Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vjerica Radeta glasala

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala