Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Milićević glasao

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovao