Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Gordana Čomić glasala

Gordana Čomić

Demokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovala