Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Jerkov glasala

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala