Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Nikolić-Vukajlović glasala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala