čine budžet Republike Srbije. Tako je bilo 2008. i 2009. godine kada je zbog sukoba interesa pojedinaca budžet naše zemlje oštećen za određeni iznos.

Na primer, imali smo slučaj da je sudija Visokog saveta sudstva istovremeno bila i predsednica RIK. Prema Zakonu o sudijama, sudija ne može obavljati javnu funkciju i za to biti plaćena. Znači, radilo se o direktnom izigravanju Zakona i oštećenju budžeta.

Takođe, prema istom Zakonu nesavesno vršenje sudijske funkcije predstavlja razlog za razrešenje, što se nije desilo, te je ponovo izigran zakon, i to je bilo malo, pa je ista predsednica kontinuirano u sukobu interesa izabrana za još jedan mandat.

Ovakvih primera danas nema, jer je svaki napor koji je uložila Vlada Republike Srbije usmeren na dobro i realno planiranje budžeta i njegovu realizaciju isključivo u skladu sa Zakonom. Naravno, takav odnos prema budžetu u svakom trenutku će podržati i poslanici SNS. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman iz konstantne potrebe i želje da pravosudni sistem bude samo još bolji. Ne mogu da ne kažem da me Vlada Republike Srbije nije dodatno navela da podnesem ovaj amandman spominjući lokalnu samoupravu.

Ja dolazim iz Niša i moram da spomenem uticajne ljude iz te lokalne samouprave koji su imali značajnu ulogu u zloglasnoj reformi sudstva. Imamo, na primer, jednog advokata iz Niša koji je tada na potpuno nezakonit način izabran za člana Visokog saveta sudstva, isključivo zahvaljujući političkom pritisku koji je vršila tada vladajuća Demokratska stranka.

Još jedan Nišlija koji je vukao konce u pravosuđu bio je takođe advokat, ali i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, i nije se libio da maksimalno koristi svoj politički uticaj ne bi li sudsku vlast stavio isključivo pod kontrolu Demokratske stranke. On je imao tu priliku da otpusti više od 700 sudija i da niko ne može da postane sudija bez njegove volje. Poznat je po tome da je koordinirao i izbor novog sastava Visokog saveta sudstva, da bi potom i sam postao član tog tela.

Nažalost, takvi kadrovi su vodili pravosuđe u vreme vlasti Demokratske stranke. Danas konačno građani imaju pravosudni sistem u koji mogu imati poverenja. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, jedan od najvažnijih strateških ciljeva u reformi pravosuđa koju sprovodi Vlada Republike Srbije jeste rasterećenje sudova, ubrzanje postupaka i informisanje građana o različitim mogućnostima za ostvarivanje svojih prava i različitim mogućnostima rešavanja sporova.

Ministarstvo pravde nastoji da pravdu približi građanima, obezbedi ravnopravan tretman, i to pre svega ubrzavanjem sudskih postupaka i rasterećenijim radom sudova. Krajnji cilj je unapređenje pravne sigurnosti, kvaliteta i efikasnosti sudskih postupaka, efektivnije rešavanje sudskih sporova.

Bolja finansijska osnova samo će doprineti bržem ostvarivanju ciljeva koje je postavilo Ministarstvo pravde.

Sa druge strane bi trebalo nastaviti rad na unapređenju pravosudne infrastrukture. Imamo Palatu pravde u Beogradu i Kragujevcu, zgrade Privrednog i Prekršajnog suda u Nišu, dogradnju Osnovnog i Višeg suda u Novom Sadu i Trećeg osnovnog suda u Beogradu. Na taj način smanjuju se komunalni troškovi i troškovi održavanja, kao i izdaci za prateće osoblje.

Na taj način bi se dodatna sredstva koja bi se predvidela usvajanjem ovog amandmana mogla koristiti za neke druge oblasti u okviru pravosudnog sistema. Ta sredstva bi se mogla koristiti za sprovođenje mera koje predviđa Akcioni plan za Poglavlje 23, potrebnih obuka, modernizaciju i digitalizaciju pravosuđa i slično. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajuća, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste videli iz amandman ja sam predložila dodavanje novog stava člana 1. ovog Predloga zakona koji se danas nalazi pred nama u raspravi u pojedinostima i to Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu i taj amandman glasi: „Izvršenjem budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi finansijsku osnovu za pravosudni sistem u Republici Srbiji“.

Naravno, cilj podnošenja ovog amandmana jeste da se zakonskim rešenjem, da se dodatnim zakonskim rešenjem dodatno podstakne i razvoj pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Iz kojih razloga sam ja podnela ovaj amandman? Naročito je važno da Srbija ima nezavisno, samostalno, odgovorno i otvoreno sudstvo. Zaposlenima u pravosuđu je potrebno poslati poruku da se integritet, strukovno isticanje i borba za bolje pravosuđe isplate. Takva poruka se šalje i Predlogom zakona o budžetu za 2018. godinu, ali sam ja smatrala da takvu poruku treba poslati i ranije i upravo podnošenjem ovog amandmana, odnosno na kraju krajeva, prihvatanjem ovog amandmana, na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.

Osim toga insistiranje na većoj efikasnosti sudstva, insistiranje na očekivanjima da pravosudni sistem bude stabilan u Srbiji, insistiranje na očekivanjima da sudstvo radi brže i bolje, biće opravdano, a sa druge strane pravosudni sistem više neće biti kriv za neke sistemske probleme kao što je to ranije bio slučaj, jer će funkcionisati pod drugačijim okolnostima, odnosno pod boljim uslovima. To će obezbediti i da sudstvo sve manje bude podložno uticajima sa strane, političkim pritiscima ili manipulacijama. Ovo su samo osnovni razlozi za podnošenje ovog amandmana.

Moram da kažem, a na taj način ću završiti da je evidentno da je Vlada Republike Srbije uložila već velike napore kako bi pravosudni sistem u Srbiji bio na zavidnom nivou. Hvala.
Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, poštovani članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom predlaže se dodavanje novog stava i predlaže se planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije, da se realizuje tako da u najvećoj meri unapredi finansijsku osnovu za pravosudni sistem u Republike Srbije, a upravo sa ciljem da se dodatno podstakne razvoj pravosudnog sistema u Republici Srbiji.

Prema Ustavu Republike Srbije uređenje vlasti počiva na podeli vlasti za zakonodavnu, izvršnu i sudsku, a načelo podele vlasti zasniva se upravo na ravnoteži i na međusobnoj kontroli ove tri grane vlasti. Upravo iz razloga što se od sudske vlasti očekuje da svoju funkciju vrši na najbolji mogući način, treba obezbediti, ali u velikoj meri ovim amandmanom unaprediti finansijsku osnovu za pravosudni sistem Republike Srbije u celini.

Vlada Republike Srbije obavezala se na sprovođenje reformi radi modernijeg, delotvornijeg i odgovornijeg pravosudnog sistema, a sve zbog građana kojima se mora obezbediti dostupnost pravde, pravo na pravično suđenje i ravnopravan tretman na sudu. Na taj način se postiže jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti, a što je najvažnije vraćanje poverenja građana u pravosudni sistem Republike Srbije. Jaka finansijska osnova podrazumeva i brže unapređenje pravosudnog sistema. Dobrim planiranjem i izvršenjem budžeta postižu se ciljevi koji se stavljaju pred pravosudni sistem. To su sve razlozi za podnošenje ovog amandmana. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji ću i obrazložiti.

Dakle, važan deo budžetskog sistema jeste i obezbeđenje odgovarajuće finansijske osnove za pravosudni sistem. Podsetila bih da je Ustavom propisano da političari više ne mogu da smenjuju sudije. Potvrđena je stalnost sudijske funkcije, odnosno jednom izabrane stalne sudije nisu više bile u obavezi da prolaze kroz postupak reizbora i stalne sudije više nije birala Narodna skupština već ih je biralo posebno telo sastavljeno uglavnom od sudija Visoki savet sudstva.

Međutim, 2008. godine doneta su dva zakona koja su izigrala odredbe Ustava i izigrala sam Ustav Republike Srbije i omogućila DS da napravi nezapamćenu čistku među sudijama koja je ikada zabeležena u Srbiji, sve pod velom pravosuđa koja je bila samo paravan za stvaranje sudske vlasti koju će direktno kontrolisati DS.

Uništavanje više od 700 odluka o nereizboru sudija njihov povratak odštete za povredu ugleda i časti, pretrpljene strahove i sramotu, izgubljene zarade, koštali su našu državu više od 30 miliona evra. Posledice najgore reforme pravosuđa ikada, političkog obračunavanja DS sa svojim neistomišljenicima bile su ogromne po budžet Republike Srbije.

Dobar finansijski osnov za pravosudni sistem onemogućava politizaciju pravosuđa što i jeste cilj ovog amandmana. Hvala.
Zahvaljujem.

Poštovani ministre, predstavnici ministarstva, mi smo ovaj amandman podneli jer smo smatrali da bi odredba možda bila razumljivija i u duhu srpskog jezika ako se reči: „od odgovarajućeg“ zamene rečima: „od strane odgovarajućeg“.

Međutim, s druge strane, i usvajanjem i ne usvajanjem ovog amandmana suštinski se ne bi promenilo značenje odredbe.

Ovaj amandman nije prihvaćen. Ja samo moram da kažem da mi uvažavamo mišljenje Vlade, saglasni smo sa mišljenjem Vlade. Iskoristiću priliku da istaknem nešto što sam istakla i u načelnoj raspravi, a to je da ministar i ministarstvo koje vodi, apsolutno njihovi predlozi imaju podršku poslanika SNS i u raspravi u pojedinostima uvažićemo mišljenje Vlade. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, javila sam se po amandmanu. Moram da kažem da podržavam ovakvo obrazloženje Vlade i smatram da treba odbiti ovaj amandman. Isto tako, moram da kažem i da podnosioci amandmana, što su i sami priznali na početku današnjeg dana, na početku rasprave u pojedinostima, praktično podnose amandmane koji su u stvari prepisani članovi Predloga, uz obrazloženje da žele da se ceo tekst Predloga pobija.

Ovde smo čuli kako se spočitavaju pojedinim poslanicima greške, odnosno obrazloženja tehničkih amandmana. Poslanici SNS samo rade svoj posao. Oni koji su članovi Odbora za zdravstvo verovatno će uspeti da poboljšaju Predlog u stručnom smislu, a mi ostali možemo i u tehničkom smislu. U tom duhu ću i pokazati šta se u stvari traži amandmanom.

Dakle, u amandmanu se kaže - u Predlogu zakona o medicinskim sredstvima broj sedam u nazivu člana 9. briše se. Mi u obrazloženju apsolutno ništa nismo čuli o tome, a možemo da vidimo da redni broj 6. - nadzor nad radom Agencije, stoji iznad člana 8. Amandmani su potpuno nelogični, nimalo nisu konstruktivni i apsolutno se slažem da se ovaj amandman ne prihvati. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Da ne bi bilo zabune, ja sam odlično pročitala materijale i nije mi pala koncentracija ni malo, pošto smo mi u SNS navikli da radimo mnogo više nego neki drugi poslanici iz opozicije. Samo bih htela da vam kažem, da vidite, ovde stoji redni broj šest – nadzor nad radom Agencije, pa ide član 8, pa onda stoji redni broj sedam – postupak po žalbi u upravnom postupku. Taj redni broj sedam su podnosioci amandmana želeli da se skloni iz Predloga zakona. Na kraju krajeva, potpuno ne objašnjavajući razloge zbog čega, već smo mi čak uspeli da i od jedne narodne poslanice čujemo pitanje – a ko to radi u Ministarstvu na Predlogu zakona, što je potpuno nebulozno. Hvala.
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Poštovani ministre, predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, iz samog amandman vidi se da se radi o ispravljanju greške koja se odnosi na to umesto da se reč u jednini, upotrebi ista ta reč u množini, što je i logično kada se pogleda kontekst rečenice.

Iskoristiću priliku da se ministru samo zahvalim što je Vlada dala mišljenje da se ovaj amandman prihvati. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući. Uvaženi ministre, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, samo ću kratko obrazložiti ovaj amandman. Mi smo podneli amandman, jer očigledno postoji greška u kucanju samog teksta Predloga i ako biste uporedili sam tekst predloga sa našim amandmanom, videli biste o čemu se radi.

Ovaj amandman je prihvaćen, odnosno Vlada Republike Srbije je dala mišljenje, pozitivno mišljenje po ovom amandmanu na čemu se ja zahvaljujem. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.