Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Ćirić glasao

Goran Ćirić

Demokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao