Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dubravko Bojić glasao

Dubravko Bojić

Srpska radikalna stranka


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao