Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Tomislav Žigmanov glasao

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodiniusvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao