Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branko Ružić glasao

Branko Ružić

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovao