Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Tomislav Žigmanov glasao

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao