Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Veroljub Stevanović glasao

Veroljub Stevanović

Zajedno za Srbiju
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao