Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radoslav Milojičić glasao

Radoslav Milojičić

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao