Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vojislav Šešelj glasao

Vojislav Šešelj

Srpska radikalna stranka


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao