Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Josip Broz glasao

Josip Broz

Komunistička partija
usvojen

za