Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Milićević glasao

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovao