Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Veljković glasao

Dragan Veljković

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao